Foto av studenter i forelesning.
I november 2022 var det 110 000 utlyste stillinger på det norske arbeidsmarkedet. Da er det hard kamp om nye medarbeidere, og på Rekrutteringsdagen 2022 på Kristiania Campus Bergen stilte representanter fra Visindi, Manpower, Dfind og Helse Bergen for å gi studentene fra HR- og ledelsesstudier innsikt i hvordan de jobber med dette temaet.Foto: Kristiania

– Arrangementer som dette hever studiene til neste nivå og gjør teorien relevant. Jeg sitter igjen med mange nye perspektiver. Det er inspirerende å høre på relevante aktører og få kjennskap til bedriftene, sier HR-student Eirik Dalen Krogstad etter at foredragene var over.

Kristiania er tett på arbeidslivet, og alle studiene har gjesteforelesere fra de relevante bransjene. På den måten blir studentene forberedt på hva som møter dem når de går ut i jobb. Ved Campus Bergen vier høyskolelektor Kari Mette Solheim en hel dag til temaet rekruttering for studentene innen HR- og ledelsesstudier. Hun forteller om Kristianias ambisjon om å bli landets første uavhengige arbeidslivsuniversitet innen 2030.

– Rekrutteringsdagen er et godt eksempel på hvordan teori og praksis går hånd i hånd, og bidrar til verdiskapning for både studenter, fagmiljø og arbeidsliv, sier Solheim.

Solheim har raskt blitt kjent for sitt brennende engasjement for studentene. Det vet de også å sette pris på.

Rekrutteringsdagen 2022-10.jpg
Høyskolelektor Kari Mette Solheim (til venstre) er tidligere HR Business Partner i TV 2 og HR-rådgiver i O. Kavli AS. Nå bruker hun sitt nettverk for å gi studentene ved Campus Bergen innsikt og oppdatert kunnskap direkte fra arbeidslivet. Foto: Kristiania

– Det jeg lærer er relevant 

På gjestelisten sto HR- og rekrutteringseksperter fra Visindi, Manpower, Dfind og Helse Bergen. De snakket om lederrekruttering, hvordan finne de rette kandidatene – og hvordan man kan jobbe for at de blir i bedriftene over tid.

– Etter en slik dag ser jeg at det jeg lærer faglig av teorier og pensum er relevant i dagens arbeidsmarked. Det er virkelig lyspunkter i en studiehverdag, spesielt rundt eksamenstider og ikke minst utrolig inspirerende! kommer det fra student Ingrid Larsen.

Vi leser og hører om teori og modeller daglig, og får derfor et verdifullt perspektiv av å høre på engasjerte mennesker som faktisk jobber med dette.

– Rekrutteringsdagen ga meg mer innsyn i hva som faktisk er viktig når det gjelder rekruttering, fortsetter hun og utdyper viktigheten av rolleforståelse, stillingsbeskrivelse og ambisjoner.

– Jeg lærte også hvor mye jobb det legges inn for å finne den rette kandidaten for en stilling. Som vi har lært i pensum: feilansettelser koster en bedrift rundt 1,5 ganger årslønn, legger hun til.

Medstudent Kristin Hammer forteller om en lignende opplevelse.

– Vi leser og hører om teori og modeller daglig, og får derfor et verdifullt perspektiv av å høre på engasjerte mennesker som faktisk jobber med dette.

Rekrutteringsdagen 2022-17.jpg
Pål Skorge, seniormanager i Dfind, delte av sin kunnskap om hvordan man finner de beste kandidatene til en stilling.Foto: Kristiania

– Arbeidslivets «datingekspert» 

Roy Tore Lysen Jensen, seniorrådgiver i Visindi, var første foredragsholder på Rekrutteringsdagen. Han vet at det å finne den rette kandidaten i et marked som har store krav og forventninger til ledelse, er svært viktig for bedriftens muligheter til å tiltrekke seg og beholde viktig kompetanse. Forskning viser nemlig at norske arbeidstakere er svært opptatt av god ledelse, og at misnøye med ledelse er en av de vanligste årsakene til at ansatte sier opp.

– Jeg er en slags «arbeidslivets datingekspert», sier Jensen, og utdyper:

– Matchen skal passe begge parter – dette er et samspill. En god leder er ikke en god leder uansett. Å finne en leder som innehar alle ønskede egenskaper krever en grundig kartlegging av hvilke ønsker, forventninger og utfordringer oppdragsgiver har. Man må i kartleggingen finne meningen bak mange ord og utrykk som benyttes, og det er en omfattende prosess. Og da vil man overraskende ofte ende opp med et annet resultat enn det man går inn i prosessen med, forteller han.

Rekrutteringsdagen 2022-05.jpg
Hanna Hufthammer Øvretveit (nummer to fra høyre) studerte selv HR og personalledelse ved Kristiania Campus Bergen, og representerte sin arbeidsgiver Manpower under Rekrutteringsdagen. – Jeg har hatt svært godt utbytte av den faglige ballasten jeg fikk i rekrutteringsfaget, sier hun. Fra venstre: Roy Tore Lysen Jensen (Visindi), Pål Skorge (Dfind) og Tina Hafstad (Manpower).Foto: Kristiania

Tidligere student blant foredragsholderne 

Manpower stilte sterkt på Rekrutteringsdagen. På scenen var de representert med avdelingsleder Tina Hafstad og rekrutteringskonsulent Hanna Hufthammer Øvretveit, som selv studerte Bachelor i HR og personalledelse ved Campus Bergen. I salen satt også Anette Løland, som var til stede for å møte studenter som ønsket praksisplass. Så avtale med Manpower er allerede i boks.

– Vi er så glade i Kristiania-studentene, forteller hun.

– De gjør en så god jobb, og vi har også ansatt flere av praksisstudentene vi har hatt, kan hun røpe.

Mange Kristiania-studenter har vært i praksis hos Manpower, og også Hafstad fremhevet det høye faglige nivået som preger praksisstudentene fra Kristiania. Øvretveit er tidligere Kristiania-student, og trakk frem betydningen av å være godt faglig forberedt for arbeidslivet.

– Jeg har hatt svært godt utbytte av den faglige ballasten jeg fikk i rekrutteringsfaget, sier hun.

Dette gjelder ikke minst i dialogen med bedriftene.

– Mange arbeidsgivere er så opptatt av hva de ønsker seg av en kandidat, at de glemmer å fremheve hva de selv kan tilby for å tiltrekke seg de rette kandidatene. Dette er avgjørende i et så presset arbeidsmarked som vi ser i dag, sier hun. 

Rekrutteringsdagen 2022-15.jpg
Rådgiver Janne Kristiansen fra Helse Bergen har bred erfaring med å rekruttere til de 124 ulike stillingstypene som utgjør Haukeland universitetssykehus, og hennes budskap var at med en godt planlagt prosess og en dose folkeskikk kommer man langt! Foto: Kristiania

– Slik holder du på de ansatte

Helse Bergen er blant Vestlandets største arbeidsplasser med 14 000 ansatte. Rådgiver Janne Kristiansen har bred erfaring med å rekruttere til de 124 ulike stillingstypene som utgjør Haukeland universitetssykehus, og hennes budskap var at med en godt planlagt prosess og en dose folkeskikk kommer man langt!  

– Vi vet at behovet for helsepersonell vil øke fremover, og hos oss er vi avhengige av å knytte ansatte til oss gjennom tiltak som traineeprogrammer, tilbud om videreutdanning og tidlig rekruttering allerede i studietiden, sier Kristiansen.

Hun forteller at de må ha stabil tilgang på kompetanse og ressurser.

– Vi kan ikke gjøre oss avhengige av at bemanningsbyråer skal løse dette for oss. Derfor er vi opptatt av fire ting vi mener er sentrale for å rekruttere og beholde gode folk: God ledelse, riktig organisering, riktig bemanning og godt arbeidsmiljø. 

– Dette er avgjørende for at vi skal lykkes, slår hun fast.

Hvorfor velge + Bergen content cards