Mann i dress som lener seg til rekkverk.
– Innkjøp er noe annet enn det å bare bestille varer. Å være innkjøper krever tverrfaglig kompetanse i temaer som behovsanalyser, økonomiforståelse, bærekraft, kontraktsrett og dataanalyse. Det har jeg tatt med meg både i utvikling av studieprogram og inn i undervisningen, forteller Marius Langseth.Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

– Se på alle tingene rundt deg. De dukket ikke bare opp av seg selv. De ble kjøpt. Noen bestemte seg for å bytte penger som de hadde, mot den tingen. Noen bestemte at den tingen hadde en verdi for dem eller bedriften de jobber i. Det betyr at hver gang vi gjør et kjøp, har vi muligheten til å være med på å forme verden rundt oss, sier høyskolelektor Marius Langseth.

Langseth er studieprogramleder for årsstudiet bærekraftig innkjøp. De siste årene har han også vært studieprogramleder for bachelor i strategisk innkjøpsledelse, men i skrivende stund tar han en doktorgrad i offentlige innkjøp ved NTNU. Fra før er han utdannet sosiolog, med etterutdanning i teknologi og innkjøp. I tillegg har han lang erfaring fra arbeidslivet med innkjøp, og vet å bruke dette til studentenes fordel.

– Etter studiene jobbet jeg med som konsulent i et firma som heter Move, som drev med softwareutvikling på Sri Lanka. I tillegg skrev jeg bok og hadde mange spennende prosjekter med både private og offentlige virksomheter. Men jeg jobbet veldig mye, og da min mor døde brått, innså jeg at familie er viktigere enn jobb.

Langsth sluttet som konsulent, giftet seg og fikk barn, flyttet til en skihytte i Mossemarka og startet eget firma.

– Jeg forsto da betydningen av innkjøp som et strategisk verktøy for å styre virksomheten.

innkjøpsledelse-kristiania-bærekraftige-innkjøp-studere.jpg
Innkjøpere har mye makt og kan ta valg som påvirker både mennesker og bedrifter.

– Innkjøpere former samfunnet

Langseth forteller at han etter hvert savnet litt «action i hverdagen». Etter en tid fikk Langseth jobb som innkjøpsrådgiver i Moss kommune.

– Å inngå kontrakter og være med på å forme verden rundt oss med de over 600 milliardene offentlig sektor kjøper for hvert år er noe av de mest spennende jeg kan tenke meg. Når jeg går på meråpent bibliotek i Moss, eller ser at barna leker på skøyteisen i sentrum, vet jeg at jeg har vært med for å få det til.

Senere ble Langseth seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT, hvor han jobbet nasjonalt med styring og kompetanse i offentlige innkjøp. I 2019 ble han ansatt ved Høyskolen Kristiania og har i tillegg deltatt på flere forskningsprosjekter.

– I fjor ga vi ut en vitenskapelig antologi som heter «Å kjøpe for Norge», som også er navnet på en podkast jeg jobber med, forteller han. 

Slik bruker han sin egen erfaring

Studentene er det viktigste. Derfor bruker Langseth alt han har lært fra sine mange år i arbeidslivet, i undervisningen.

– Jeg vet mye om hvordan hverdagen ser ut både for innkjøpere, bestillere og leverandører. Innkjøp er noe annet enn det å bestille varer. Å være innkjøper krever tverrfaglig kompetanse innen temaer som behovsanalyser, økonomiforståelse, bærekraft, kontraktsrett og dataanalyse. Det har jeg tatt med meg både i utvikling av studieprogram og inn i undervisningen.

Når jeg går på meråpent bibliotek i Moss eller ser at barna leker på skøyteisen i sentrum, vet jeg at jeg har vært med for å få det til.

Langseth hjelper studentene med tilgang til data, kontakter og stiller gjerne som referanse ved jobbsøk. Men det viktigste han gjør, er å bruke egen erfaring i undervisningen.

Jeg har mange samarbeid med bransjen og holder på med flere forskningsprosjekt, blant annet i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Ett av prosjektene handler om bærekraftseffekter av innkjøp av elbil, og ett annet om kontraktsoppfølging. Dette kommer studentene til gode ved at jeg vet hva virksomhetene er opptatt av.

varehus innkjøpsledelse bærekraftige innkjøp.jpg
Det er et ønske fra OECD, EU og den norske regjeringen at virksomheters innkjøp skal være ett virkemiddel for å få fart på grønn omstilling og bidra til FN sine bærekraftsmål.

– Bærekraftige innkjøp blir viktigere

Bærekraftige innkjøp er å ta hensyn til sosiale, økonomiske og miljømessige faktorer når det blir stilt krav til leverandører og inngått store kontrakter. Når en inngår store kontrakter, kan bærekraftige innkjøp blant annet bety overholdelse av miljølover og mål, sirkulære forretningsmodeller eller kontraktsoppfølging av en rettferdig arbeidspraksis.

Langseth forteller at det er et sterkt ønske fra EU, OECD og regjeringen at bedrifter og virksomheter skal handle bærekraftig. Slik skal man få fart på grønn omstilling og bidra til FNs klimamål.

– Det er imidlertid vist i flere undersøkelser og rapporter at det er komplisert å kjøpe bærekraftig, for hva er for ekempel de siste retningslinjene fra EU? Hvordan regnes livssykluskostnader ut? Eller hvordan kan innkjøp bidra til innovasjon når vi skal kjøpe en miljøvennlig løsning som enda ikke finnes? Gode og bærekraftige innkjøp krever innkjøpere med kompetanse, forklarer Langseth.

– Hvis du jobber i en virksomhet som sier at de ønsker å bli mer bærekraftig, så se hvor mye innkjøp fra leverandører utgjør av totalbudsjettet. Hvis du stiller krav om bærekraft til dine leverandører, kan innkjøp være et viktig strategisk virkemiddel til at virksomheten når sine mål. Tenk hva vi tilsammen kan få til med milliarder hvert år, sier han.

– Mange jobber å få

Hvis du søker etter «innkjøper» på Finn.no, så vil du se at det er veldig mange ledige jobber i ulike bransjer. Bare i det offentlige handler innkjøpere for 600 milliarder kroner hvert eneste år. Og Høyskolen Kristiania er det eneste stedet i Norge med denne utdanningen.

Selv brenner Langseth for innkjøp, og følger sine tidligere studenter nøye.

– Denne jobben gir meg mulighet til å fordype meg både gjennom å undervise og forske på noe som jeg er glødende interessert i. I tillegg møter jeg og blir kjent med veldig mange hyggelige nye mennesker både i Norge og resten av verden.

– For tre uker siden var jeg på en internasjonal innkjøpskonferanse, og i forrige uke var jeg på besøk hos noen tidligere studenter som jobber med inngåelse av kontrakter og innkjøp for UDI. Å se hvordan de har vokst og i dag bidrar med innkjøp for å legge forhold til rette for å ta imot flyktninger fra Ukraina, gjør jobben meningsfull. Jeg føler meg privilegert.  

Vafler og toalettpapir i undervisningen 

Studentene i Bachelor i strategisk innkjøpsledelse jobber mye praktisk, forteller Langseth

– I undervisningen har vi fokus på kombinasjon av teori og praktisk læring. For å lære mer om verdikjeder hadde vi for eksempel en konkurranse der grupper måtte etablere sin egen vaffelbedrift. De fikk utdelt penger, hadde ansvaret for innkjøp, produksjon og salg. Vinneren var den som satt igjen med størst overskudd. 

Et annet eksempel er et annet kurs der klassen blir delt i grupper og skal lage et konkurransegrunnlag for å kjøpe toalettpapir til Høyskolen Kristiania.

– Konkurransegrunnlaget ble så sendt til klasser som studerer salg. De ga tilbud, og vi skulle velge beste leverandør. I tillegg brukte vi de IT-verktøyene som brukes i bransjen, slik at det blir enda mer realistisk. Det bidro til engasjement og samspill i klassen, forteller han. 

– Kristiania er et godt sted å være

Lanseth forteller at det ikke finnes en «typisk» innkjøpsstudent. De er i alle aldre og fra alle bakrgunner, men har til felles at de synes det er spennende med alle mulighetene som ligger i innkjøp.

– Kristiania skiller seg ut ved at de setter pris på å ha studenter med særheter og unike lidenskaper, ikke bare gode karakterer. De setter pris på aktiviteter som fremmer akademisk innovasjon og personlig utvikling hos den enkelte Kristiania-student. Det gir studentene mulighet både til å ha en positiv innvirkning på Kristiania og på samfunnet rundt oss.

– Kombinasjon av lang tradisjon, gode verdier og spennende ambisjoner gjør at jeg synes Kristiania er et godt sted å være, avslutter han.

Strategisk innkjøp + Bærekraftig innkjøp (Double Content Block)