Foto av tre unge menn i en gang.
– Lærerne er tett på og engasjerer seg både faglig og sosialt. Og når klassen er så liten som den er, har de mulighet til å følge opp hver enkelt, slik at ingen faller utenfor, sier Simon Jacobsen (t.v.), Jonas Odden og Egil Mikael Johansen. De går tredjeåret på Bachelor i spilldesign og er storfornøyde med samholdet i klassen.Foto: Høyskolen Kristiania/Jonatan Arvid Quintero

I toppen av Urtegata 9 sitter en gjeng spilldesign-studenter. De går tredjeåret på Bachelor i spilldesign, og deler langt mer enn gruppeoppgaver og eksamensnerver.

– Det går sjeldent mer enn én uke mellom hver gang vi ses, forteller Jonas Odden.

Gruppefoto av studenter.

Spør oss om alt!

Lurer du på hvordan det er å studere ved Kristiania?

Klassen han går i, er blant dem som ofte scorer høyt på Studiebarometeret – en nasjonal undersøkelse fra NOKUT som kartlegger både kvaliteten på høyere utdanning og hvor godt studentene faktisk trives.

– Jeg tror at vi scorer så høyt, fordi vi er en liten klasse. Vi er 17 til sammen, så alle har blitt godt kjent med hverandre. I tillegg deler vi lidenskapen for spilldesign, og det gjør at vi alltid har noe å snakke om, sier Simon Jacobsen.

Vi er nødt til å jobbe tett, og da blir man automatisk bedre kjent.

Klassekameraten Egil Mikael Johansen er helt enig. Han forteller at alt samarbeidet og alle gruppeprosjektene også er med på å styrke samholdet.

– Spilldesign er et teknisk fag, hvor vi jobber mye med prosjektplanlegging, og da er det nesten umulig å kunne alt. Vi er nødt til å jobbe tett, og da blir man automatisk bedre kjent.

Reklame_Fagskolen_Kristiania.jpg
– Oppfølgingen fra lærerne er helt fantastisk! De er veldig tett på, og kjenner oss på et personlig plan, sier student Esmira Mahamed, her sammen med Tomas Hogseth. Sammen studerer de Reklame og merkekommunikasjon ved Fagskolen Kristiania.Foto: Fagskolen Kristiania/Julie S. Marthinsen

Gruppearbeid og felles interesser styrker studiemiljøt

I et klasserom på Kristiania sitter en kreativ gjeng fra Reklame og merkekommunikasjon og Musikkdesign. Denne uken har de oppstart av et tverrfaglig prosjekt, hvor de sammen skal komme opp med idé og konsept til en lyttefortelling. Studentene sitter gruppevis og idémyldrer og skriver ivrig ned forslag på et stort gråpapir.

Gruppearbeid er en vanlig arbeidsform for studentene ved Kristiania, hvor mye av arbeidet er prosjektbasert på tvers av ulike fagområder. Reklamestudent Maria Schriwer tror at denne måten å jobbe på, er med å skape et godt studiemiljø og samhold i klassen.

– Dessuten møter man mennesker med samme interesser, som er like engasjerte som en selv, sier hun.

Vi er gode venner og finner på mye sammen.

– Det er et veldig sosialt klassemiljø. Vi er gode venner og finner på mye sammen, både på og utenfor skolen, tilføyer klassekamerat og venninne Jasmina Mahtillo.

Fagansvarlig for reklamestudiet, Aranya Pascale Rusli, runder av timen ved å si at nytraktet kaffe står klar i gangen. Hun oppfordrer studentene til å få i seg mat og trekke frisk luft i pausen.

– Oppfølgingen fra lærerne er helt fantastisk! De er veldig tett på, og kjenner oss på et personlig plan. De er alltid tilgjengelige, både i og utenfor skoletid, sier student Esmira Mahamed.

Hotelledelse_Studentmiljø_Hoyskolen_Kristiania-2.jpg
Studentene på Bachelor i hotelledelse i Bergen har jobbet mye med å få et godt klassemiljø. – Enkle grep bare som å si hei og smile til de du går forbi er viktig for å skape et godt miljø, som igjen resulterer i større motivasjon, sier Kristian Aarnes Wik, André Genelin Friberg og Sondre Viddal.Foto: Høyskolen Kristiania/Isac Kvello

Blant de mest fornøyde i Norge

Kristian Aarnes Wik, André Grenelin Friberg og Sondre Viddal er inne i sitt siste år på Bachelor i hotelledelse ved Høyskolen Kristiania i Bergen. Hotelledelse har i en årrekke vært det studiet som scorer aller best på Studiebarometeret.

– At klassene er så små, gjør det veldig lett å planlegge og kommunisere med hverandre, forteller Kristian, før André skyter inn:

– I større miljøer er det nok mer vanlig med grupperinger, men jeg ser heller på oss som én stor gjeng. Det at vi kun er 24 studenter, gjør også at vi får tett oppfølging av faglige.

– Jeg ser på oss som én stor gjeng.

Studentene forteller at de ser verdien av et godt studentmiljø, og at de passer på å bygge hverandre opp. De mener det gjør at flere tør å starte samtaler og diskusjoner i klasserommet, noe det blir god læring av.

Sondre understreker også viktigheten av fadderuken for å få en god start på studietiden. Dette skaper en trygghet blant studentene allerede fra dag én, og gir et godt utgangspunkt for de neste årene. 

– Det har nærmest blitt en kultur for oss å møte opp på campus, og det gjør mye med motivasjonen, forteller André.