Foto av kvinne foran grafittivegg
– Studiet har vært utrolig relevant for jobben min. Det går nesten ikke en dag uten at jeg anvender elementer fra fag som pedagogikk, kommunikasjon, læring og ikke minst metode, sier Kristine Brandal.Foto: Kristiania/Petter Lønningen

– Det som er så utrolig fint med å ha kombinert en bachelor i HR og en bachelor i pedagogikk, er at jeg har innsikt både i arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. Når man skal jobbe med arbeidsinkludering, som jeg jo gjør, er det en stor fordel å kunne se enkeltmennesket, samtidig som man forstår bedriftenes situasjon, forteller Kristine.

27-åringen fra Bergen ble nylig forfremmet til prosjektleder og fagansvarlig i Frisk Utvikling, hvor hun blant annet har jobbet som karriereveileder. For to år siden ble hun ferdig med den nettbaserte bachelorgraden i pedagogikk ved Kristiania, som hun kombinerte med full stilling. 

– Studiet har vært utrolig relevant for jobben min. Det går nesten ikke en dag uten at jeg anvender elementer fra fag som pedagogikk, kommunikasjon, læring og ikke minst metode. Jeg bruker en del tid på å analysere arbeidsmarkedet og se på ulike studier og rapporter, og det krever god forståelse av undersøkelser og metodebruk.

Nicoline står ved en vei og ser inn i kamera

– Hadde aldri kunnet omskolere meg uten fleksible nettstudier

Småbarnsmoren Nicole var frisør, men ønsket å bytte karriere.

Nettstudiene skiller seg fra de stedbaserte studiene

Kvinne ved bord i park
Nettstudier passer for de fleste, fordi de er så fleksible. – – Man kan ta nettstudiene i det tempoet man vil, så lenge man ikke bruker mer enn 1,5 år på hvert fag, forteller Kristine.Foto: Høyskolen Kristiania/Petter Lønningen

En bachelorgrad i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania gir studentene en solid teoretisk forståelse for pedagogiske temaer. Kristine forteller at hun hadde en rekke spennende og lærerike fag, som grunnleggende og flerkulturell pedagogikk, kreativitet, kommunikasjon og gruppeprosesser. Hun forteller også at den nettbaserte bachelorgraden var ganske forskjellig fra den stedbaserte graden i HR.

– Som nettstudent hadde jeg færre, men større fag, med innleveringsoppgaver til hver modul. Fordi jeg måtte få oppgavene godkjent for å gå opp til eksamen, ble jeg «tvunget» til å jobbe grundig og systematisk med pensum, noe som gjorde at jeg var godt forberedt til eksamensperioden.  

Kristine forteller videre at nettstudiene var veldig fleksible, og at hun selv kunne bestemme hvor og når hun ønsket å studere. Akkurat derfor lot det seg fint kombinere med jobb.

– Jeg jobbet mye på kveldene og i helgene, spesielt på søndager. Hadde jeg mer tid i en periode, gjorde jeg ofte flere innleveringsoppgaver samtidig og fikk levert dem i god tid før fristen.

Samtidig visste hun at dersom tiden ikke strakk til, og hun ikke kom i mål med et fag, var det fullt mulig å be om utsettelse i opptil 18 måneder.

– Med andre ord kan man ta nettstudiene i det tempoet man vil, så lenge man ikke bruker mer enn 1,5 år på hvert fag. 

Økonom Hallgeir Kvadsheim fotografert på en mørk bakgrunn

Derfor anbefaler Hallgeir Kvadsheim nettstudier

Å studere på nett er en god investering, enten du vil ha en formell utdannelse eller faglig påfyll.

Brukte bacheloroppgaven til å fordype seg i karriereveiledning

Kristine brenner virkelig for karriereveiledning og valgte å dypdykke i emnet da hun skulle skrive bacheloroppgave. Gjennom en større litteraturstudie fikk hun kartlagt hva som skal til for å sikre gode overganger fra videregående skole til jobb/høyere utdanning for sårbare grupper.

– Ved å se på et stort utvalg av kvantitative studier fant jeg ut at det som fungerer for de sårbare gruppene, er å inkludere dem i vanlig undervisningsprogram, sørge for at de får opparbeidet seg arbeidserfaring og involvere hele familien.

Like etter at bacheloroppgaven var signert og levert, fikk hun også jobb som karriereveileder i Frisk Utvikling, hvor hun nå er forfremmet til fagansvarlig og prosjektleder.

– Jeg er veldig glad for at jeg fulgte drømmen om å jobbe med arbeidsinkludering og tok en nettbasert bacheloroppgave i pedagogikk. Det har åpnet flere dører, og jeg vil absolutt anbefale alle å undersøke mulighetene for å studere på nett. Man trenger ikke engang starte på en grad, men kan ta ett og ett fag og bygge på og utvide i det tempoet man selv ønsker. Og hvem vet? Plutselig har fagene du tok, blitt til en fullstendig bachelor!