Bilde av fasaden på Høyskolen Kristiania i Kirkegata  i Oslo.
Kristiania ønsker å være en god samarbeidspartner i krisen, som bidrar med ideer og implementering av løsninger for studenter, akademikere og andre på flukt.Foto: Høyskolen Kristiania / Georg Aamodt

Kunnskapsdepartementet har bedt høyskoler og universiteter om å mobilisere relevante tilbud for Ukraina-flyktningene.

– Vi kan og vil  bidra til å hjelpe flyktningene som kommer til Norge, uttaler en engasjert prorektor for utdanning ved Kristiania, Sander Sværi. Han forteller at han opplever et stort engasjement fra mange kollegaer på Kristiania.

Ved tidligere kriser, herunder pandemien, har Kristiania vist både evne og vilje til å bistå styresmaktene med viktige tiltak.

Utdanningsinstitusjonen vil gjerne bidra med sin evne til å raskt identifisere og iverksette løsninger. Derfor har Kristiania sendt Kunnskapsdepartementet flere forslag til konkrete tiltak som vil bidra med å skape trygghet og en fremtid for flyktningene.

– Vi vil, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, bidra til å iverksette tiltak. Vi har meldt ifra om at vi gjerne vil ta imot flykninger som studenter og ansatte, og at vi stiller vår infrastruktur til rådighet, slår Sværi fast.

Samarbeid og ekspertise

Kristiania leverer forskning og utdanning på fagskole, bachelor, master og doktorgradsnivå innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18 000 studenter, 800 ansatte, og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole.

Med denne riggen, har Kristiania identifisert at de kan tilby minst 300 studieplasser innen teknologifag, over 100 plasser innen kunst- og designfag, og mulighet til å tilpasse undervisningstilbud innen både helse og merkantile fag, for flyktningene.

Slik vil Kristiania kunne ta imot flere hundre flyktninger, både studenter og faglige:

– Kristiania er blant Norges største og ledende på nettstudier. Med fleksibel oppstart kan studentene starte på tilpassede tilbud fortløpende gjennom året, og kommende år. Studiene kan gjennomføres på tvers av landegrenser, og kan derfor muliggjøre gjennomføring uansett hvor man bosettes i landet, og fullføres dersom man flytter underveis i studietiden, forklarer prorektoren.

Vi både kan og vil bidra til å hjelpe flyktningene som kommer til Norge.

Sværi legger til at Kristiania hurtig kan sette opp emner og studier på engelsk der tilsvarende i dag kun finnes på norsk. Prorektoren er tydelig på at det vil bli stort behov for norskopplæring, og forklarer at Kristiania er veldig åpen for samarbeid med andre aktuelle UH-institusjoner om felles tilbud for studenter og faglige på flukt. Her vil Kristiania kunne bidra med sin ekspertise på fleksibel utdanning.

– Vi takker for anledning til å spille inn til Kunnskapsdepartementets arbeid, og vil gjerne bidra med å skape trygghet og en fremtid for flyktningene. Vi tilbyr oss som en god samarbeidspartner i denne krisen, og kan bidra med ideer og implementering av løsninger for studenter, akademikere og andre på flukt, avslutter Sværi.

Bilde av en smart telefon skjerm

Krigen i Ukraina setter plattformselskapene på en vanskelig prøve

De teknologiske plattformselskapene Facebook, Twitter og Google blir dratt inn i krigen Russland har startet i Ukraina. Nå må de balansere mellom mange hensyn.
Les hva Bente Kalsnes mener om informasjonskrigen