Olav Kvam, til venstre, og Jens Barland tar hverandre i hendene på et møterom hos Spekter etter å ha signert samarbeidsavtalen
Olav Kvam (t.v.) og Jens Barland har begge forventninger til den femårige rammeavtalen som nå er inngått mellom Spekter og Høyskolen Kristiania.Foto: Kristiania/Per Olav Solberg

Dette er en helhetlig samarbeidsavtale som i tillegg til ledelsesutvikling omfatter arbeidslivsforskning, undervisning og gjesteforelesninger for å nevne noe. Avtalen er et partnerskap om kompetanse som gir muligheter for å utvikle enda flere og andre typer prosjekter. Løpetiden er fem år, med mulighet for forlengelse.

Torsdag 1. desember ble avtalen signert i Spekters lokaler på Majorstua i Oslo.

 – Kristiania har mange overlappende fagmiljøer med Spekter, både innen ledelse, kultur og helse, samt i grenselandet mellom teknologi, forretning og forvaltning. Da jeg så over Spekters medlemsliste tenkte jeg: en bedre samarbeidspartner er det knapt mulig for Kristiania å finne, sier Jens Barland, prorektor arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania. Han signerte avtalen på vegne av Kristiania.

Kunnskapsutvikling

Olav Kvam, fagdirektør i arbeidslivsavdelingen i Spekter, er fornøyd med avtalen som nå er inngått.

Halvfigurbilde av Olav Kvam, mørk bakgrunn.
Fagdirektør i Spekter, Olav KvamFoto: Spekter

 – Det er første gang vi inngår denne typen avtale med en utdanningsinstitusjon. Vi har samarbeidet med UH-sektoren før, men da på enkeltprosjekter. Dette er et forpliktende samarbeid som skal pågå i flere år. Det gir mange muligheter, sier Kvam som signerte avtalen på vegne av Spekter.

Gjennom samarbeidet med Kristiania kan vi utvikle kunnskap innen områder medlemmene våre har behov for og som kommer dem til gode.

 – I vårt daglige arbeid er det svært viktig å møte arbeidstakerorganisasjoner, myndigheter og medier med korrekt og faktabasert informasjon og dokumentasjon. Det er helt nødvendig for å bli tatt seriøst. Gjennom samarbeidet med Kristiania kan vi utvikle kunnskap og innsikter innen områder medlemmene våre har behov for og som kommer dem til gode, sier Kvam videre.

Dominerende innen helse og kultur

Spekter har rundt 270 medlemsbedrifter med til sammen ca. 240 000 ansatte. Arbeidsgiverforeningen er dominerende innen sektorene helse, kultur og samferdsel. Spekter gikk ut med en bred utlysning for en tid tilbake der de ønsket samarbeid med en utdannings- og forskningsinstitusjon. Det var flere grunner til at Kristiania ble foretrukket som partner.

 – Kristiania responderte best på utlysningen og de har fagfelt og kunnskapsområder som passer svært godt med hvem medlemmene våre er. Vi inngikk et prøvesamarbeid om et konkret prosjekt knyttet til krisehåndtering. Det ble et godt samarbeid som gjorde oss sikre på at Kristiania er en riktig samarbeidspartner for oss og medlemmene våre, sier Kvam.

Det konkrete prosjektet Kvam nevner handler om hvordan virksomhetsledelse er på vei mot en ny normaltilstand etter covid.

Jens Barland i halvfigur, står i trapp i bygning på Kristiania.
Prorektor Jens BarlandFoto: Kristiania

En prosjektrapport ble levert til Spekter i februar 2022. Grunnlaget for rapporten var en litteraturstudie som beskriver virksomhetsledelse knyttet til kompetanse, omstilling og innovasjon i fasen etter kriser. Hvordan kan virksomhetsledere utnytte potensialet til læring og utvikling som ligger i slike faser? er et sentralt spørsmål i studien. Forskerne i prosjektet var Anne Haugen Gausdal, Hans Erik Næss, Jarle Bastesen og Birthe Kåfjord Lange (prosjektleder).

Arbeidslivsorganisasjoner er de beste strategiske partnerne vi kan ha, de er portaler inn til sine medlemmer.

Strategiske partnerskap

Jens Barland ser mange muligheter for forskningssamarbeid i partnerskapsavtalen som nå er inngått:

 – Kristiania er på vei til å bli et arbeidslivsuniversitet og derfor er det viktig at vi utvikler vår involvering med arbeidslivet. Arbeidslivsorganisasjoner er de beste strategiske partnerne vi kan ha i denne sammenheng, de er portaler inn til sine medlemmer. Samarbeidet med Spekter kan avle nye samarbeid med virksomheter som er medlemmer i organisasjonen, sier Jens Barland og bruker helsesektoren som eksempel.

 –  Alle de store helseforetakene er medlemmer i Spekter. Ved Kristiania har vi en egen avdeling for helsevitenskap, med vektlegging på forebyggende helse. Her kan det være muligheter for konkrete forskningssamarbeid på sikt, avslutter Jens Barland.