Påtroppende rektor Trine J. Meza smiler mot kamera mens hun hviler haken på hånda. Hun har på seg en mørk blå velour kjole og sorte briller
Vil du jobbe med denne driftige dama? Med på reisen mot universitetsakkreditering trenger Trine J. Meza gode sparringspartnere. Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

– Kristiania er den mest spennende arbeidsplassen i sektoren for tiden, fylt av mange dyktige mennesker. Vi har høye ambisjoner og mye energi, drevet av samfunnsoppdraget vårt med å utdanne gode kandidater til arbeidslivet.

Det er professor Trine J. Meza som stolt forteller om egen arbeidsplass. Meza har tung bakgrunn som både forsker og leder. Som påtroppende rektor ser hun spesielt frem til å lede Kristiania mot en universitetsakkreditering, og med seg på laget trenger hun gode sparringspartnere. Derfor utlyses nå fire lederstillinger - tre prorektorer og en dekan.

Ta meg rett til stillingsutlysningene!

Kristiania bidrar til samfunnet

– Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi og her er det kort vei fra idé til gjennomføring. Vi er en stiftelse med lang historie, og som arbeidsgiver vektlegger vi samarbeid på tvers av organisasjonen, og sterke fagmiljø, forklarer Meza entusiastisk.

Sammen med resten av Kristiania, jobber hun for å levere forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole.

Påtroppende rektor Trine J. Meza smiler mot kamera. På seg har hun en sort kjole

Ser frem til å lede Kristianias videre utvikling

– Vårt oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet, slår Meza fast.

Vi trenger de som tør

For å kunne utføre samfunnsoppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet. Meza forklarer at hun vektlegger det å skape en god og attraktiv arbeidsplass for alle kollegaer på veien mot denne akkrediteringen.

– Til disse lederstillingene ønsker vi å tiltrekke oss personer som tør! Tør å tenke annerledes, tør å utfordre og som tør å være fremoverlente.

Meza ønsker å ha et godt arbeidsmiljø i sin lederstab, der det er takhøyde for å mene, utfordre og drive gjennom endringsforslag. Hun forklarer at høyskolen har som mål å kontinuerlig arbeide for mangfold og likestilling.

– Denne målsetningen er forankret i Kristianias visjon, misjon og verdier der et helhetlig og inkluderende menneskesyn vektlegges. Vi arbeider for å skape et inkluderende, attraktivt og stimulerende psykososialt arbeidsmiljø der alle medarbeidere gis like muligheter.

Påtroppende rektor Trine J. Meza står i trappa på Kristianias Oslo Campus. Hun smiler mens hun holder en sort veske
Meza er på god vei - opp trappa, som rektor og mot universitetsakkreditering for Kristiania.Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

På ønskelisten min står det kollegaer som bidrar til et inspirerende og godt arbeidsmiljø.

Meza mener at å arbeide mangfold også er viktig for at høyskolen skal oppfattes som en attraktiv arbeidsplass, som sikrer tilgangen til de best kvalifiserte menneskene.

– For meg handler det mye om medarbeiderskap. På ønskelisten min står det kollegaer som bidrar til et inspirerende og godt arbeidsmiljø, der vi sammen hjelper hverandre til å bli bedre. Jeg ser etter personer hvor vi sammen skal bli bedre til å oppfylle samfunnsoppdraget vårt. Vi skal være et team som har erfaring fra ulike hold, og som liker å løse oppgaver i fellesskap, og som kan få ting gjort.

Meza forklarer at hun håper dette er verdier hennes nye kollegaer identifiserer seg med. De fire nye kollegaene hun nå ser etter, er altså tre prorektorer og en dekan.

Stilling som prorektor utdanning

Kandidaten vil ha det overordnede ansvar for at Kristianias undervisning er relevant for samfunns-, arbeids-og næringsliv. En viktig oppgave er å arbeide for optimale emner-og studieløp på tvers av institutter. Rollen innebærer ansvar for at høyskolens undervisning holder høy internasjonal faglig kvalitet, samt utvikling av nye studieløp som skaper vekst. Å arbeide for at nye undervisningsmetoder og teknologi både utvikles og tas i bruk, vil være sentralt.

– Her ser vi etter noen som har lang erfaring med studieprograminnovasjon og utvikling av nye studieprogram. En strateg med innsikt i utdanningsvitenskapelige trender og utfordringer i sektoren, nasjonalt og internasjonal, vil være en toppkandidat, forteller Meza.

Vil du lære mer om denne stillingen?

Stilling som Prorektor FoU/KU

Stillingen innebærer overordnet ansvar for at høyskolens forskning er relevant for samfunns-, arbeids-og næringsliv og bidrar til å sette agenda i samfunnsdebatten. En særlig prioritering fremover er at forskningen skal holde høy internasjonal standard og påvirke undervisningen, både gjennom faglig innhold og pedagogikk. Det blir en viktig oppgave å lede arbeidet med å øke andelen eksternfinansiering. I denne strategiske stillingen ser høyskolen etter en kandidat som enkelt kan se sammenhenger og foreslå løsninger innenfor rammen av nasjonal og internasjonal utdannings-og forskningspolitikk. Solid forskningserfaring samt ledererfaring vil vektlegges i denne viktige rollen.

– En ideell kandidat bør være resultatorientert og handlekraftig og inneha strategiske evner, med en evne til å skape tillit, utdyper Meza.

Vil du lære mer om denne stillingen?

Stilling som prorektor arbeidsliv og innovasjon

I denne rollen er det viktig med god innsikt i internasjonal forskning, forskningspolitikk og forskningsfinansiering. Stillingen leder arbeidet med å øke andelen eksternt finansiert forskning fra næringslivet, med særlig fokus på finansiering av relevante ph.d.-stipend, herunder nærings- og offentlig sektor ph.d. Utvikling av programmer for etter- og videreutdanning rettet mot bedriftsmarkedet, er en sentral del av rollen. Videreutvikle forskningskommunikasjon og innovasjon til å bli en viktig aktivitet for høyskolen. Solid ledererfaring og et akademisk- og næringslivsrettet nettverk vil bli vektlagt.

– Om kandidaten har en motiverende, tydelig og inkluderende lederstil som er preget av samarbeid og medvirkning, er jeg sikker på at vi sammen vil finne gode løsninger innenfor Kristianias utdannings-og forskningspolitikk, sier Meza.

Vil du lære mer om denne stillingen?

Stilling som dekan for School of Doctoral Studies

Denne rollen vil ha stor betydning for å bygge opp doktorgradsnivået ved høyskolen. Dekanen vil ha et overordnet ansvar for forskning/kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig pedagogisk utvikling i forbindelse med doktorgradsstudiene i nært samarbeid med øvrige dekaner. Rollen skal være talsperson for doktorgradsområdene, promotere avdelingen og være aktiv i sektoren og samfunnet for øvrig. Det er svært ønskelig med internasjonal erfaring, da kandidaten skal bidra til internasjonal forankring, samarbeidsavtaler og akademisk utvekslingsarbeid. Dekanen skal ha et strategisk fokus og helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet. Gode resultater i endringsledelse og utvikling av komplekse organisasjoner, vil telle positivt.

– Vi ønsker oss en visjonær leder til dekan-rollen. Det vil bli vektlagt at kandidaten innehar både akademisk- og arbeidslivsrettet nettverk, opplyser Meza.

Vil du lære mer om denne stillingen?

To kollegaer sitter ved et bord og har en hyggelig samtale sammen. Begge smiler og kvinnen holder en kaffekopp

Bli vår kollega!

Kristianias store ambisjoner medfører endringer og mange spennende utfordringer. For å lykkes, er vi avhengige av ansatte som hele tiden ønsker å ligge i front. Vi trenger medarbeidere som tør å tenke annerledes, som tør å være først ute med nye ideer og som tør å teste de ut.
Er du den vi ser etter?