Mann snakker i mikrofon i studio.
Hauk Engelien og de andre studentene ved Bachelor i tekst og skribent lagde en lydbok mens de studerte.Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

Vi har snakket med Anna Dypvik Sødal, Tire Furustøl og Hauk Engelien om hvordan lydbokprosjektet var, hvordan den fysiske boken ble laget og hvordan det er å være en student ved Bachelor i tekst og skribent.

– Det beste med dette studiet er at vi har ofte veldig frie tøyler i oppgavene vi får, sier Anna.

Lydbok ble til bok

Anna Sødal smiler til kamera
Målet med boken var å lage noe fysisk alle i klassen kunne være med på, sier Anna.Foto: Høyskolen Kristiania/ Haakon Dueland

Hvert år gir førsteårsstudentene ved Bachelor i tekst og skribent ut en antologi med egne tekster. På grunn av koronapandemien var dette dessverre ikke mulig å få til i fjor, og løsningen ble derfor en lydbok.

– Vi fikk et budsjett for å lage lydboken. Siden det ikke er like dyrt å lage lydbok som en fysisk bok, hadde vi fremdeles penger igjen da vi var ferdige. Dette valgte vi da å bruke til å lage en fysisk bok på fritiden, sier Anna.

– Foreleserne har støttet oss, og var veldig positive under hele prosjektet.

Studentene hadde en egen redaksjon som gikk over alle bidragene, korrekturleste og gjorde alt det praktiske arbeidet som følger med prosessen med å lage en bok.

Anna, Tire og Hauk var medlemmer av denne redaksjonen, og hadde mye ansvar underveis. Det var ingen regler for hvilken type tekster de ville inkludere i boken, kun ordbegrensning. Boken inneholder tekster i form av noveller, dikt, mystiske korte fortellinger og mye mer.

– Mange av bidragene i lydboken var ikke like enkle å skulle overføre til tekst. Noen hadde laget lyddikt, eller musikk, og det var ikke så lett å gjøre om til ord. Det var også en del administrativt arbeid som måtte på plass, sier Tire.

Støttende forelesere

Prosjektet var laget på eget initiativ og foregikk utenfor vanlig undervisning. Likevel stilte foreleserne opp med gode råd, veiledning og støtte underveis, dersom studentene ønsket det.

– De har støttet oss under hele prosjektet, og vært veldig positive. De kom på lanseringen, og kjøpte til og med eksemplarer til seg selv. De viste interesse underveis i prosjektet, og meldte seg til å hjelpe om vi trengte det, sier Hauk.

Studentene har også en egen Instagrambruker for klassen deres. Hvis du ønsker mer informasjon om boken Ensomhelst kan du følge @verdensbestetekster på Instagram eller kontakte en av studentene.

Tekst og skribent