Foto av person med PC.
Kunstig intelligens holder på å endre samfunnet vårt på måter mange ikke trodde var mulig. For eksempel er denne artikkelen skrevet av ChatGPT, en kraftig kunstig intelligens.Foto: Kristiania/Haakon Dueland

OBS: Denne teksten er skrevet av ChatGPT, en chatbot bygget på teknologier fra fagfeltet «kunstig intelligens».  Vi har stilt chatboten noen spørsmål om hva kunstig intelligens er, og hvordan teknologien kan påvirke fremtiden. Svarene er altså ikke skrevet av ansatte på Kristiania. Vi har fjernet noen gjentakelser, men ellers latt teksten være slik den ble formulert av ChatGPT. Hvis du vil teste om en tekst er skrevet av kunstig intelligens, kan du prøve verktøy som ZeroGPT.

Her er det den svarte:  

Hva er kunstig intelligens? 

Kunstig intelligens (KI) er en form for teknologi som gir maskiner evnen til å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Dette kan inkludere å gjenkjenne talemønstre, lære av eksempler, løse problemer og tilpasse seg nye situasjoner.  

Modellen kan fokusere på relevante deler av inndataene når den genererer utdata, i motsetning til tidligere modeller 

Kunstig intelligens (KI) er et område som vokser raskt og har mange mulige anvendelser. 

Hvorfor bør man studere kunstig intelligens?

Studering av KI gir deg muligheten til å utvikle ferdigheter som er ettertraktet i en rekke bransjer, inkludert teknologi, helsevesen, finans og underholdning. KI kan også hjelpe deg med å løse komplekse problemer og skape innovative løsninger i en rekke områder. 

En annen grunn til å studere KI er at det er en teknologi som har stor innvirkning på vårt samfunn og hvordan vi lever våre liv. KI har potensialet til å forandre våre arbeidsplasser, økonomi, sikkerhet og sosial interaksjon. Studering av KI kan gi deg muligheten til å forstå og forme denne teknologien på en positiv måte.

Vil du studere kunstig intelligens?

KI-forskning også gir mange spennende muligheter for å utforske og bidra til vitenskapelige og teknologiske fremskritt. KI har potensialet til å løse noen av verdens mest komplekse utfordringer, som å forstå kreft, øke matproduksjonen, og bidra til å løse klimaproblemene. 

Det er ingen mangel på utfordringer og spennende problemstillinger å jobbe med innen dette feltet: 

 • Muligheten til å utvikle ettertraktede ferdigheter 
 • Muligheten til å forme teknologien på en positiv måte 
 • Muligheten for å bidra til vitenskapelige og teknologiske fremskritt 
 • Personlig interesse. 

KI-teknologiene utvikles stadig videre og brukes i en rekke forskjellige områder, fra å forbedre søkeresultater på Internett til å hjelpe leger med å diagnostisere sykdommer. Det er også mye forskning som pågår for å utvikle teknologier for å gjøre maskiner mer autonome og til å skape teknologier som kan lære og tilpasse seg i sanntid. 

Hvordan påvirkes samfunnet av kunstig intelligens? 

Foto av person som ser på høyhus.
Kunstig intelligens er et kraftig verktøy, og fremdeles ser vi bare konturene av hvordan det kan benyttes. Nettopp derfor trenger samfunnet flere som forstår teknologien og kan finne gode bruksområder for den.Foto: Kristiania/Haakon Dueland

Kunstig intelligens (KI) kan ha både positive og negative effekter på samfunnet. Her er noen eksempler: 

 • Positiv: KI kan hjelpe til å løse noen av verdens mest komplekse utfordringer, som å forbedre helsevesenet, øke matproduksjonen, og bidra til å løse klimaproblemene. KI kan også gjøre det enklere å utføre manuelle oppgaver og automatisere prosesser, noe som kan føre til økt produktivitet og økt levestandard. 
 • Negativ: KI kan føre til at arbeidsplasser blir automatisert, noe som kan føre til at mange mennesker mister jobben. Det kan også føre til at de som har ferdigheter som er ettertraktet i den nye teknologiske økonomien, kan få høyere lønn, mens andre kan ha problemer med å finne jobb. Det kan også føre til økt overvåkning og avsløring av personvern, siden KI kan analysere store mengder data om individene. 
 • Positiv: KI kan bidra til å forbedre sikkerheten, for eksempel ved å automatisere overvåkningen av offentlige steder, eller ved å hjelpe politiet med å finne mistenkte. 
 • Negativ: KI kan også bidra til økt overvåkning og avsløring av personvern, og kan også føre til diskriminering eller bias dersom dataene som brukes til å trene systemene er biased. 
 • Positiv: KI kan bidra til å forbedre underholdningen, for eksempel ved å lage mer realistiske dataspill eller filmer. 
 • Negativ: KI kan også bidra til å forstyrre det sosiale livet, for eksempel ved å gjøre det lettere å spre desinformasjon eller å manipulere folk gjennom sosiale medier. 

  Les mer om kunstig intelligens:

  Det er også viktig å nevne at kunstig intelligens ikke bare er teknologi, men også et etisk område. Det er viktig å vurdere hvordan teknologien kan påvirke samfunnet og å sørge for at den brukes på en ansvarlig måte.  

  Hvilke jobber kan man få med utdanningen? 

  Hvis du studerer kunstig intelligens (KI), kan du jobbe med et bredt spekter av oppgaver og i mange forskjellige bransjer. Her er noen eksempler på hva du kan jobbe med: 

  • Utvikling av KI-algoritmer og modeller: Du kan jobbe med å utvikle algoritmer og modeller som gir maskiner evnen til å løse komplekse problemer, lære av eksempler og tilpasse seg nye situasjoner. 
  • Data science og maskinlæring: Du kan jobbe med å samle inn, analysere og lære av store mengder data for å forbedre KI-systemene. 
  • KI-applikasjoner: Du kan jobbe med å utvikle applikasjoner som bruker KI-teknologi, for eksempel chatboter, autonome kjøretøy, eller intelligente hjemmeenheter. 
  • Robotics: Du kan jobbe med å utvikle roboter som bruker KI-teknologi, for eksempel roboter som kan løse komplekse oppgaver eller interagere med mennesker på en naturlig måte. 
  • Research: Du kan jobbe med å utføre forskning innen KI, for eksempel å undersøke nye metoder for læring eller å utforske etiske implikasjoner av KI. 
  • Konsulenttjenester: Du kan jobbe som en konsulent og hjelpe bedrifter og organisasjoner med å integrere KI-teknologi i sine produkter og tjenester. 
  • Salg og marked: Du kan også jobbe med å selge og markedsføre KI-produkter eller tjenester. 

  Slik brukes kunstig intelligens i cybersikkerhet

  Så mulighetene er mange, det avhenger litt av hva du interesserer deg for og hva du ønsker å fokusere på, samt hvilken type erfaring du har.

  Studer KI + Veiledning