Foto av Erik Fjermestad og Sunniva Hausttveit.
HR-studentene Erik Fjermestad og Sunniva Hausttveit fikk praksis i en bedrift som ikke hadde egen HR-avdeling. Det ble en god anledning til å teste ut teorier og metoder, og ga dem verdifull erfaring til senere.Foto: Kristiania/Susanne G. Nielsen

Erik Fjermestad (26) og Sunniva Hausttveit (22) tar en HR-utdanning ved Kristianias campus Bergen, og for en tid tilbake hadde de praksis hos Ole Bull Scene.

En viktig del av praksisperioden er å selv finne en praksisbedrift. Da får man erfaring i å snakke med bedrifter og arbeidsgivere, noe som igjen gjør en mye tryggere når man skal ut og søke jobb etter studiene.

– Andreåret av et bachelorstudium er et år hvor vi må være mer selvstendige, for å forberede oss til å skrive bacheloroppgaven. Selv om flere av oss syntes det var utfordrende å få seg praksisplass, endte vi alle opp i en bedrift, sier Sunniva, som studerer HR og personalledelse.

– Ble lyttet til 

Foto av Erik.
– Praksis er en god mulighet på å bygge seg et nettverk i bransjen, og jeg ser for meg at nettverket jeg har fått via Ole Bull Scene kan komme godt med i fremtiden. Jeg jobber fremdeles i baren deres og kjenner flere i bedriften, forteller Erik.Foto: Kristiania/Susanne G. Nielsen

Erik og Sunniva spurte foreleser Kari Mette Solheim om råd da de skulle finne praksisplass. Hun har et stort nettverk, og anbefalte dem å kontakte Ole Bull Scene.

Ole Bull Scene hadde ingen fast HR-avdeling, så studentene jobbet mye selvstendig. I starten av praksisen ble det brukt mye tid på observasjon, men de fikk gjort mye på kort tid. Noen av hovedoppgavene de hadde under semesteret var å sette opp Teams som en kommunikasjonskanal i bedriften og å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse. 

– Dette var en god utfordring og veldig lærerikt, da vi fikk komme med eksempler på tiltak de kunne innføre. Lederne var veldig engasjerte og lyttet til forslagene våre, noe som var veldig givende, forteller Erik, som studerer HR, organisasjonspsykologi og ledelse. 

Brukte kompetansen fra studiene

Studentene opplevde at det de hadde lært i forelesninger kom godt med.

– I forelesningene jobber vi ofte med relevante eksempler fra arbeidslivet, så det er lettere å lære teorien i fagene. Foreleserne fokuserer også på det praktiske med fagene, sier Sunniva og Erik.

Da de skulle lage arbeidsmiljøundersøkelsen, kom pensum og teoriene fra fagene godt med.

Bedriften viste stort engasjement til å høre på forslagene våre, noe som var veldig givende.

– Vi hadde aldri laget en arbeidsmiljøundersøkelse før, så her brukte vi en del teori fra fagene vi har på Kristiania. Å lage en slik undersøkelse er mye jobb og det var viktig for oss at vi hadde teori å støtte oss på da vi lagde spørsmålene, sier Erik.

– Bedriften viste stort engasjement til å høre på forslagene våre, noe som var veldig givende.

Studentene forteller at arbeidshverdagen hos Ole Bull Scene var ganske fleksibel. Arbeidsdagen startet rundt klokken ti, men de kunne bestemme litt selv når og hvor lenge de ville jobbe. Tiden skulle fordeles ut ifra arbeidsoppgavene de hadde, og de gikk ikke fra kontoret før de følte seg ferdig for dagen. Ved siden av de større oppgavene de hadde under semesteret, var de også med på typiske arbeidsoppgaver som drifts- og arbeidsmøter.

Fant studiene gjennom test på nett

Erik har fra før et fagbrev innen logistikk, men fant han ut at han ville jobbe med mennesker. HR falt derfor i smak, da han også syns psykologien rundt HR-fagene er veldig spennende.

Sunniva forteller at hun først var litt usikker på hva hun ville studere. Hun visste at hun ville jobbe med mennesker, og vurderte først å søke på sykepleierstudiet. Så tok hun Kristianias interessetest på nett.

– Jeg fant tilfeldig Kristiania sin interessetest, tok den og resultatet var at jeg ville passet til HR. Etter dette ble jeg egentlig bare mer og mer engasjert, forteller Sunniva. 

Nå som både Erik og Sunniva straks er ferdig med et bachelorstudium, har tanken om veien videre blitt mer sentral. Ingen av de har bestemt seg helt for hva en ønsker å gjøre, men de har noen tanker. Erik vurderer å ta en mastergrad, mens Sunniva er ganske sikker på at hun vil jobbe før hun eventuelt går videre med studiene.

– Jeg ønsker å jobbe litt før jeg studerer mer. Jeg er heller ikke sikker på hva jeg eventuelt kunne tenke meg å ta master i uansett, så er det fint å kunne jobbe litt i feltet før jeg bestemmer meg for hva jeg vil fordype meg i, forteller Sunniva.

HR og Karrieresenteret