Foto av mennesker som sitter rundt et bord og diskuterer.
Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

Digital markedsføring preges av rask utviklingstak og enorme muligheter. Sammen med Fredrikstad Næringsforening og Bergens Næringsråd har derfor Kristiania utviklet emnet i digital markedsføring for små og mellomstore bedrifter (SMB). Nettemnet er skreddersydd kompetansen som er etterspurt av aktørene i arbeidslivet.

Fikk økonomisk støtte

Portrettfoto av kvinne.
Skal bedriftene vokse, gjelder det å ha oppdatert og relevant kunnskap for å være konkurransedyktig, sier Bongard.Foto: Privat.

Vekst i Fredrikstad, som har til hensikt å styrke Fredrikstads omdømme og posisjon som sted å drive næring, har inngått et samarbeid med Kristiania. Sammen har de fått innvilget to millioner kroner av regjeringens kompetansereform. Midlene er øremerket gjennomføring av nettemner i to år, for to studentgrupper med opptil 30 studenter i hver gruppe. Denne ordningen kommer dermed potensielt 120 studenter til gode, i både Fredrikstad og Bergen.

Vi trenger kontinuerlig påfyll av ny kunnskap og kompetanseheving.

Leder for samfunnskontakt i Fredrikstad Næringsforening, Hege Bongard forteller entusiatisk om samarbeidet.

– Vi søkte om midler sammen med Kristiania for å lage et utdanningsprogram som svarer til behovet i dagens marked.

Faget endrer seg fra time til time og livslang læring innenfor digitalisering er viktig for bedriftenes konkurransekraft. Livslang læring sammenfaller med regjeringens strategi for økonomisk vekst, og det er det god grunn til. Vi trenger kontinuerlig påfyll av ny kunnskap og kompetanseheving hos eksisterende medarbeidere, både for den enkelte og for bedriftens skyld, sier Bongard.

Bekrefter behovet

Bongard forteller videre at de har en representant per bedrift, og at deltakerne gjennom utdanningsløpet lager en strategi som den respektive bedriften faktisk kan bruke. Slik gir vi bedriftene merverdi. 

En annen positiv effekt av å delta på emnet i digital markedsføring for SMB, er at man blir kjent med folk som jobber med det samme som seg selv, men i andre bransjer. Det blir det både nettverksbygging og læring på tvers av sektorer, legger Bongard til.

Skal bedriftene vokse, gjelder det å ha oppdatert og relevant kunnskap for å være konkurransedyktig.

Avslutningsvis forteller Bongard at minst to av deltakerbedriftene har opprettet nye stillinger innen digital markedsføring det siste året, noe som bekrefter behovet for emnet.

Skal bedriftene vokse, gjelder det å ha oppdatert og relevant kunnskap for å være konkurransedyktig, slår Bongard fast.

Kvinne
Heidi Åberg er avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania og har ansvar for videreutdanning, karrieresenteret, praksiskontoret og alumni.Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

Økt behov for digital kompetanse

Det er på bakgrunn av økt behov for digital kompetanse i arbeidslivet, at Kristiania har blitt bevilget midlene av staten, bekrefter Heidi Åberg, avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon på Kristiania.

Det ble første gang gjennomført for 30 personer i hver by i fjor, i Fredrikstad og Bergen, og vi startet med kull nummer to i høst, fortsetter Åberg.

Det arbeidsrelaterte emnet i digital markedsføring går over to semestre, med to samlinger i hvert semester, og genererer 15 studiepoeng. Alle som deltar på emnet er i jobb og tilknyttet næringslivet i de to byene, Fredrikstad og Bergen.

– Vi har hele tiden hatt et godt og tett samarbeid med næringsforeningene, de har gitt nyttige tilbakemeldinger i utviklingen, og gjennomføringen av programmet. Vi setter stor pris på deltagernes positive evalueringer, avslutter Åberg.

Artikkel + videreutdanning(double content)