Bildet viser fem personer foran Norges paviljong, med et norsk flagg øverst i hjørnet
Høyskolen Kristianias delegasjon foran den norske paviljongen på Expo 2020. Fra venstre: David Coates, Awat Sarzali, Kari Mette Solheim, Trine Johansen Meza og Axel Eikner. Foto: Privat

Tidligere verdensutstillinger har brakt signaturbygg som Eiffeltårnet, Crystal Palace og Golden Gate Bridge.

Fire personer går foran et gedigent universitetsbygg i solen.
På besøk ved Zayed University, et universitet forbeholdt kvinner. Fra venstre: Trine Johansen Meza, Janecke Aarnæs, David Coates og Awat Sarzali. Janecke Aarnæs er direktør ved Universal American School of Dubai,Foto: Kari Mette Solheim

Pandemien kom i veien for verdensutstillingen som skulle vært arrangert i Dubai for et par år siden. Navnet Expo 2020 er beholdt selv om arrangementet ble utsatt til 2021/2022.

Partnere

Kristiania har vært en av partnerne til Innovasjon Norge under Expo 2020. Innovasjon Norge organiserer Norges deltakelse på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet.

Delegasjon fra Kristiania

Kristiania hadde en delegasjon til stede med prorektor Trine Johansen Meza i spissen. Høyskolelektor David Coates fra School of Economics, Innovation, and Technology og høyskolelektor Kari Mette Solheim fra School of Communication, Leadership, and Marketing holdt faglige innlegg på Norges paviljong. Axel Eikner og Awat Sarzali deltok fra internasjonal avdeling.

Tre kvinner står under et buet tak, pyntet.
Markering av Norges dag på Expo 2020 i Dubai, også med bunad. Fra venstre: Trine Johansen Meza, Janecke Aarnæs og Kari Mette Solheim.Foto: Privat

Sesjon på den norske paviljongen

Den norske paviljongen og Kristiania inviterte til sesjon med tittelen «Akademisk innovasjon over grensene» som ble avsluttet med rundbordsdiskusjon. Målet med sesjonen var å skape samtaler om hvordan man fornyer utdannelsen og skaper entreprenører for fremtiden.    

Norsk lederskap og innovasjon

På sesjonen holdt Coates og Solheim innlegg om den norske modellen for lederskap med tittelen “Innovation and Leadership in Norway: The Challenges, the Attitudes, and the Organisation”. Innlegget tok utgangspunkt i hvordan et lite land som Norge kan delta på den internasjonale arenaen med så stor selvsikkerhet, dyktighet og med resultater. 

Coates og Solheim snakket om hvordan man kan nå resultater ved å etablere trygge miljøer, bruker utfordringer til utvikling, stole på sine ansatte og skape samarbeid i små team. Ved å bruke konkrete eksempler og intervjuer med norsk næringsliv viste de hvordan den norske ledelsespyramiden blir snudd på hodet slik at medarbeiderne er på toppen av hierarkiet og ledelsen er de som legger til rette for at medarbeiderne kan skape resultater.

I etterkant ledet Coates en rundbordsdebatt med tema «Innovasjon i utdanning» med representanter fra bl.a. ulike universiteter og vår kommende rektor Trine Johansen Meza.

Mulige samarbeid

I Dubai har flere utenlandske universiteter etablert egne campus. Kristiania har fått kontakt med flere av dem og startet innledende samarbeid for å se på hvilke relasjoner og avtaler vi kan etablere.

Samarbeid med universiteter her vil gi både studenter og ansatte ved Kristiania tilgang til et veldig internasjonalt miljø. For fleste universitetene er hoveddelen av studentene lokale, med et stort antall utenlandske studenter. 

Mulige samarbeid kan være innenfor mobilitet, både for studenter og ansatte, det kan være forskningssamarbeid og det kan innebære utvikling av felles studieemner. 

Internasjonale praksisplasser

12 studenter fra Kristiania har hatt internasjonal praksis ved den norske paviljongen. De har gjort en viktig innsats for driften av paviljongen, og har fått verdifull erfaring med på veien. Studentene ble løftet frem og takket på Norges dag av generalkommisær ved den norske paviljongen, Ole Johan Sandvær.

Med praksis-studenter-JPEG.jpeg
Høyskolen Kristiania har flere studenter som har internasjonal praksis ved den norske paviljongen i Dubai. Fra venstre: David Coates, praksisstudent Ingrid Blyverket, Trine Johansen Meza, praksisstudent Astrid Sjøen og Kari Mette Solheim. Foto: Privat

Internasjonale firmaer deltok også på Expo 2020 og Kristiania arbeider videre for å etablere flere avtaler om internasjonale praksisplasser for våre studenter.

Akademisk samarbeid

Hovedtemaet ved Norges paviljong var bærekraftig utvikling av havnæringer, og selve paviljongen er formet som et skip. Norges deltakelse skal synliggjøre at norsk næringsliv er i verdensklasse for bærekraftig utvikling innenfor flere havnæringer. 

Expo 2020 har også vært et godt utgangpunkt for akademisk samarbeid og utveksling.

To menn som står og forklarer et animert bilde som vises på storskjerm.

Forskning ved Kristiania

Vil du vite mer om vår forskning?
Ta en titt på våre forskningssider!