Bilde av Morten Næssvik
Bachelorgraden i HR, organisasjonspsykologi og ledelse har lært Morten mye om mellommenneskelige relasjoner. Kompetansen bruker han flittig i jobben som hotellsjef. Foto: Benjamin Avitsland

– Jeg jobber i hotellselskapet CIC Hospitality, en multibrandoperatør som driver over 20 hoteller i Norden. Vi samarbeider med flere kjeder og drifter i dag hoteller for Thon, Scandic, Best Western og Radisson, forteller Morten fra en lenestol på et Best Western-hotell på Frogner.

– Dette er ett av hotellene CIC samarbeider med, og er et hotell i luksussegmentet. Det skal åpnes mange slike i løpet av de neste årene, og det blir veldig spennende å følge med på.

Mens CICs administrasjon består av 20 ansatte, er de nesten 200 på hotellene. Disse jobber med alt fra økonomi og personalansvar til daglig drift og hotellutvikling – og Morten er en av dem.

Stillingsannonsen pirret nysgjerrigheten

Da Morten begynte på en bachelor i HR, organisasjonspsykologi og ledelse på Kristiania, hadde han ingen planer om å jobbe i hotellbransjen. Det var først mot slutten av studiet, da han litt tilfeldig kom over en stillingsannonse fra CIC, at det hele snudde.

– Det var ingen tvil om at bakgrunnen min var interessant for arbeidsgiveren.

– Selv om jeg ikke hadde noe erfaring fra hotellbransjen, kjente jeg meg truffet av stillingsannonsen. Både selskapet og jobben virket interessant, og jeg endte opp med å søke.

To uker senere var han ansatt.

– Selv om jeg ikke hadde en typisk hotellutdanning, var det ingen tvil om at bakgrunnen min var interessant for CIC. De var opptatt av den mellommenneskelige kompetansen og de psykologiske aspektene, som er spesielt viktig når man skal motivere ansatte, bygge robuste team og god arbeidskultur.

Opptatt av å bygge gode relasjoner

Jobben Morten gikk til, var alt annet enn en vanlig kontorjobb. Overordnet er han ansatt hos CIC, men arbeidsstedet er Thon hotell i Hallingdal, hvor han er hotellsjef.

– Jeg har jobbet i restaurant- og barbransjen tidligere, men aldri på hotell. Nå får jeg hands on erfaring med det.

Morten forteller at han er spesielt opptatt av å være synlig og til stede på hotellet. Og om det er et gulv som trenger vask, tar han det.

– Vi som jobber på hotellet, er alle del av samme lag. Det skal ikke være sånn at noen er over andre i rang, selv om vi har ulike arbeidsoppgaver, forteller han og fortsetter:

– Jobben min handler aller mest om relasjonsledelse, og da er det selvfølgelig viktig at jeg har et godt forhold til alle ansatte. Det gjør dynamikken innad i gruppa bedre at vi er likestilt. Jeg tror ikke det er mulig å skape gode relasjoner om du setter deg selv over de du jobber med.

Bruker kunnskap fra studiet i arbeidshverdagen

Da Morten var student, var det spesielt den praktiske tilnærmingen til fagene han var fornøyd med.

– Det er selvfølgelig viktig med teori, men den beste læringen – i hvert fall for min del – er når det teoretiske kobles til det praktiske, og det gjør det på Kristiania.

De aller fleste studier lærer deg noe som heter «overførbare ferdigheter». Dette er kompetanse som kan brukes på mange ulike felt, uavhengig av hva du opprinnelig studerte. Noen eksempler er å kunne lese statistikk, analysere kilder, forstå og lede mennesker. Det er «hemmelige våpen» som gjør at du kan konkurrere om veldig mange forskjellige stillinger. En HR-utdanning er stappfull av slike overførbare ferdigheter.

Mens førsteåret på bachelorgraden er mer grunnleggende og felles for alle, kan man året etter velge fag basert på egne interesser og fremtidsplaner. For Morten var det naturlig å fordype seg i mellommenneskelige forhold.

Hadde jeg ikke hatt den utdanningen jeg har, ville jeg ikke hatt de redskapene jeg har til å håndtere situasjonen.

– For meg var de psykologiske prosessene på arbeidsplassen det mest spennende, og jeg har aldri angret på fagene jeg valgte. Organisasjonspsykologi får du bruk for i mange ulike jobber, også i hotellbransjen, forteller han og kommer med et eksempel rett fra egen arbeidshverdag:

– Akkurat nå befinner vi oss midt i en endringsprosess, hvor mange ansatte må endre arbeidsoppgaver og tenke litt nytt. Og hadde jeg ikke hatt den utdanningen jeg har, ville jeg ikke hatt de redskapene jeg har til å håndtere situasjonen.

HR orgpsyk + veiledning