Tre journalistikkstudenter utenfor Høyskolen Kristiania.
Ved Høyskolen Kristiania kan du ta en en bransjenær og fremtidsrettet bachelorgrad i journalistikk. Foto: Frederikke Wiheden
Ung journalistikkstudent med en notatblokk og pen i hendene.
Ved å ta en formell utdanning i journalistikk får du en grundig innføring i teknikkene og ferdighetene du trenger for å lykkes. Foto: Frederikke Wiheden

Selv om journalist ikke er en beskyttet tittel, må journalister forholde seg til en rekke etiske og juridiske regler. I tillegg skal man klare å se en sak fra flere sider, stille kritiske spørsmål og helst kunne jobbe med flere ulike medietyper. Akkurat derfor kan det være lurt å ta en formell utdanning.

Store forventninger til dagens journalister 

Det stilles mange store krav til dagens journalister, både fra arbeidsgivere og publikum. Ikke bare skal de ha en grunnleggende forståelse av journalistiske arbeidsmetoder og prinsipper – de skal også kunne jobbe med bilde, lyd og video, i tillegg til tekst. Fordi mange mediehus kombinerer disse medietypene, er det en stor fordel om man som journalist håndterer alle eller flere av dem.

Som journalist er det også forventet at man er samfunnsengasjert og nysgjerrig, uredd og åpen. Du skal tørre å stille de dumme og litt vanskelig spørsmålene, og du skal like å jobbe under tidspress. Samtidig må du ikke la deg skremme av kravene – det er nemlig ikke forventet at alt er på plass som fersk journalist. Mange av egenskapene og ferdighetene kommer med tiden, etter hvert som man opparbeider seg erfaring og selvtillit gjennom studier og praksis.  

Fordelene med å ta en bransjenær journalistikkutdanning 

Fordi journalist ikke er en beskyttet tittel, og fordi arbeidserfaring er viktig i denne bransjen, kan du fint jobbe uten å ha en formell utdanning. Når det er sagt, finnes det flere veldig gode journalistikkstudier i Norge, hvor du får grunnleggende ferdigheter og muligheter til å fordype deg i emner.

Ved Kristiania kan du ta en fremtidsrettet og bransjenær bachelorgrad i journalistikk. I løpet studietiden vil du få en grundig innføring i teknikkene og ferdighetene du trenger for å lykkes som journalist. Studiet har en praktisk tilnærming til faget og tar blant annet for seg presseetikk, samfunnskunnskap og digitalisering. Studentene får tett veiledning fra dyktige og dedikerte fagpersoner, slik at du blir godt rustet til ulike retninger innen presse- og mediebransjen. Studentene kan også søke om praksisplass i fjerde semester, hvor de får mulighet til å knytte viktige kontakter og tilegne seg erfaring fra bransjen – allerede før de er ferdig utdannet.