Bilde av Bony Majok utenfor Høyskolen Kristiania.
Bony går nå tredjeåret på bachelorgraden i økonomi, teknologi og innovasjon og stortrives, både med det faglige og sosiale. Foto: Maria Sørlie

– Planen min har alltid vært å studere ved en handelshøyskole, men samtidig har jeg vært usikker på hvilken. Det året jeg skulle søke, lanserte Kristiania denne bachelorgraden, og da bestemte jeg meg veldig raskt, forteller Bony. 

Da 25-åringen begynte å jobbe i support-avdelingen til Telenor for noen år tilbake, merket hun fort at interessen for teknologi og analytisk problemløsning var minst like stor som for forretningsutvikling og innovasjon. Med bachelorgraden i økonomi, teknologi og innovasjon får hun i pose og sekk.

– Ved å kombinere mer klassiske matte- og økonomifag med teknologi og innovasjon er graden både verdifull og interessant, og ikke minst veldig fremtidsrettet!

Kollokviegruppen viktig for trivsel og gode resultater

Bachelorgraden i økonomi, teknologi og innovasjon gir studentene bred kompetanse innen det økonomisk-administrative fagfeltet, med spesialisering innen tjenesteutvikling og innovasjon. Kombinasjonen av nytt og gammelt gir ikke bare et fortrinn i arbeidsmarkedet, men også en utdanning skreddersydd for fremtidens arbeidsmarked.

– Jeg trives utrolig godt. Klassen er liten, med et godt miljø og faglige som er flinke til å følge opp, sier Bony.

Hun forteller videre at foreleserne har lang og bred erfaring fra næringslivet, og at studentene stadig vekk får bryne seg på oppgaver og caser fra arbeidslivet. Dette er med på å forberede dem på tiden etter studiene. Bony ble også tidlig del av en kollokviegruppe, og støtten og hjelpen de gir hverandre der, beskriver hun for svært viktig – ja, kanskje også avgjørende for trivsel, motivasjon og gode resultater.

– Vi jobber sammen så mye vi kan, og selv om vi er nokså ulike, utfyller vi hverandre godt og gir hverandre ulike og viktige perspektiver på fag og problemstillinger. I tillegg er det sosialt og hyggelig!

Tre studenter som sitter på takterrassen i Urtegata med utsikt over Oslo

Slik er studentlivet ved Kristiania

Hør hva tidligere og nåværende studenter sier!

Ønsker å jobbe med digital sikkerhet i fremtiden

Selv om Bony har en hektisk hverdag, med fulltidsstudier og deltidsjobb hos Telenor, er hun også studentassistent i matematikk og mikroøkonomi. Med jevne mellomrom deltar hun på seminarene på trinnet under, hvor hun fungerer som veileder og faglig støtte.

– Å være studentassistent er en skikkelig vinn-vinn-situasjon. Det er en betalt jobb som gir relevant arbeidserfaring, samtidig som det gir stort faglig utbytte. Når man må forklare noe videre, får man fagene godt under huden. Det er også skikkelig hyggelig og givende å få hjelpe andre, sier Bony.

I tillegg til studentassistent-stillingene er hun forskningsassistent og jobber på et stort og internasjonalt prosjekt som ser på flere ulike faktorer som påvirker ytelse innenfor amerikansk college-fotball.

– Her jobber jeg med å innhente data, noe som gir meg mulighet til å lære andre ting enn hva vi har om på studiet, som for eksempel hvordan man kan benytte digitale verktøy til datainnsamling. I tillegg er det spennende og en fin erfaring å ha på CV-en.

Nå som Bony er inne på tredje og siste året av bachelorgraden, har hun begynte å se fremover og har allerede en plan for veien videre:

– Når jeg er ferdig med studiene, kan jeg tenke meg å jobbe med digital sikkerhet. Dette er et fagfelt som bare blir viktigere og viktigere, og ved å bygge på bachelorgraden med en relevant mastergrad håper jeg å nå målene mine.