En dame sitter ved en datamaskin i klær for helsepersonell, og smiler til en mann som får en konsultasjon.

Langvarige smerter utgjør en stor andel av sykefraværet i Norge og de fleste tilfeller av langvarige smerter kommer fra muskel- og skjelettsmerter. De som rammes av langvarige smerter har ofte utfordringer med å stå i arbeid eller utfordringer med å komme tilbake til arbeidslivet.

En man i hvit legefrakk sitter med ryggen til og ser på et dataanimert bilde av en hånd på en dataskjerm
Foto: Tom Claes på Unsplash

Hvordan kan vi best hjelpe de som er falt utenfor arbeidslivet til å komme tilbake i arbeid? Dette vil prosjektet ReISE prøve å finne svar på.

Tidligere har man sett at individuelle støttetiltak kan hjelpe personer med psykiske lidelser slik at de kommer tilbake til arbeidslivet. Nå vil man se om liknende tiltak kan hjelpe pasienter med langvarige smerter. Professor Froud har allerede gjennomført et pilotprosjekt, og i prosjektet ReISE vil man gjøre en fullskala studie med blant annet analyser av kostnadseffektivitet.

Hvordan kan vi best hjelpe de som er falt utenfor arbeidslivet til å komme tilbake i arbeid? Dette vil prosjektet ReISE prøve å finne svar på.

ReISE er et samarbeid med Manpower, OsloMet, University of Warwick, Kim Burton OBE og Rådet for muskelskjeletthelse.

ReISE er finansiert av Norges Forskningsråd gjennom utlysningen "Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv". Forskningsrådet presiserer at:  Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

  • Prosjektperiode: September 2021 til september 2024
  • Koordinerende institusjon: Høyskolen Kristiania
  • Prosjektleder: Robert Froud, Seksjon for folkehelse og manuell behandling, School of Health Sciences 

Prosjektdeltakere: