Det ukrainske flagget.
diverse logoer konferanse.jpg

Hva er vårt svar på krisen som ukrainske studenter, forskere og forskere står overfor?

Hvordan kan forsknings- universitets- og høskolesektorene best bidra for å møte både kortsiktige og langsiktige behov?

Meld deg på konferansen!

Onsdag 15. juni 2022 kl. 9:00 - 14:00 CEST

FNs høykommisær for flyktninger melder at mer enn seks millioner ukrainere har flyktet fra landet. Et mye større antall er internt fordrevet. Regjeringer og humanitære organisasjoner har reagert raskt for å møte den umiddelbare humanitære krisen. Forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner har også mobilisert for å gi umiddelbar støtte, men vil også spille en nøkkelrolle i å bidra til å holde Ukrainas høyere utdannings- og forskningssektorer så operative som mulig, og forberede gjenoppbyggingen av disse sektorene så snart det er mulig.

Kristiania, Science for Ukraine, All European Academies (ALLEA), og the International Science Council (ISC) arrangerer i fellesskap en nettkonferanse 15. juni 2022. 

Konferansen samler nøkkelorganisasjoner og enkeltpersoner som jobber med å støtte forskere og studenter på flukt, fordrevet, eller i faresonen.  Målet er å lære av det som virker, identifisere god praksis, og begynne å planlegge mer langsiktige tiltak for å støtte og gjenoppbygge Ukrainas høyere utdannings- og forskningssektorer. 

Dette er verken første, og det er sannsynligvis ikke siste gang at et mange akademikere, forskere og studenter vil bli fordrevet, og det er nødvendig at lærdommene ikke glemmes: 

  • Det er viktig å maksimere effekten av kortsiktige intervensjoner på lang sikt.
  • Det er viktig å arbeide for en rettferdig og human politikk for utsatte og fordrevne forskere og studenter generelt, og skape motstandsdyktige og responsive strukturer for å bedre svare på slike situasjoner nå og i fremtiden.

Konferansen søker å identifisere anbefalinger om hvordan man kan nå disse målene videre.

Mål for konferansen

Konferansen tar sikte på å samle sentrale interessenter i Europa for å diskutere krigens innvirkning på akademia og vitenskapelig forskning. Inviterte gjester inkluderer medlemmer av høyere utdanning og forskningssektoren, relevante offentlige organer (f.eks. departementer for utdanning, vitenskap og teknologi), finansierings- og giverbyråer og humanitære organisasjoner.

Deltakerne vil vurdere nåværende initiativ og deres tiltenkte virkninger, samt identifisere den fremtidige tiltak som er nødvendig for å gjenoppbygge den ukrainske høyere utdannings- og forskningssektoren. Konferansens tiltaksforslag  vil sannsynligvis være anvendelige for fremtidige kriser og bør plasseres innenfor eksisterende politiske rammer og internasjonale avtaler. Slike initiativ skisserer bevaring og gjenoppbygging av kunnskap, systemer og strukturer i høyetre utdanning og forskning.

Mål Tiltenkte resultater

1: Å dele og identifisere beste praksis for hvordan høyere utdannings- og forskningssektorene kan tilby støtte som imøtekommer behovene til ukrainske forskere og studenter.

1. En delt liste over god praksis, tiltak og programmer for forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner.
2. Å identifisere prioriteringer som muliggjør fortsatt deltakelse av ukrainske forskere i forskningsprosjekter og internasjonale forskningssamarbeid, og bidrar til gjenoppbyggingen av infrastrukturene til forsknings- og utdanningssektorene i Ukraina.

2. Et sett med prioriterte handlinger og anbefalinger (både på program- og politikknivå) for den europeiske høyere utdannings- og forskningssektoren for å lede middels og langsiktig støtte til gjenoppbyggingen av de vitenskapelige og akademiske systemene i Ukraina.


3. Å opprettholde et momentum for opplysnings- og påvirkningsarbeid og for en videre støtte til den ukrainske høyere utdannings- og forskningssektoren utover den første nødberedskapen

3. Skissen av en plan for en oppfølging av denne konferansenBli med på konferansen

Onsdag 15. juni 2022 Kl. 9:00 - 14:00 CEST