Hanna, Nora og Ida-Marie utenfor Spikersuppa i Rosenkrantz gate.
– Alle på gruppa jobber veldig hardt. Vi har ingen gruppeleder – arbeidsfordelingen flyter av seg selv, forklarer Hanna. Fra venstre: Hanna Markali, Nora Stige og Ida-Marie Martinussen.Foto: Kristiania/Theodor Haugen

– Jeg er stolt av det vi har laget sammen, sier Hanna. 

De tre studentene konkurrerte med to andre grupper i klassen om å vinne oppdraget. På to uker skulle de utvikle et konseptforslag som så skulle pitches for studieagenten Education Link

Johan Rådström, Patrick Hansson og Jesper Hammar stående inne.
– Konseptet er noe vi kan identifisere oss med. Vi likte verdiene gruppen presenterte, som også ga oss et nytt bilde av hvordan Education Link oppfattes, forklarer Johan Rådström fra Education Link. Fra venstre: Johan Rådström, Patrick Hansson og Jesper Hammar fra Education Link.Foto: Kristiania/Theodor Haugen

– Vi jobbet veldig intensivt, forteller Hanna.

– Det var krevende, men også veldig gøy, legger Nora til.  

Vi opplever Nora, Ida-Marie og Hanna som veldig seriøse og profesjonelle. Det er vanskelig å tro at de «bare» er studenter. 

– Overgikk forventingene våre 

Education Link har i mange år samarbeidet med Kristiania. De gir fagskolestudenter muligheten til å bygge på en toårig fagskolegrad til en bachelorgrad, ved å ta et ekstra studieår i utlandet. Studieveileder i Education Link Johan Rådström, skryter av arbeidet til grafisk design-studentene. 

– Jeg må si at alle gruppene som deltok overgikk forventningene våre. Å kunne presentere et så omfattende arbeid på såpass kort tid, er utrolig imponerende, forteller Johan og legger til:  

– Studentene har ferdigheter som vi selv ikke har. Og at de selv er i målgruppen vi retter oss mot, gjør det enda mer interessant.  

Fire grafisk design-studenter som står utfor Campu Spikersuppa.

Grafisk design-studenter designer papiragenda for hele Europa!

Et eventyrlig design

I utviklingen av konseptet har Nora, Ida-Marie og Hanna forsøkt å implementere verdiene til Education Link i designet. 

– Education Link er opptatt av å være personlige, slik at det blir en lavere terskel mellom dem og studentene. Vi har prøvd å formidle dette, samtidig som vi har modernisert det litt, forklarer Nora. 

Studentene valgte å gå for et fargerikt og abstrakt konsept, som gjorde at de skilte seg ut fra de andre gruppene. Dette var noe Education Link vektla da de skulle utnevne vinnergruppen. 

Den nye logoen til Education Link. Logoen er en abstrakt form og ved siden av står det Education Link.
Nora, Ida-Marie og Hanna er i gang for fullt med oppdraget. Her er den nye logoen til Education Link!

– Vi synes at gruppen presenterte et vågalt og ganske eventyrlig design, med en spennende fargepalett som skiller seg fra andre. Ved å bruke flere forskjellige farger kan vi variere oss selv, men likevel være gjenkjennelige, forklarer Johan Rådström. 

Ida-Marie forteller at hun og resten av gruppen er fornøyde med jobben de har gjort, til tross for at de hadde kort tid på å ferdigstille konseptet. 

– Jeg syntes konseptet vårt er gjennomarbeidet selv om vi bare hadde to uker på oss. Alle forklaringene våre er forankret i fakta – vi har ikke bare gjort tilfeldige valg, forteller Ida-Marie. 

Opplever studentene som seriøse og profesjonelle

De tre Kristiania-studentene skal nå videreutvikle konseptet de presenterte for Education Link og designe en ny visuell identitet for selskapet. Johan forteller at samarbeidet med studentene har fungert veldig bra så langt.  

– Vi opplever Nora, Ida-Marie og Hanna som veldig seriøse og profesjonelle. Det er vanskelig å tro at de «bare» er studenter. 

Jeg tror det er en fordel å gå på fagskole når man skal jobbe i et praktisk yrke som grafisk design.

Den visuelle identiteten til Education Link vil blant annet bli brukt på nettsiden deres, i trykksaker og i sosiale medier. Ida-Marie trekker frem viktigheten av å ha en god visuell profil i sosiale medier. 

– Vi er i en tid der stadig flere sjekker Instagram før de skal bestemme seg for noe. Derfor kan man selge seg veldig godt inn til studenter der, forklarer hun. 

Hanna, Ida-Marie og Nora synes at det både er lærerikt og gøy å jobbe med en ekte kunde. De forteller at Johan og resten av Education Link er gode til å kommunisere, og at de er åpne for å fornye seg. 

– Jeg er positivt overrasket over hvor formbare de er, og at de er med på idéene våre. Man hører jo ofte historier om vanskelige kunder, forteller Ida-Marie. 

Jesper, Hanna, Nora, Johan, Ida-Marie og Patrick stående i Rosenkrantz gate.
Kristiania-studentene forteller at de får ny innsikt av å samarbeide med en ekte kunde. – Man blir god på å kommunisere med andre som kanskje ikke har like god forståelse for designprinsippene. Vi lærer også mye om hvordan man tar med seg konstruktive tilbakemeldinger, forklarer Nora.Foto: Kristiania/Theodor Haugen

Praktisk og yrkesrettet utdanning 

På fagskoleutdanningen i Grafisk design får studentene kompetanse til å gjennomføre en designprosess fra start til slutt. Hanna, Ida-Marie og Nora trekker frem at en av fordelene med studiet, er de lærer gjennom praktiske oppgaver.  

– Jeg tror det er en fordel å gå på fagskole når man skal jobbe i et praktisk yrke som grafisk design, sier Nora.  

Studentene er innom fire temaer i semesteret og lærer både om grafisk design og interaksjonsdesign. Til nå har de blant annet designet for emballasje, apper, bøker og magasin. 

– Vi lærer å designe for forskjellige målgrupper og ulike kundeoppdrag. Det gjør at vi blir veldig gode til å tilpasse oss andres idéer, forklarer Ida-Marie.  

Hanna, Ida-Marie og Nora trekker frem at studiet er tett på bransjen, og at det er et stort fokus på å få studentene klare til arbeidslivet. De lærer å skrive jobbsøknader og CV, i tillegg til å utvikle egen nettside og visuell identitet.  

– Man føler seg ivaretatt, avslutter Ida-Marie.