Oversiktisbilde over Arendal sentrum
Arendal er igjen klar for å ta imot et stort antall arrangører og gjester når byen for 13. gang arrangerer Arendalsuka.Foto: Karl Ragnar Gjertsen

Høyskolen Kristiania markerer seg sterkt under årets arendalsuke i august: Kunstutdanningenes rolle i samfunnet, hvordan ny teknologi kan avhjelpe helsevesenet og debatt om hvilken rolle teknologi kan ha for å fremme likestilling er bare noen av programpostene der Høyskolen Kristiania er medarrangør. I tillegg bidrar flere av Kristianias vitenskapelige ansatte med innsikt og ekspertise i ulike debattpanel utover Arendalsuka (se full oversikt lenger ned i saken). 

 – Kristiania er en svært tydelig aktør i offentligheten. Når høyskolen skal bli universitet, hører det med at vårt faglige arbeid også setter avtrykk i den offentlige samtalen. Arendalsuka er en god anledning til å markere seg enda mer og vi har tidligere erfart at det har effekt, sier Jens Barland, prorektor arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania.

Kristiania har prioritert deltakelse under Arendalsuka i mange år nå, og i 2024 er høyskolen medarrangør i flere debatter enn noen gang tidligere. 

 – Under Arendalsuka får man vist frem Kristiania til svært mange, ikke minst til sentrale politikere og de med stor innflytelse i samfunnet. På Kristianias arrangementer prioriterer vi utdanningspolitikk og det å vise frem vår forskning og faglige profil, sier Trine J. Meza, rektor ved Høyskolen Kristiania. 

Hun understreker at Arendalsuka er viktig for Kristiania, både med tanke på debattene vi arrangerer, men også med tanke på å utvide høyskolens nettverk. 

 – Vi treffer et viktig publikum under Arendalsuka. Vi har også med oss ansatte som jobber spesielt med etter- og videreutdanning til bedrifter, og de treffer svært mange interessante kontakter under Arendalsuka, sier Meza.

Selv skal Trine J. Meza bidra under en topplederfrokost som bransjeforeningen Abelia (NHO) arrangerer under Arendalsuka.

__________________________________________________________________________

Her er oversikten over Kristianias deltakelse under Arendalsuka 2024 (oppdateres):

Mandag 12. august:

Hvorfor er ikke kunstnerisk kompetanse invitert til å være med å løse morgendagens utfordringer?
Debatt om kunst- og kulturfagenes betydning og hvorfor disse fagene ofte blir undervurdert i utdanningspolitikken.

 • Tid: 17:00 - 18:00
 • Sted: UiA-teltet
 • Arrangør: Høyskolen Kristiania i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA)
 • Les mer om arrangementet

På sporet av en ny tid
Norge er på vei inn i en ny tid. Hva skjer med den moderne folkeligheten i møte med grønn omstilling og teknologisk firsprang?

 • Tid: 12:00 - 12:45
 • Sted: Madam Reiersen
 • Deltakelse fra Høyskolen Kristiania: Førstelektor Karl-Fredrik Tangen sitter i debattpanelet 
 • Les mer om arrangementet

Tirsdag 13. august:

Svingdørspasientene: Psykisk helseverns akilleshæl
Om utfordringer knyttet til pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og behovet for bedre integrert behandling. Intelligente systemer, digitale plattformer og en innsikt i hvordan helseteknologi kan være med å fremme tydelige resultater må ligge til grunn for tverrfaglig samarbeid. 

Hvem utøver den skjulte makten i Norge?
Paneldebatt om maktstrukturene i Norge og de skjulte påvirkningskreftene.

 • Tid: 19:00 - 20:00
 • Sted: Arendal kultur- og rådhus
 • Deltakelse fra Høyskolen Kristiania: Ketil Raknes, høyskolelektor og ekspert på lobbyisme
 • Les mer om arrangementet

Hva nå for AFP?
Paneldebatt om fremtiden til AFP (Avtalefestet Pensjon) i Norge.

 • Tid: 09:00 - 10:00
 • Sted: Bankgården
 • Deltakelse fra Høyskolen Kristiania: Samfunnsgeograf Karl-Fredrik Tangen innleder, med påfølgende diskusjon og kommentarer.
 • Lenke: Les mer om arrangementet

Onsdag 14. august:

Hvordan kan teknologi fremme likestilling?
Debatt om hvordan digital teknologi kan bidra til økonomisk og digital likestilling.

Samfunnets doble utfordring: Bærekraftig folkehelse med aldrende befolkning og skjør ungdom
Aldring, vekstsvikt og lavere oljeinntekter gir økt press på norsk økonomi. Kombinert med store folkehelseproblemer står vi som samfunn overfor store utfordringer, gitt at vi ikke klarer å inkludere flere i arbeidslivet.

 • Tid: 10:00 - 11:00
 • Sted: Haralds pub
 • Arrangør: ABEL Technologies i samarbeid med Høyskolen Kristiania
 • Les mer om arrangementet

Privat forebygging, offentlig behandling? Grønn resept i praksis
Fire foredrag om hvordan forebygging kan forbedres uten økte kostnader for helsetjenesten, med fokus på samarbeidet mellom offentlige og private aktører. Deretter blir det debatt.

 • Tid: 11:00 - 12:00
 • Sted: Haralds pub
 • Arrangør: ABEL Technologies i samarbeid med Høyskolen Kristiania
 • Les mer om arrangementet

Politiledelse mot 2045
Norges Politilederlag i Parat har i samarbeid med Politihøgskolen og Høyskolen Kristiania fått utarbeidet et forskningsrapport under tittelen "Hva slags politiledere og politilederskap trenger Norge i 2045?"

 • Tid: 10:00 - 11:00
 • Sted: Randi Lauvdal blomster
 • Kristianias rolle: Professor Rune Bjerke står bak forskningsrapporten som er utgangspunkt for debatten.
 • Les mer om arrangementet