To kvinner sitter i et vindu og snakker.
Deltidsstudier gir deg ny kunnskap, nye kvalifikasjoner og ikke minst flere karrieremuligheter.

Deltidsstudier gir deg ny kunnskap, nye kvalifikasjoner og ikke minst flere karrieremuligheter. Er du flink til å strukturere dagene, lar det seg også fint kombinere med jobb, barn og andre fritidsaktiviteter. Her er en liten innføring i hva det vil si å være deltidsstudent. 

Først og fremst: Hva er deltidsstudier?  

Tre mannlige studenter sitter rundt et bord og studerer.
Er du flink til å strukturere dagene, lar deltidsstudier seg fint kombinere med jobb, barn og andre fritidsaktiviteter.

Hvis du studerer på fulltid, tar du 30 studiepoeng eller mer i semesteret. Studerer du på deltid, tar du mindre, ofte halvparten. Graden du ender opp med, vil være den samme – den tar bare lengre tid å fullføre. Du får også støtte fra Lånekassen som deltidsstudent, men ikke så mye som om du hadde studert på heltid.  

Hvor mange obligatoriske forelesninger og seminarer du har i løpet av semesteret, er avhengig av hvilken grad du tar. Noen deltidsstudier opererer med ukentlige forelesninger, andre har bare noen få samlinger i året. Tar du nettstudier, er det ikke sikkert du har noen fysiske møter i det hele tatt.  

Selv om utvalget av deltidsstudier er mindre enn fulltidsstudier, har en rekke høyskoler og universiteter begynt å ta etterspørselen på alvor. Tilbudet blir stadig større, og finner du ikke drømmestudiet på deltid akkurat nå, vil det kanskje ikke ta lange tiden før du gjør det.   

Hva bør du tenke på som deltidsstudent?  

Deltidsstudier er en fin måte å heve kompetansenivået på og tilegne seg ny og verdifull kunnskap. Samtidig kan det være krevende å kombinere jobb og studier, og det kan lønne seg å ha en åpen dialog med arbeidsgiveren din. Fortell vedkommende hvordan du planlegger å balansere livet som student og ansatt, og si ifra dersom du trenger noe spesielt fra arbeidsplassen. Hvis du skal ta en grad som er relevant for jobben, er det gode muligheter for at arbeidsgiveren din vil være villig til å tilrettelegge og tilpasse, slik at du får fullført graden din på best mulig måte.

Skal du lykkes som deltidsstudent, er det også viktig at du ikke tar deg vann over hodet. Lag en liste over alle forpliktelsene dine, både økonomiske, profesjonelle og personlige, og sørg for at studiene ikke går ut over noen av disse. Har du kun tid til ett kurs, så begynn heller med det. Kanskje vil det da ta lenger tid å fullføre graden, men du vil i hvert fall ha nok energi til å opprettholde kvaliteten på arbeidet.  

Når du skal velge studieprogram, er det selvfølgelig viktig å velge et som interesserer deg. Samtidig bør du også se på hvordan utdanningen er lagt opp, og hvordan det passer inn i hverdagen din. Har du tid til å delta på ukentlige samlinger? Eller har du bedre tid i helgene? Husk også at det er mulig å studere på nett, og at nettstudiene ofte tilbyr høy grad av fleksibilitet.  

Hvilke fordeler gir deltidsstudier? 

Som tidligere nevnt gir deltidsstudier deg ny kunnskap, nye kvalifikasjoner og bedre karrieremuligheter, samtidig som du har tid til andre ting. Med deltidsstudier trenger du heller ikke ta deg fri fra jobb for å bli bedre i den. 

Forskning viser også at hjernene våre foretrekker deltidsstudier, rett og slett fordi den trenger tid til å prosessere ny informasjon. Vi lærer best når vi har pauser mellom øktene, og for mye læring på kort tid kan faktisk fungere mot sin hensikt.  

Ved å studere på deltid får du også mulighet til å teste teori i praksis – gitt at du studere noe relevant til jobben. Studerer du én kveld i uken og leser pensum på fritiden, betyr det at du tar med deg alt du lærer, tilbake på jobb. På den måten får du et aktivt forhold til de ulike teoriene og får testet hvordan de påvirker måten du jobber på. Erfaringene du gjør deg i arbeidslivet, kan du også ta med tilbake i undervisningen og diskutere med forelesere og medstudenter. Vi husker tross alt mye bedre ting vi har gjort, enn ting vi bare har hørt eller lest om.  

Kunne du tenkt deg å studere på deltid?

Høyskolen Kristiania tilbyr en rekke spennende deltidsstudier, både på campus og på nett.