Kyrre Lekve smiler blidt mot kamera
Kyrre Lekve kjenner UH-sektoren inn og utFoto: Simula/Bård Gudim

– Det er en glede å kunne ønske Lekve velkommen som styreleder for Høyskolen Kristiania. Med ham, får Kristiania en styreleder som kan sektoren vår svært godt, sier administrerende direktør, Solfrid Lind. 

Bred og relevant kompetanse 

Kyrre Lekve har doktorgrad i biologi fra Universitetet i Oslo og var politisk rådgiver og statssekretær for Sosialistisk Venstreparti i Kunnskapsdepartementet fra 2007 til 2012. Han er nestleder ved forsknings- og innovasjonsselskapet Simula Research Laboratory, som skal drive grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjonsteknologi. Gjennom dette skal de bidra til nyskaping og innovasjon i næringslivet. Og nå er han også Kristianias nye styreleder.  

Lekve har solid og relevant erfaringsbakgrunn, og vil kunne bidra inn i det videre arbeidet med å bli landets første uavhengige universitet.

I september ble Lekve utnevnt til medlem av et regjeringsutvalg i Kunnskapsdepartementet. Utvalget skal gjøre en gjennomgang av finansieringen av universiteter og høyskoler. De skal blant annet vurdere om dagens finansiering er godt nok tilpasset ønsket om flere fleksible tilbud, som kan tas som etter- eller videreutdanning og i kombinasjon med jobb.

Kyrre Lekve er fotografert utendørs mens han smiler til kamera
Kyrre Lekve ser frem til sitt nye verv.Foto: Simula/Bård Gudim

– Høyskolen Kristiania er en stiftelse, og det er stiftelsens rådsforsamling som velger eksterne styremedlemmer, inkludert styreleder. Ved nyrekruttering til styret har de jobbet for å få en balansert sammensetning av Høyskolen Kristianias virksomhet når det gjelder yrke, alder og kjønn. Derfor var det ønskelig å ha kompetanse og erfaring fra flere ulike fagområder representert i styret, som politikk, kultur, forskning- og utdanning, organisasjonserfaring, næringsliv og jus. Dette samsvarer godt med Lekves profil, fortsetter Lind.  

Ser frem til arbeidet

Etter å ha blitt ønsket velkommen til sitt nye verv, er det en engasjert Lekve som møter oss. Spesielt mener han at det langsiktige arbeidet mot å bli Norges første arbeidslivsuniversitet er inspirerende. 

Høyskolen Kristiania er en spennende og stadig viktigere aktør i Norges utdanningsmiljø.