Foto av Carina Daltveit
Carina Daltveit gikk fra å være daglig leder til fulltidsstudent. Eneste hun angrer på er at hun ikke startet på studiet tidligere.Foto: Kristiania/Mia Nilsen
Foto av Carina Daltveit
– I klassen jeg går i har det siden start vært et veldig godt oppmøte, og det bidrar jo til at motivasjonen for å aktivt bidra i forelesninger øker, og at man føler tilhørighet til hverandre. Foto: Kristiania/Mia Nilsen

– Jeg har alltid vært nysgjerrig av meg, og veldig åpen for å tilegne meg ny kunnskap. Da pandemien ble en realitet og mange bedrifter måtte stenge dørene, så jeg det som en god mulighet til å vende tilbake til skolebenken. Jeg tok et skritt ut av komfortsonen, samtidig som jeg så frem til en helt ny hverdag.   

Carina Daltveit ble daglig leder da hun startet opp egen frisørsalong sammen med to tidligere kolleger. Under pandemien måtte frisørsalongen stenge, og da grep hun muligheten til å studere. Nå har hun akkurat avsluttet sitt siste semester i en bachelor i HR, organisasjonspsykologi og ledelse.

– Jeg har en genuin interesse for å forstå menneskene rundt meg.

– Jeg visste at jeg ønsket å jobbe med menneskelige ressurser, og det å studere HR ble derfor et naturlig valg for meg. Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke startet på studiet tidligere, da HR har vist seg å være en fagretning som passer perfekt til meg.  

– Gjennom hele karrieren min har kundekontakt vært en sentral del av oppgavene mine, og dette er noe jeg også har trivdes veldig godt med. Som både arbeidstaker og arbeidsgiver har jeg hatt en genuin interesse for å forstå menneskene rundt meg.

Bildelenke til kontaktside.

Noe du lurer på?

Vi svarer på det meste om studier, opptakskrav og mer.

Spør en student her!

Gjennom mye kontakt med mennesker på arbeidsplassen, merket Carina at hun satt inne med et engasjement for hvordan mennesker tenker og føler. Dette var en av grunnene til hvorfor hun valgte å studere HR, organisasjonspsykologi og ledelse ved Kristiania Campus Bergen.

– Da jeg skulle søke på studium, falt valget på Kristiania fordi skolen tilbød forelesninger med en balanse av relevante caseoppgaver, inspirerende gjesteforelesere og passelig store klasser. Det var avgjørende for meg å velge en skole hvor det var mulig å etablere relasjoner både med medstudenter og ikke minst foreleserne. Kristiania var også gode til å holde seg oppdatert på kompetansen arbeidsmarkedet etterspør.

Foto av Carina Daltveit
Carina har også erfaring med å være HR-ansvarlig for Studentunionen Bergen. Her har hun hatt ansvar for blant annet rekruttering, arbeidsmiljø og generelt være en støtte for de andre studentene i linjeforeninger.Foto: Kristiania/Mia Nilsen

Studiestarten

– I starten av studieløpet kunne det føles overveldende med alt som var ukjent, men underveis i studietilværelsen har jeg også sett at mye av tematikken vi går gjennom i utdanningsløpet kan relateres til tidligere arbeid. Studiet har virkelig gått over alle forventninger, noe som har gjort at jeg gleder meg ekstra mye til å komme ut i arbeidslivet igjen, og ikke minst å få praktisk erfaring med det jeg har lært gjennom studiet.  

Carina forteller at overgangen fra daglig leder til fulltidsstudent var stor, men etter litt tilpasning gikk det over all forventning.  

Praksis hos Odfjell Technology

I fjerde semester hadde Carina praksisplass hos Odfjell Technology, noe hun beskriver som veldig lærerikt og utrolig interessant.   

– I min praksisperiode fikk jeg delta i flere HR-relaterte prosjekter, blant annet rekruttering hvor jeg arbeidet med utarbeidelse av intervjuspørsmål for, og støtte til ledere for førstegangs screening av kandidater. Jeg jobbet også med arbeidsmiljøundersøkelser og analyser av funn. I tillegg hadde jeg oppgaver innen onboarding, hvor vi så på forslag til forbedring av innhold og informasjon til en nyansattportal i bedriften.   

Praksisperioden gjorde at Carina fikk erfaring med mange ulike HR-oppgaver, noe som gjør det enklere for henne å vite hva hun trives best med når hun skal ut i arbeidslivet igjen. Hun forteller at praksis gjorde at hun ble enda mer nysgjerrig og kunnskapssøkende. 

Livet som student hos Kristiania

Carina Daltveit på avgangsseremoni
Resten av klassen stemte frem Carina som “årets medstudent”. Prisen fikk hun på avgangsseremonien. Foto: Kristiania/Petter Lønningen

– Det beste med Kristiania er at vi har en utrolig flott campus, gode forelesningssaler og ikke minst at Kristiania har gjesteforelesere. Da får man møte mennesker ifra forskjellige yrker i næringslivet. En annen fordel er også at klassene ikke er så store, og det legger bedre til rette for at man blir kjent med andre medelever.     

– Hos Kristiania har studentene et godt samhold, selv på tvers av studieretningene.

– Studentene er veldig flinke til å bruke campus, også til det sosiale. Studentene har et veldig godt samhold, og det også på tvers av ulike studieretninger. Det tror jeg også bidrar til at miljøet på Kristiania er så bra som det er.  

– Om det er noe jeg skal trekke frem når det kommer til foreleserne hos Kristiania, så er det at de er flinke til å knytte pensum til dagsaktuelle temaer. Det gjør det enklere for studentene å knytte pensum opp mot egne erfaringer. De er også flinke til å engasjere studentene i undervisningen.   

Carina forteller at foreleserne er spesielt gode til å holde seg oppdatert på dagsaktuelle temaer, i tillegg til å knytte dette til pensum. Det som kjennetegner de beste foreleserne Carina har hatt, er at de bryr seg om studentene og gjør en innsats for å bli kjent med dem.  

– Jeg har hatt mange flinke forelesere, men de som setter et ekstra spor er uten tvil de som har vært nysgjerrig på hvilke erfaringer vi som studenter har knyttet til ulike temaer, og som gjør en ekstra innsats for å bli kjent med dem de underviser.  

HR, markedsføring og kom + spør en student

 • Bildelenke til side om HR, kommunikasjon og markedsføring.

  Vil du også påvirke samfunnet?

  Arbeidslivet trenger deg som kan få andre til å lytte! Se alle dine muligheter innen HR, kommunikasjon og markedsføring her!
  Les mer
 • Spør en student

  Lurer du på noe om studier, opptak eller studentlivet generelt? Spør en av våre studentambassadører her!
  Les mer