Kvinne står på bro
Tidene forandrer seg, og Kristiania lytter alltid til arbeidslivet. Etter å ha tatt sentrale aktører i næringslivet og offentlig sektor med på råd, videreutviklet vi innholdet i HR-bachelorgraden på nett.
Stein Juvik står i et kontorlandskap og lener høyrearmen på en hylle. Han er pent, men uformelt kledd i mørkeblå genser. Han har lyst grått, kort hår.
Stein Juvik er er studieprogramleder for Bachelor i HR, ledelse og organisasjon på nett. – Med vår HR-bachelor på nett har du stor fleksibilitet og mange dybdeemner, sier han.

Bachelor i HR, ledelse og organisasjon er ikke et nytt nettstudium, men et studium som er pusset opp og videreutviklet, sier Stein A. Juvik. 

Juvik har jobbet som nettveileder for Kristiania på nett i mer enn 25 år. 

Den nye modellen er mer fleksibel og har 30 flere valgbare studiepoeng enn den gamle studiemodellen. Studiet er mer spisset mot HR som fordypningsemne, og dette gir større dybde innen HR-relaterte fagområder enn tidligere. 

Arbeidet med disse endringene ble startet under ledelse av tidligere studieprogramleder Ingvil Lid Schow. Sammen med fagansvarlig Morten Myhre er hun hovedarkitekten bak den nye studiemodellen. 

– Vi har endret navnet på studiet for at det skal beskrive det faglige innholdet bedre med bærebjelkene HR-fag, organisasjonsfag og ledelsesfag, sier han.

En middelaldrende mann med briller, svart dressjakke og hvit skjorte står foran en trikkeskinne og sjekker mobilen.
Fleksibelt studietilbud: Med nettstudier kan du bokstavelig talt studere når og hvor du vil. Foto: Haakon Dueland/Kristiania.

Et studium med stor fleksibilitet 

Ved en rekke norske høyskoler og universiteter tilbys HR-studier. Dette er ifølge Juvik i hovedsak faglig solide studier, men det er likevel noen forskjeller. 

– Det er noen nyanser i studiemodellenes innhold med tanke på hvilke emner som er med, hvilke rekkefølge emnene tilbys i og hvor stor valgfleksibilitet studenten har, sier han. 

Kristianias bachelor i HR, ledelse og organisasjon på nett har stor fleksibilitet, mange dybdeemner og et eksplisitt uttalt krav om at studentene skal skrive sin bacheloroppgave innenfor et tema som er faglig relevant for studiet. 

– I tillegg får du den fleksibiliteten det i seg selv gir å ta studiet på nett, sier han. 

Kvinne med hvit blazer og hvit topp smiler til kamera

Les mer om nettstudiet i HR, ledelse og organisasjon

HR, ledelse og organisasjon

Studer når det passer deg 

Studiet kan tas både på heltid og deltid, og som nettstudent styrer du fremgangen selv. Det er også mulig å kun ta enkeltemner dersom du ønsker å øke kompetansen innenfor et avgrenset fagområde. 

Fordelene med å studere på nett er at du kan studere når det passer deg best. Gjerne på ettermiddager, kvelder, i ferier og helger. Du kan også studere mer intensivt over kortere tidsperioder

– Fordelene med å studere på nett er at du kan studere når det passer deg best. Gjerne på ettermiddager, kvelder, i ferier og helger. Du kan også studere mer intensivt over kortere tidsperioder, sier han. 

Studiemodellen gjør at du kan ta ett eller flere emner per semester, og du kan stort sett ta emnene i den rekkefølgen du vil. Bachelor-oppgaven skrives til slutt i studiet fordi dette krever anvendelse av kompetanse fra andre emner – blant annet de to metode-emnene. 

– Noen velger også å bruke mer tid enn normert. Når du studerer på nett, har du for øvrig den fordelen at du får tilbakemeldinger på innsendingsoppgaver fra en faglig veileder før du tar eksamen i emnet, legger han til. 

En mann sitter på en benk ved Akerselva og ser på noe på laptopen sin.
Faglig tilbakemelding: Med nettstudier kan du få tilbakemelding fra foreleseren din før du avlegger eksamen. Foto: Kristiania/Haakon Dueland.

God veiledning underveis 

Som nettstudent har du tilgang til forhåndsinnspilte undervisningsvideoer via nettportalen Canvas. Disse kan du se når det måtte passe og så mange ganger du vil. 

På Canvas finner du også veiledningstekster, øvingsoppgaver, faglige artikler og internett-lenker til relevante fagsider. 

– Kommunikasjonen med faglig veileder foregår som oftest per e-post, men også via Zoom eller telefon. Noen emner har noen få digitale samlinger der du møter veileder, sier han. 

Det er ingen oppmøter eller direktesendte forelesninger og alle eksamener er digitale. Det betyr at du kan sitte der du ønsker. 

– Noen emner har en oppstartsforelesning med faglig veileder, der studentene blir invitert inn til å delta. Det gjelder blant annet emnet «Bacheloroppgaven», sier Juvik. 

Kvinne sitter på en steinbenk med en laptop på fanget. Omgivelsene er høstlige. Til venstre for kvinnen og benken er en busk med røde blader. Gresset er gulnet.

Du kan studere HR og personalledelse i Bergen og Oslo

HR og personalledelse

Veileder i oppgaveskriving 

Veilederne er ofte selv emneansvarlige, og en av dem du kan møte er Juvik. 

 – Jeg har min faglige bakgrunn fra NHH med fordypning blant annet innenfor organisasjons- og ledelsesfag. Den senere tiden har jeg jobbet mest med veiledning av studenter som skriver sin avsluttende bacheloroppgave, sier han. 

Juvik er stasjonert i Bergen, der han underviser i prosjekt- og prosesstyring og er veileder for bachelorgrupper. 

I tillegg innehar han altså rollen som studieprogramleder for studiet bachelor i HR, ledelse og organisasjon på nett. 

– I noen emner vil du også kunne møte veiledere som er fagpersoner utenfra. De har relevant formell kompetanse og gode og nyttige erfaringer fra gjeldende fagområde, sier han. 

Varierte arbeidsoppgaver 

Bachelor i HR, ledelse og organisasjon passer for alle som har faglig interesse for disse fagområdene, og studentgruppen er ifølge Juvik variert. 

– Det er unge mennesker som kommer rett fra videregående, voksne med arbeidserfaring som ønsker nye og spennende arbeidsoppgaver eller omskolering og personer som ønsker å oppdatere eller øke sin kompetanse innenfor ett eller flere av fagområdene, sier han. 

Etter å ha tatt denne bacheloren er muligheten mange.   

– Både offentlig sektor og privat næringsliv har behov for fagpersoner som behersker rekruttering, riktig utvikling, oppfølging av ansatte, forvaltning av arbeidsgiveransvaret og arbeidsretten og ikke minst oppfølging og ledelse av medarbeidere, sier Juvik. 

Fremtidsutsiktene for studentene kan for eksempel være jobb i HR-avdelinger som konsulent, rådgiver, business-partner eller HR-leder. 

– Noen starter konsulentselskaper som har sitt fokus innenfor rekruttering, onboarding og opplæring, og andre arbeider i offentlig forvaltning med saksbehandling, personalledelse og -oppfølging, sier han. 

Sjekk hvilke studier du kan ta på nett hos Kristiania

Nettstudier

Nettstudier er likestilt med stedsbaserte studier 

I et samfunn i stadig endring må også utdanningen endres. Slik er det også med nettstudiet i HR, ledelse og organisasjon. 

Studiet er ifølge Juvik utviklet basert på jevnlige innspill fra bransjeråd samt kontakt med fagfolk i sentrale organisasjoner og bedrifter i offentlig og privat sektor. Kristiania får også tilbakemeldinger fra faglige veiledere som har relevant praktisk erfaring. 

– På den måten sikrer vi at arbeidslivets mange nye behov er hensyntatt i revisjonen av dette studiet, sier han. 

Og hvis det skulle være noen tvil – en bachelor tatt som nettstudium er like høy ansett blant potensielle arbeidsgivere som en bachelor tatt ved et fysisk lærested. 

– Bachelor i HR, ledelse og organisasjon har det samme faglige innholdet som tilsvarende bachelorer på sted. Det er kun den pedagogiske gjennomføringsmodellen som er ulik HR-studiet på sted, sier han. 

Double content HR på nett

 • Er du nysgjerrig på nettstudier?

  Å studere på nett gir deg fleksibilitet i hverdagen, samtidig som du starter eller utvikler karrieren din. 
  Se hele studietilbudet på nett her
 • Kvinne krysser Dronning Eufemias gate i Oslo. Hun holder en mobil.

  Vil du studere HR, ledelse og organisasjon på nett?

  Denne bachelorgraden passer for deg som ønsker å jobbe med mennesker, og som motiveres av å utvikle det enkelte individ til å bli bedriftens viktigste ressurs.
  Les mer om bachelorstudiet og søk opptak her!