Nesseth går gjennom et klasserom med studenter.
– Ny teknologi, med kunstig intelligens i spissen, gjør at rutinearbeid automatiseres, og det blir behov for andre typer ferdigheter enn i dag. Etter- og videreutdanning blir stadig viktigere for å henge med, sier rekrutteringsekspert Maria Molvær Nesseth.

Kampanje på nettstudier

NHOs kompetansebarometer for 2023 viser at det er et skrikende behov for mer kompetanse i norske bedrifter:

  • 62 prosent av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de har et udekket kompetansebehov.
  • Nær 2 av 3 bedrifter svarer at de har forsøkt å rekruttere personer det siste året, uten hell.

– Ikke overraskende, sier Maria Molvær Nesseth, seniorrådgiver i rekrutteringsbyrået Cruit og fast gjesteforeleser ved Kristiania.

Nesseth står foran Kristiania i Kvadraturen.
Maria Molvær Nesseth er rekrutteringsekspert og fast gjesteforeleser fra bransjen på Kristiania.

Behov for nye typer ferdigheter

Nesseth kjenner utviklingen fra IT-bransjen, som har hatt et underskudd på over 10.000 IT-folk de siste årene – og tror kompetansebehovet i Norge bare vil øke.

Trenger du en liten oppdatering?

– Ny teknologi, med kunstig intelligens i spissen, gjør at rutinearbeid automatiseres, og det blir behov for andre typer ferdigheter enn i dag. Etter- og videreutdanning blir stadig viktigere for å henge med, sier Nesseth.

Eldrebølgen bidrar til at denne utviklingen skyter fart.

– Det er urealistisk at vi klarer å utdanne nok sykepleiere til å drive Helse-Norge på samme måte som i dag. I stedet vil velferdsteknologi sørge for at vi kan gjøre samme jobb med færre ansatte.

Det blir behov for andre typer ferdigheter enn i dag.

Utviklingen i norsk og internasjonal politikk spiller også en rolle når man skal prøve å spå fremtidens jobbmarked.

– Norge har forpliktet seg til å være en leder i det grønne skiftet, og vi ser økt etterspørsel etter kompetanse innen fornybar energi. I fremtiden vil det også være viktig å ha evnen til å samarbeide på tvers av kulturer og språk, forklarer hun.

Disse videreutdanningene er «bankers»

Uansett yrke: Det er slutt på den tiden hvor du utdannet deg i tjueårene og hadde hele karrieren i boks, forteller rekrutteringsrådgiveren.

– I stedet ser jeg for meg at mange faktisk har to–tre ulike karriereløp gjennom livet. Endringene skjer raskt, og du er helt avhengig av å holde deg oppdatert. Ikke bare for å pynte CV-en – men for å henge med faglig, mener Nesseth.

Endringene skjer raskt, og du er helt avhengig av å holde deg oppdatert.

Hva skal man studere for å stå best mulig rustet til morgendagens jobber? Her er det ingen fasit, men rekrutteringseksperten har noen «bankers» tips:

  • Maskinlæring, KI og databehandling. Dette blir viktig i alle yrker, og de fleste norske bedrifter oppgir at kunstig intelligens vil øke behovet for IKT-kompetanse.
  • Bransjetilpasset teknologi. Alle trenger ikke bli utviklere, men alle må forstå teknologien i sin bransje. Altså HR-teknologi, helseteknologi og så videre.
  • Språk. Dette er spesielt viktig om vi ser enda noen år fram i tid, når verdenssituasjonen forhåpentligvis har stabilisert seg. Men husk: Det er bedre å beherske et par språk virkelig godt enn å være halvstudert røver av flere.

Men viktigst:

– Sørg for å holde deg oppdatert på faget ditt. Altfor ofte møter jeg ledere som vil over i en annen lederstilling, men som mangler kjernekompetansen. Ta relevante kurs og sertifiseringer med jevne mellomrom, oppfordrer Maria Molvær Nesseth.

Mangler 26.000 personer

Ifølge NHO-undersøkelsen mangler norske bedrifter hele 26.000 personer, blant annet med utdanning fra fagskole og helt til doktorgrad. Kristiania leverer utdanning på alle disse nivåene og tilpasser disse etter arbeidslivets behov.

– Det betyr også at virksomheter som ansetter kandidater med denne type kompetanse kan få et forsprang på konkurrentene sine, sier Helene Tronstad Moe, førsteamanuensis ved Kristiania.

Arbeidslivserfaringen gjør det enklere å forstå teorien – og omvendt.

– Vi ønsker å bli et et arbeidslivsuniversitet som er tett på næringslivet. Ansatte med praktisk erfaring, spennende gjesteforelesere og bruk av reelle case er spesielt nyttig for studenter som videreutdanner seg.

– Arbeidslivserfaringen gjør det enklere å forstå teorien – og omvendt, mener hun.

Studiene for deg med travle hverdager

Moe fotografert på en takterasse, med bylandskap i bakgrunnen.
Arbeidslivsekspert, førsteamanuensis og forsker Helene Tronstad Moe tror at de med flere kompetanseområder står godt rustet for omveltningene som kommer.Foto: Kristiania

Helene Tronstad Moe føler seg også trygg på at teknologikunnskap vil være ettertraktet blant norske arbeidsgivere de neste årene, men at det først og fremst er viktig at du studerer det du har talent og interesse for.

– Den indre motivasjonen skal ikke undervurderes. Jeg har også veldig tro på deg som har to (eller flere) ekspertiseområder. Kanskje er du en ingeniør som kan koding eller er en UX-designer som snakker flytende spansk? Da har du gode muligheter til å få en kul jobb, sier hun.

Mange av studiene er nettbaserte, uten krav til oppmøte, slik at du selv kan styre hvordan du disponerer tiden din.

Som arbeidslivsuniversitet har Kristiania fleksible studieløp tilpasset deg som allerede er i jobb eller har en hektisk hverdag.

– Mange av studentene våre har fulltidsjobb og er småbarnsforeldre. Da er det viktig å kunne tilpasse studieprogresjonen deretter. Mange av studiene er dessuten nettbaserte, uten krav til oppmøte, slik at du selv kan styre hvordan du disponerer tiden din, avslutter Helene Tronstad Mo.

Videreutdanning + nettstudier content card IMG