Student biter på blyant.
Forskning viser at enkelte studieteknikker hjelper deg å lære bedre. Her deler vi noen av dem!

Det er ingen hemmelighet at du må lese til eksamen, men hvordan kan du få best utbytte av alle timene du bruker? Forskning viser at det finnes studieteknikker som gjør at du lærer mer effektivt, og ikke minst husker det du har lært.

Vi lærer forskjellig, og det som fungerer for en medstudent, fungerer nødvendigvis ikke for deg. Prøv deg frem med ulike studieteknikker for å finne den som passer deg best. 

Nedenfor deler vi noen studieteknikker som kan booste læringen din dette semesteret!

Gode tips til studiehverdagen

Ta vare på kroppen

Både fysisk og mentalt! For mange består studenttilværelsen av enkle løsninger når det kommer til mat, og like ofte sene kvelder. Forsøk å skape deg gode rutiner: Spis næringsrik mat, pass på å få nok søvn og prioriter mosjon i løpet av uken. En sunn og uthvilt kropp er mer opplagt og lærer bedre!

For mange er studenttilværelsen ny og vanskelig. Opplever du psykiske utfordringer i studiehverdagen? Avdeling for studentoppfølging tilbyr samtaler og rådgivning. Har du behov for psykologtjenester kan du få dette via SiO i Oslo eller Sammen i Bergen.

Finn ut hvilken tid på døgnet du er mest effektiv

Foretrekker du å være på lesesalen fra klokken åtte om morgenen for å få unnagjort lesingen, eller kjenner du kreativiteten blomstre på kvelden? Prøv deg frem og finn ut hvilken tid på døgnet du jobber best med skolearbeidet. Det hjelper ikke å jobbe med pensum i timevis hvis du ikke får gjort noe nyttig.

PS. Ikke lur deg selv til å tro at du jobber bedre på kvelden fordi du ønsker å sove lengre om morgenen.

Ta vare på kroppen både fysisk og mentalt. En sunn og uthvilt kropp er mer opplagt og lærer bedre.

Skap et skille mellom skole og fritid

Som student har man stor frihet til å planlegge hverdagen selv, og med dette kan grensene for hva som er skole og hva som er fritid, viskes ut. Sett deg klare grenser for når du skal jobbe med skole. I eksamensinnspurten vil det naturligvis kreve flere timer om dagen enn ellers, men det er uansett viktig å la hjernen få en pause i løpet av dagen. Like viktig er det å jobbe med skolearbeidet når du skal det. Ikke bruk opp tiden på å sjekke sosiale medier eller ta timelange lunsjer med kollokviegruppen.

Gode tips til forelesningene

Møt forberedt

Hvis du ikke vet hva foreleseren snakker om, blir det tungt å tilegne seg kunnskap i forelesningssalen. Sett deg inn i temaet på forhånd, les noen sider i pensum og notér ned hovedtrekkene. Til gjengjeld vil du få mye mer ut av forelesningen.

Ta notater, men ikke for mange

Det lønner seg å ta noen notater under forelesningen som man kan benytte seg av senere. Men pass på! Prøver du skrive ned alt foreleseren sier er sannsynligheten stor for at du vil fokusere mer på å å skrive enn å faktisk forstå faget. Fokuser på det viktigste. Ofte blir presentasjonene lagt ut i etterkant, så du kan fint fylle på notatene dine senere.

Les litt om temaet på forhånd og delta aktivt i forelesningen for best mulig læringsutbytte.

Delta aktivt

Noen forelesninger kan kjennes ut som lange monologer, spesielt hvis man ikke klarer å henge med på det som blir undervist i. Er det noe du lurer på? Still spørsmål! Å delta aktivt i forelesningen vil gi deg betydelig mer utbytte og forståelse av tema.

Repeter stoffet senere

Selv om du er ferdig med forelesningen, er du ikke ferdig med det du har lært! Repeter stoffet senere, og du vil lære mer og huske det bedre. Benytt deg av en kombinasjon av notater fra forelesningen, pensum og eventuell presentasjon.

PS. Det som blir fokusert mest på i forelesninger, er ofte det som kommer på eksamen.

Eksamensnerver?

Gode tips på lesesalen

Del opp dagen i økter

Hjernen fungerer bedre når den får pauser. Del opp lesedagen i økter med korte pauser mellom hver økt. For mange fungerer det best med kortere økter på 30-45 minutter, etterfulgt av en pause på 5-10 minutter. Husk også å legge inn lunsjpause for å gi kroppen påfyll av energi!

Ikke la hele pensum lyses opp av markeringstusjen

Det er lett å la seg rive med når man først begynner å markere i pensum eller skrive notater. Forsøk å unngå å markere alt. Se i stedet etter de viktigste hovedtrekkene som gjør at du best kan forstå faget. Du kan heller gå tilbake til detaljnivå senere hvis du er noe du føler du mangler.

Lær deg hovedtrekkene i stoffet og test deg selv hyppig mellom lesingen. Ikke glem å ta pauser!

Test deg selv ofte

Legg vekk pensum og test deg selv i hva du husker. Dette er en enkel måte å finne ut av om du har forstått faget godt nok, og du ser hva du må øve mer på. Leser du i en kollokviegruppe, kan dere teste hverandre.

Gode tips til hjemmeeksamen

Ha en fremdriftsplan med frister

Går hjemmeeksamenen din over en lengre periode, vil det lønne seg å sette opp en fremdriftsplan. Gi deg selv ulike frister for når du skal ha fullført visse deler av oppgaven, og hold deg til disse. Husk å være realistisk!

Ha en ordentlig arbeidsplass

For mange er det utfordrende å jobbe hjemmefra, men heldigvis finnes det grep man kan ta. Et tips er å lage seg en arbeidssone hvor du jobber med skolearbeidet. Forsøk å unngå senga eller sofaen som arbeidsplass. Veksle gjerne mellom å jobbe hjemmefra og å bruke fasilitetene på campus så langt det lar seg gjøre.

Forsøk å holde deg så strukturert som mulig: En fremdriftsplan gjør det lettere å komme gjennom oppgaven.

Fjern forstyrrende elementer

Sjekker du telefonen litt for ofte? Legg den vekk. Forsvinner du vekk fra oppgaven og inn på morsomme sider på internett i stedet? Skru av wifi. Hvis du fjerner alle forstyrrende elementer, vil det være mye lettere å fokusere på oppgaven.

Gode tips til gruppearbeid

Fordel arbeidet

Å gjøre gruppearbeid kan være utfordrende, spesielt hvis du føler du drar lasset alene. Det er nødvendigvis ikke bedre hvis rollene er snudd. Å lene seg for mye på gruppemedlemmene fører til at du lærer mindre. 

For å oppnå en god gruppedynamikk er det viktig å fordele arbeidet jevnt på de ulike medlemmene i gruppen. Pass på at alle lærer det de trenger om de ulike temaene.

Diskuter med gruppemedlemmene

I gruppearbeid dukker det ofte opp ulike meninger og diskusjoner. Så lenge diskusjonene er faglige er dette absolutt ikke negativt! Diskusjoner kan føre til at dere ser stoffet fra ulike sider, og gi et bedre læringsutbytte. Ikke vær redd for å ta opp diskusjonen.

Fire studenter som sitter på takterrasen til Urtegata i Oslo

Vil du vite mer om studiehverdagen ved Kristiania?

Hos oss finner du et inkluderende studiemiljø, med små klasser, tett oppfølging og masse morsomme arrangementer!
Les mer her!