Hender som bruker PC.
Studiet legger vekt på å kunne knytte teorien til egen arbeidshverdag og er svært nyttig for virksomheter.Foto: John Schnobrich

Innføringsemnet i kunstig intelligens og maskinlæring ga meg en god introduksjon til temaet, da jeg ikke har den type utdanning fra tidligere, sier Melbye. 

Hun er spesialist i nyremedisin, og det er nettopp på dette området hun ønsker å bruke kunstig intelligens.

Innføring i kunstig intelligens og maskinlæring

Les mer og kjøp emnet her!

– I en oppgave brukte vi maskinlæring på fiktive registerdata i håp om å kunne forutsi nyreavstøtninger.  Et viktig mål er å redusere antall avstøtninger, samtidig som pasientene får lavest mulig bivirkninger av de immundempende medisinene som de må bruke.

Melbye forklarer at funn fra maskinlæring kan fungere som klinisk beslutningsstøtte og som kvalitetssikring. Hun planlegger nå et forskningsprosjekt basert på kunstig intelligens og nyremedisinske data.

naturfoto_kim_nilsen.jpg
Prosessingeniør Kim Nilsen har nådd flere topper, både på privaten og i karrieren. Her er han fotografert på norgesferie sommeren 2020 i Breheimen nasjonalpark. I bakgrunnen ser vi Joutunheimen, Reinheimen og Rondane..Foto: Privat

Hele arbeidsplassen får utbytte av videreutdanningen  

Videreutdanningen i kunstig intelligens ved Kristiania gir studentene en innføring i sentrale utfordringer, løsninger og anvendelser innen AI og maskinlæring. De settes også i stand til å vurdere hvordan kunstig intelligens kan benyttes på arbeidsplassen, noe som gjør at bedriften som helhet får utbytte av videreutdanningen. 

Utdanningen gir også studiepoeng, noe som er viktig for mange ansatte som vurderer videreutdanning. Studiepoeng viser nemlig at det er formell kompetanse som kan inngå i hele grader og utdanninger.

– Lar seg fint kombinere med full jobb

– Emnet er lagt opp på en fleksibel og oversiktlig måte og lar seg derfor fint kombinere med full jobb, sier Kim Nilsen. 

Han er prosessingeniør på Unger fabrikker, der han blant annet arbeider med optimalisering av produksjonsprosesser.

– Emnet er lagt opp på en fleksibel og oversiktlig måte.

– Vi har mye stort maskineri, og det går ofte lang tid fra operatøren endrer innstillingene, til vi observerer endringer i produktet som kommer ut, forteller han. 

Som en del av studiet skrev Nilsen en oppgave om denne prosessen. 

– Oppgaven min handler om en tørkemaskin som skal tørke et mellomprodukt til et bestemt vanninnhold. Vi ønsker å forutsi hvordan en endring i denne prosessen ville bli, for å gjøre det enklere for operatøren å raskere finne de beste innstillingene, forklarer han. 

Nilsen forteller at han har fått flere tilsvarende ideer til spesifikke forbedringer i løpet av tiden som student. Dette er forbedringer som fabrikken kan gjennomføre selv, basert på Nilsens nye kunnskaper. Det er godt nytt for bedriften, og vil gjøre arbeidshverdagen til de ansatte enda bedre!

Mann i dress.

Videreutdanning for virksomheter

Kristiania tilbyr flere løsninger for kompetanseheving for din virksomhet. Vi kan hjelpe om din virksomhet er i det private, det offentlige, eller i en organisasjon. Ny og oppdatert kompetanse gir verdi både for de ansatte, virksomheten og samfunnet. 
Se alle mulighetene her!