Map of Ukraine in blue and yellow.
Åpningsforedraget blir live fra Kiev og holdes av Shkarlet Serhya, landets minister for utdanning og forskning. Foto: Pixabay

– Jeg er meget glad for at Kristiania tok initiativ til denne viktige konferansen og for at så viktige internasjonale institusjoner og initiativ, som International Science Council (ISC), ALLEA (All European Academies) og Science for Ukraine, valgte å gå inn som medarrangører, sier dekan og utviklingsdirektør Morten Irgens.  

Ønsker umiddelbar handling

6,1 millioner ukrainere er på flukt. Irgens sier at forskning og høyere utdanning vil spille en viktig rolle i å gjenoppbygge landet, tett innlemmet i den moderne europeiske kunnskapsøkonomien. Han er opptatt av at det handles umiddelbart. 

– Dette er ikke et arbeid vi kan vente med til krigen er over. Arbeidet starter nå, sier han. 

Konferansen blir digital fra kl. 09.00–14.00 (CEST) med åpningsforedrag live fra Kiev. 

Les mer på kristiania.no og meld deg på konferansen

 – Jeg er meget glad for at det er Ukrainas minister for utdanning og forskning, Shkarlet Serhiy, som holder åpningsforedraget. Bidragene og støtten fra blant annet Scholars at RiskThe European University Association (EUA) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er også viktig for konferansens suksess, legger han til. 

Har et langtidsperspektiv

Regjeringer og humanitære organisasjoner har mobilisert for å dekke de umiddelbare behovene: Beskyttelse, husly og mat. Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter over hele Europa forsøker å bidra ved for eksempel ved  å tilby studieplasser, midlertidige stillinger og deltakelse i forskningsprosjekter for studenter, akademikere og forskere på flukt. 

– Men etter hvert som dette arbeidet skrider frem, er det også behov for å støtte og bidra på andre måter og med et lengre perspektiv. En dag vil krigen være over, og vi håper et fritt og uavhengig Ukrainia skal gjenoppbygges. Hva har universitetene og høyskolene  gode erfaringer med? Denne konferansen er konsultativ, på nett, og deltakerne vil i fellesskap komme frem til anbefalinger for forskningsgrupper, universiteter, høyskoler og myndigheter, slik at initiativene vi tar er så nyttige som mulig og har så god effekt som mulig, avslutter Irgens.