Foto av kvinne i barnehage.
– De siste tre årene har jeg gått rett hjem fra jobb og studert. Jeg har vært nøye med å strukturere og planlegge studiehverdagen, men samtidig må jeg si at det hele har vært en veldig spennende reise, sier Sara Johansson.Foto: Kristiania/Petter Lønningen

– Jeg tenker at en bachelor i pedagogikk er et veldig godt utgangspunkt, nesten uansett hva man ønsker å jobbe med videre. Studiet gir deg kompetanse om læring og samspill mellom mennesker og er sånn sett relevant for alle bransjer og stillinger, sier Sara.

Kampanje på nettstudier

27-åringen er opprinnelig svensk, men har bodd i Bergen i nesten ti år og jobbet med salg. Da hun ble sulten på utdanning, var det spesielt én ting som gjorde at valget falt på Kristiania:   

– Noe av det beste med Kristiania, er at studiene er tilpasset arbeidslivet. Selv om jeg studerte pedagogikk, hadde jeg fag som digitalisering og kommunikasjon, noe som gjør at jeg føler meg oppdatert og trygg på flere områder.

Økonom Hallgeir Kvadsheim fotografert foran en mørk bakgrunn

Derfor anbefaler økonom Hallgeir Kvadsheim nettstudier

Å studere på nett er en god investering, enten du vil ha en formell utdannelse eller heve kompetansen din.

En bred og variert bachelorgrad

Foto av kvinne i barnehage.
Til daglig jobber Sara i barnehage, men bachelorgraden i pedagogikk er svært anvendelig. – Jeg hadde også fag som digitalisering og kommunikasjon, noe som gjør at jeg føler meg oppdatert og trygg på flere områder, sier hun.Foto: Kristiania

Som nettstudent hadde Sara stor fleksibilitet og kunne selv bestemme når og hvor hun ville studere. Forelesningene var alltid tilgjengelig på nett, noe som gjorde det mulig for henne å jobbe fulltid. Samtidig legger hun ikke skjul på at det hele krevde en god del planlegging og selvdisiplin.

– De siste tre årene har jeg gått rett hjem fra jobb og studert. Jeg har vært nøye med å strukturere og planlegge studiehverdagen, men samtidig må jeg si at det hele har vært en veldig spennende reise. Når man studere noe man virkelig interesserer seg for, sånn som jeg har gjort, går alt mye lettere, sier hun.

Sara forteller videre at bachelorgraden har bestått av et ganske bredt spekter av fag, med alt fra grunnleggende pedagogikk til digitalisering i utdanningssektoren og psykologifag.

– Et emne jeg likte spesielt godt, var læring, kreativitet og innovasjon. Dette er kompetanse som bare vil bli viktigere og viktigere, og i tillegg var det veldig utviklende og spennende å få et innblikk i hva som skal til, for å lykkes med innovasjon.

Drømmer om å jobbe med menneskerettigheter  

Da Sara skulle skrive bacheloroppgave, bestemte hun seg raskt for å skrive om flerkulturell praksis i skolen. Hun ønsket å se nærmere på hvordan lærere benytter seg av praksisen i arbeidshverdagen, og hvordan den blir implementert og håndtert. Det hun fant, overrasket.

– Teori innen flerkulturell praksis peker på mangel på kunnskap som hovedårsak til dårlig implementering, men undersøkelsene mine viser det motsatte, nemlig at det er mye kunnskap og stor vilje til å få det til.

Selv om utvalget for undersøkelsen ikke er stort nok til å gi en endelig konklusjon, tenker hun at det kan være et spennende tema å forske videre på.

– Kanskje kan bacheloroppgaven min være et utgangspunkt for å undersøke problemstillingen nærmere. Det hadde i hvert fall vært veldig interessant å finne ut av hvor skoen trykker. 

Arbeidet med bacheloroppgaven har gjort Sara enda sikrere på at hun har valgt riktig retning i arbeidslivet. Nå som studiene er over, vil hun enten ta en mastergrad innen psykisk og sosialt arbeid eller finne seg en relevant jobb, gjerne innen utdanningssektoren.

– Jeg er veldig opptatt av rettferdighet, menneskerettigheter og demokrati og håper at bachelorgraden i pedagogikk vil hjelpe meg å få en jobb, gjerne en rådgiverstilling, i en organisasjon som jobber med samfunnsviktige temaer. Det er i hvert fall drømmen.