En ung mann sitter i en mørkt rom og jobber på PC-en.
Med en bachelorgrad i cybersikkerhet blir du viktig i kampen mot nettkriminalitet.

Ny teknologi gir nye muligheter – og nye utfordringer. Hackernes metoder blir stadig mer sofistikerte og kan i verste fall skape store samfunnsmessige problemer. Med en bachelor i informasjonsteknologi og cybersikkerhet blir du en viktig del av løsningen!  

Mann med svart hettegenser avbildet midt i en gate.
Hackernes metoder blir stadig mer sofistikerte, og arbeidsmarkedet tørster etter kompetanse innen cybersikkerhet.

Hva er egentlig cybersikkerhet?  

Kort fortalt handler cybersikkerhet om å sikre IT-systemer mot alt fra hackere, til fiendtlige statsmakter som kan ha som mål å tilegne seg informasjon, finansielle verdier, eller skape kaos og frykt. Det handler om å beskytte programvare og data, slik at kriminelle ikke får tilgang til enheter eller nettverk. 

Men hvorfor er det så viktig? Jo, fordi det norske samfunnet bare blir mer og mer avhengig av IKT-baserte systemer – og dette gjør oss sårbare. Bare tenk på hva som kan skje dersom sykehusene blir utsatt for et alvorlig cyberangrep. Eller hva med nødnettet? Konsekvensene vil bli enorme, og i verste fall fatale. Norge er derfor helt avhengig av en sikker digital infrastruktur.  

Cybersikkerhet er også svært viktig for å beskytte sensitiv informasjon – ikke bare om selskaper og statsmakter, men også om enkeltindivider. I dag sitter mange virksomheter på private kundeopplysninger, som blant annet brukernavn, passord og kontonummer. Dette er informasjon som på ingen måte må komme på avveie, og sånn sett er det selskapenes plikt og samfunnsansvar å sørge for at cybersikkerheten er på topp.  

Den siste tiden har vi sett flere eksempler på såkalte løsepengevirus, hvor selskaper har lidd enorme finansielle tap. Tilbake i 2019 måtte Norsk Hydro ut med nærmere 800 millioner kroner da de ble utsatt for et slikt angrep – og vi vet dessverre at utpressingsmetoden blir mer og mer populært blant nettkriminelle.  

Cyberangrep utgjør med andre ord en alvorlig trussel både mot den enkeltes privatliv, bedrifters kjernevirksomhet og samfunnet som helhet. Heldigvis tar stadig flere virksomheter trusselen på alvor, og arbeidsmarkedet tørster etter kompetanse innen cybersikkerhet. 

Hvilke muligheter får du med en bachelor i cybersikkerhet? 

Med en bachelor i cybersikkerhet ved Kristiania får du en grundig innføring i hvilke sikkerhetsutfordringer vi står ovenfor, og hvordan vi kan gå frem for å løse dem. Du vil få mulighet til å bryte deg inn i systemer for å teste sikkerheten – og dermed lære teknikker for å oppdage inntrengere. Du vil få jobbe tett med næringslivet og kan forvente deg spennende gjesteforelesere med lang bransjeerfaring.  

Ved endt utdanning vil det åpne seg et bredt spekter av spennende jobbmuligheter, både i privat og offentlig sektor. Våre tidligere studenter jobber i dag som utviklere, arkitekter, analytikere og driftsteknikere. Veien videre avgjøres rett og slett av hva du syns er mest spennende! Uansett hva du velger, vil du med en bachelor i informasjonsteknologi og cybersikkerhet ved Kristiania bli viktig i arbeidet med å stanse og forebygge nettkriminalitet.