Kvinne smiler til kamera.
Elkjøp og Høyskolen Kristiania samarbeider om videreutdanning. – Tilbakemeldingene fra de ansatte er veldig gode! De syns fagene er nyttige og interessante, og det virker som om alle opplever det som overkommelig å studere ved siden av full jobb, forteller Camilla Gramstad, bærekraftsjef i Elkjøp Nordic.  Foto: Høyskolen Kristiania/Jonatan Quintero

– Skal man lykkes med bærekraft, holder det ikke at noen få sitter på rett kompetanse. Hver eneste avdeling må være involvert, slik at vi får en helhetlig tilnærming til selskapets miljø- og samfunnsansvar, sier Camilla Gramstad, bærekraftsjef i Elkjøp Nordic.  

Hun har over 15 års erfaring med bærekraftig drift og er spesielt opptatt av hvordan Elkjøp kan påvirke forbrukerne til å ta gode valg, både for seg selv og for miljøet.   

Trenger dere et kompetanseløft?

Kontakt oss for et tilbud!

– Vi ser at kundene våre ønsker å leve grønnere, men at de ikke alltid vet hvordan de skal gjøre det. Da er det viktig at vi i Elkjøp veileder dem, og for å få til dette på best mulig måte, må alle avdelingene ha et bevisst forhold til selskapets miljøansvar. Akkurat derfor tilbyr vi de ansatte muligheten til å videreutdanne seg innen bærekraft.

Inngikk kompetansesamarbeid med Kristiania 

For en tid tilbake ble Elkjøp kontaktet av Kristiania, som var i gang med å utvikle et nytt emne innen bærekraftig markedsføring spesielt rettet mot arbeidslivet. De ønsket Gramstads innspill på det faglige innholdet, og bærekraftsjefen så det som en unik mulighet til å bidra til en etterlengtet kompetansehevning innen et svært viktig felt.

– Jeg fikk lov til å være med å forme et emne som ikke bare er viktig for oss, men også for veldig mange andre bedrifter.

– Det var et utrolig spennende samarbeid, hvor jeg fikk lov til å være med å forme et emne som ikke bare er viktig for oss, men også for veldig mange andre bedrifter, sier Gramstad.  

Hun forteller videre at noe av det viktigste for Elkjøp var å relatere det faglige innholdet til arbeidslivet, blant annet ved å inkludere praktiske eksempler og oppgaver i undervisningen.  

I tillegg var Gramstad opptatt av at studiet ikke bare skulle omhandle markedsføring, men også hva bærekraft faktisk er.  

– Grunnen til at mange går i den såkalte «grønnvaskingsfella», er at bærekraft fortsatt er et uklart begrep. Ved å øke kunnskapsnivået innad i flere virksomheter, kan vi forhåpentligvis unngå den type feilaktig markedsføring.  

Stort læringsutbytte for ansatte og Elkjøp som helhet 

Portrett av kvinne som smiler.
Foto: Høyskolen Kristiania/Jonatan Quintero

Elkjøps bærekraftstrategi er ambisiøs og handler blant annet om å redusere utslipp fra egen virksomhet, samt å gjøre det lettere for kunder å velge riktige produkter, ivareta produkter og ikke minst resirkulere dem. 

I tillegg satser de stort på intern kompetanseheving, og 14 ansatte fra flere ulike avdelinger er nå i gang med å studere bærekraftig markedsføring ved Kristiania. Emnet er på 7,5 studiepoeng, strekker seg over ett eller to semestre og baserer seg hovedsakelig på fleksible og nettbaserte forelesninger. På den måten skal studiet være enklere å fullføre ved siden av jobb.  

Det virker som om alle opplever det som overkommelig å studere ved siden av full jobb.

– Tilbakemeldingene fra de ansatte er veldig gode! De syns fagene er nyttige og interessante, og det virker som om alle opplever det som overkommelig å studere ved siden av full jobb, forteller Gramstad.  

Hun legger til at Elkjøp er en fleksibel arbeidsgiver som både ønsker og tilrettelegger for at medarbeiderne skal kunne videreutdanne seg. Bærekraftstudentene får blant annet anledning til å treffes i arbeidstiden og møtes regelmessig for å diskutere fag og dele erfaringer. Dette styrker både læringsutbyttet og samholdet.  

– En annen ting som gir økt læringseffekt, er at de ansatte får testet teori i praksis relativt raskt. Flere skriver også oppgaver direkte relatert til jobben de gjør her, og da får både de og Elkjøp som helhet maksimalt ut av studiet.  

Artikkel + Videreutdanning

 • Mann smiler til kamera.

  Elkjøp hever intern kompetanse med bærekraftstudier fra Kristiania

  Kristian Landmark studerer bærekraft ved siden av full jobb og ser på det som en unik mulighet til å utvikle seg faglig og bidra til selskapets overordnede bærekraftstrategi. 
  Les mer
 • Mann i dress.

  Videreutdanning for virksomheter

  Kristiania tilbyr flere løsninger for kompetanseheving for din virksomhet. Vi kan hjelpe om din virksomhet er i det private, det offentlige, eller i en organisasjon. Ny og oppdatert kompetanse gir verdi både for de ansatte, virksomheten og samfunnet. 
  Les mer