Studenter i klasserom med laptop og notatbøker.
Studenter kan se frem til mer stedbasert undervisning i høstsemesteret.Foto: Haakon Dueland

Digital undervisning og smittevernstiltak som ble endret like ofte som man byttet sokker, har preget et spesielt år for oss alle. Nå er det lys i horisonten, og her er alt vi vet om høstsemesteret så langt. 

Blir det undervisning på campus? 

Ja! Heldigvis, og i all hovedsak. Høyskolen Kristiania må følge smittevernreglene som alle andre, men undervisningen til høsten blir primært fysisk som normalt.

Dette året har vi lært mye om bruk av læringsteknologi og digital undervisning, og skulle det bli nødvendig så tar vi med oss det vi har lært for å kunne bidra til enda bedre læringsutbytte. 

Det er viktig å huske på at undervisningen fortsatt vil foregå innenfor de rammene som smittevernreglene gir oss utover høsten. Slik det ser ut i skrivende stund vil undervisning foregå som normalt.

Får vi avstandskrav som f.eks. å kun sitte i annethvert sete i auditorium kan det tenkes at noen må følge undervisningen digitalt som følge av plassbegrensninger. 

Alt vil med andre ord foregå fysisk så langt det lar seg gjøre. Det viktigste er å sikre alles undervisning til oppsatt tidspunkt.  

Hva med grupperom og spesialrom? 

Noen studier er avhengig av fysisk ferdighetstrening. Her vil tilpasning til gjeldende føringer om avstandskrav og hygienetiltak være i tråd med gjelder på tidspunktet for undervisningen. 

Med andre ord: de som er avhengig av spesialrom og praktiske øvelser for å oppnå læringsutbyttet vil bli prioritert.   

Likevel kan du være sikker på at alle studieretninger planlegger for fysisk undervisning i året som kommer!

Blir det fadderuke? 

Ja, om det blir! Skolens fadderuke, Into Campus, avholdes 16.-19. august i Oslo, og 16.-20. august I Bergen. Styret i begge byene har planlagt et forrykende show gjennom hele uka, og vil sikre en trygg, morsom og sosial oppstart for alle nye studenter.  

Du kan lese mer om årets fadderuke her! 

I tillegg vil studenter på 2. og 3. studieår få sitt eget «back to campus»-arrangement med både faglige, sosiale og kulturelle innslag. Programmet er ikke helt klart i skrivende stund, men følg med på kristiania.no for oppdateringer. 

Får du tilgang til bibliotek?

Ja! Biblioteket vil være åpent og driftes som normalt. Åpningstider for biblioteket finner du her!

Hvor mange kan samles? 

Det planlegges for at man kan møtes på campus som normalt, både sosialt og faglig. Hvor mange man kan være i hver gruppe vil avhenge av gjeldende regler for smittevern, men per nå er det ikke lagt opp til kohorter slik det har vært i året som gikk.

Hva med munnbind og avstand? 

Vi vil fortsette å følge retningslinjene som sektoren vår har til høsten. Hvis det er krav om avstand, antibac og munnbind – så vil det være det. Slik føringene fra myndighetene ligger an, vil det ikke lenger være noe avstandskrav på campus.

Antibac-dispenserne i inngangene til alle våre bygg vil fortsatt være tilgjengelige, og det oppfordres fortsatt til å bruke disse.