En voksen mann med i samtale med en kvinne som har ryggen  til kamera
Kristiania øker stadig tilgjengeligheten av relevant kompetanse for ulike deler av samfunnet.Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland
Kvinne står på en bro mens hun smiler vekk fra kamera.
Fleksibel videreutdanning fra Høyskolen Kristiania gir kompetanseløftet samfunnet trenger.Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

Kristianias fleksible studietilbud kan skreddersys for å møte den enkelte virksomhetens behov.

– Vårt formål med satsningen på videreutdanning er å kommunisere våre tilbud innenfor videreutdanning til både individ -og virksomhetsmarkedet så tydelig at vi blir ledende, forklarer Ida Degvold Westby Warren, markedsansvarlig og leder for prosjektet markedsføring av videreutdanning på høyskolen.

I tett samarbeid med arbeidslivet har Høyskolen Kristiania utarbeidet en rekke fleksible videreutdanninger. Studiene kan tas på deltid og kan skreddersys hver enkelt bedrift. Tilbudet omfatter alt fra enkeltemner til hele grader og de gjennomføres i en kombinasjon av nettstudier, webinarer og fysiske undervisningssamlinger.

Skreddersydde tilbud

Kristiania er allerede en ledende aktør innenfor videreutdanning i individmarkedet med en stor portefølje av fleksible nettstudier.

Norske virksomheter og offentlig sektors behov for verdiskaping, innovasjon og omstilling vil kreve et kontinuerlig behov for faglig oppdatering av ansatte og høyskolen satser nå på et økt samarbeid med virksomhetssegmentet. Målet er å bidra med relevante og tilpassede utdanningstilbud som setter næringsliv og offentlig sektor i stand til å nå fremtidige målsetninger gjennom kompetanseheving av egne ansatte.

Camilla Gramstad smiler mot kamera. Hun har på seg en sort genser og håret trukket vekk fra ansiktet
– Det var et utrolig spennende samarbeid, forteller bærekraftsjef i Elkjøp Nordic, Camilla Gramstad, om Elkjøp og Høyskolen Kristianias videreutdanningssamarbeid.Foto: Høyskolen Kristiania/Jonatan Quintero

– Skal virksomheter dekke kompetansegapet, kan det ikke gjøres ved rekruttering alene, men ved samtidig å satse på kompetanseheving av ansatte. Våre fleksible studietilbud er allerede tilgjengelig for de som er i jobb og kan skreddersys for å møte den enkelte virksomhetens behov, forklarer direktør ved Avdeling for arbeidsliv og innovasjon, Heidi Åberg.

Bransjetilpasset utdanning

Høyskolen Kristiania har en ambisjon om å bli et arbeidslivsuniversitet. De er derfor opptatt av tett og godt samarbeid med arbeidslivet.

Et pågående samarbeid Kristiania har med næringslivet, er tilbudet om skreddersydd utdanning for ansatte i elektronikkselskapet Elkjøp. Kjeden har en ambisiøs bærekraftstrategi og satser på intern kompetanseutvikling sammen med Kristiania.

Camilla Gramstad, bærekraftsjef i Elkjøp Nordic, forteller at noe av det viktigste for Elkjøp er å relatere det faglige innholdet til arbeidslivet, blant annet ved å inkludere praktiske eksempler og oppgaver i undervisningen.

Utdanning som tetter kompetansehullene

I tillegg til fleksible nettstudier, er Kristiania lydhør for regionale kompetansebehov. Dalane utdanningssenter i Egersund uttrykte på vegne av regionalt næringsliv og forvaltning et behov for å øke utdanningsnivået blant innbyggerne, spesielt innenfor ledelse. Kristiania inngikk i 2021 et samarbeid med utdanningssenteret og gjennomfører nå en samlingsbasert mastergrad i praktisk lederskap. Studiet er et utradisjonelt og nyskapende program rettet mot ledere som bor eller jobber i regionen.

– Å få et masterstudium som dette lagt til Dalane er et viktig bidrag til utviklingen av regionen, uttaler Odd Stangeland, Leder i Regionråd Dalane og ordfører i Egersund.

Rigget for å møte arbeidslivets behov

Kristiania øker stadig tilgjengeligheten av relevant kompetanse for ulike deler av samfunnet. Høyskolen satser fremover på videreutviklingen av store og varierte tilbud nettstudier innenfor en rekke fagområder, som kan tilpasses i omfang og skreddersys til virksomheters behov. Slik skal Kristiania tilby livslang læring samfunnet har behov for.

Videreutdanning på Kristiania

Videreutdanning hos Kristiania kan tas på deltid, er fleksibelt og kan skreddersys. Det kan være alt fra et mikroemne til en hel grad, studier med undervisning på nett når du vil og hvor du vil, eller med fysiske samlinger og forelesninger.