Cathrine stående i gangen på avdelingen hun jobber på.
Under korona-pandemien ble hverdagen i helseyrker endret over natta, og da fikk mange seg en prøvelse på smittevernsrutiner. – Å ta dette studiet kan gjøre at man blir bedre rustet om det kommer en ny runde med pandemi, forteller Cathrine. Foto: Kristiania/Stina Myhre Pedersen

– Dette studiet er kjempeviktig. Jeg har fått veldig mye kunnskap innen smittevern, og jeg skjønner hele faget bedre enn jeg gjorde før, forteller Cathrine.  

Hun jobber 50 prosent som fagsykepleier og 50 prosent som vanlig sykepleier ved en kommunal akutt døgnenhet (KAD) ved Ski sykehus. Som fagsykepleier skal Cathrine bidra i prosedyreutvikling, sikre gode rutiner og retningslinjer på avdelingen, samt holde alle faglig oppdatert.  

– Det var fint å gå i dybden på smittevern på studiet. For meg som har et ekstra fagansvar, er det viktig å være oppdatert på smittevernsfronten, sier Cathrine.  

Cathrine som holder på å kle på seg fullt smittevernsutstyr.
– Her har vi to smitterom som er i bruk stort sett hele året, så smittevern er veldig essensielt på en avdeling som dette, forteller Cathrine om jobben sin på KAD-avdelingen på Ski sykehus. Foto: Kristiania/Stina Myhre Pedersen

Ubevisste uvaner og tidspress 

I helsevesenet skal man ha god kunnskap om smittevern, men ifølge Cathrine kan helsepersonell ubevisst legge til seg noen uvaner. I tillegg kan tidspress eller andre utfordringer stå i veien for gode smittevernrutiner. 

– Ingen vil være slurvete, men jeg tror det er uvaner og tidspress som gjør at man ikke kommer i mål. 

Å få en oppfriskning av hvor viktig smittevern er og lære hvordan man kan gjøre smittevernstiltakene enklere, har vært veldig fint

Cathrine forteller at for dårlig håndhygiene blant helsepersonell, er én av utfordringene. Det handler ikke bare om å vaske hendene ofte, men også om å gjøre det til riktig tid og sted.  

– Det er forventet å bruke hånddesinfeksjon, eller å vaske hendene, mye oftere enn man skulle tro. I tillegg tenker mange at hansker er god beskyttelse, men hansker kan få hull eller forurenses, påpeker Cathrine. 

Arrangerte fagdag i smittevern 

Etter studiet har Cathrine gjort flere tiltak på avdelingen for å forbedre smittevernet. Hun har blant annet arrangert en fagdag i smittevern for alle ansatte, hvor hun delte noe av kunnskapen hun fikk på Kristiania. 

– Alle hadde stort utbytte av fagdagen, og jeg fikk gode tilbakemeldinger fra kollegaene mine, forteller Cathrine. 

Robbie stående inne med sykepleieruniform.

– Jeg anbefaler nettstudiet Samhandling i helse- og omsorgstjenester på det sterkeste.

Les om utdanningen her!

I tillegg har Cathrine omorganisert og ryddet avdelingen hun jobber på. Det er viktig å gjøre det enklest mulig for de ansatte å utøve godt smittevern.  

– Det har ikke vært dårlig smittevern her, men man kan alltids forbedre ting på alle områder. 

Cathrines smittevernkunnskap har ikke bare kommet hennes egen arbeidsplass til gode. I høst har hun vært en del av en kommunal gruppe som har utarbeidet et helt nytt infeksjonskontrollprogram. Det endte med 76 prosedyrer i smittevern som nå er på det lokale intranettet og kvalitetssikringssystemet til hele kommunen.  

– Det var to måneder etter jeg fullførte studiet, så jeg følte at jeg hadde mye å bidra med i en sånn gruppe, sier Cathrine fornøyd. 

Kombinerte nettstudier med mammaperm 

Studentene ved smittevern i helsetjenesten har nettundervisning en gang i uka. Om man ikke har mulighet til å delta, kan man se opptak av undervisningen i etterkant.

Cathrine forteller at hun kombinerte nettstudiene med mammapermisjon, men studiene kan fint kombineres med jobb også. 

Cathrine stående i gangen på avdelingen hun jobber på.
Et godt smittevern styrker tilliten mellom pasient og sykepleier ifølge Cathrine. Hun trekker frem at god informasjon, og å vise at man har kunnskap om det man driver med, skaper en trygghet mellom pasient og sykepleier. – Smittepasienter blir isolerte, og dette kan være en psykisk påkjenning. Derfor er det viktig å ta pasienter imot på en god måte, og å være tydelig hele veien. Foto: Kristiania/Stina Myhre Pedersen

– Nettstudiene er veldig gode, men de krever egen innsats. De er ikke lettere enn andre studier, forteller Cathrine og legger til: 

– Jeg var positivt overrasket over at det var litt vanskelig, målet mitt er å lære så mye som mulig. 

På studiet lærer man blant annet om smittevernstiltak, medisinsk mikrobiologi, lovverk innen smittevern og organiserings av smittevern på system- og individnivå.

Cathrine som har mange års erfaring som sykepleier, synes det er spennende å ta i bruk teorien i egen arbeidshverdag.  

– Noe av det vi lærte ble en oppfriskning fra sykepleierstudiet, men jeg lærte også mye nytt. Spesielt om ting i hverdagen som bare ligger til rette for oss, uten at man skjønner helt prinsippene for hvorfor det er sånn. 

– Har aldri fått så god oppfølging som på Kristiania 

Cathrine forteller at hun fremdeles har god kontakt med fagansvarlig Anders Kristensen. Da hun arrangerte fagdagen i smittevern for de ansatte på Ski sykehus, fikk hun mange gode innspill og tips fra ham.  

– Jeg har bare fine ting å si om Anders. Han har en utrolig måte å lære bort på, man merker at han har ordentlig peiling på det han driver med. Anders motiverte meg på dager hvor jeg var litt negativ, og er veldig flink til å følge opp, forteller Cathrine og legger til: 

– Jeg har aldri før fått så grundige tilbakemeldinger. Anders gir veldig individuelle tilbakemeldinger, og man ser at han virkelig setter seg inn i det studentene driver med. 

Cathrine anbefaler andre sykepleiere og helsefagarbeidere som jobber med pasientkontakt, å ta nettstudiet Smittevern i helsetjenesten ved Kristiania.  

– Å få en oppfriskning av hvor viktig smittevern er og lære hvordan man kan gjøre smittevernstiltakene enklere, har vært veldig fint, avslutter hun.  

Vil du også studere smittevern i helsetjenesten?

Hvordan kan man forebygge og håndtere smittsomme sykdommer i helsetjenesten? Det er nettopp dette du vil lære mer om i denne nettutdanningen.
Les mer om studiet her!