studenter på hr og personalledelse i klasserom

Henrik Kiserud, Alexander Duy Hoang og Sara Karlsen er faglige studentassistenter for emnet strategisk HR som førsteårsstudentene ved HR-linjene har. Målet er at alle skal lære mye, holde motivasjonen oppe og gjennomføre kurset.

En blid mann med skjegg ser inn i kamera med en telefon i hånden.

Trenger du hjelp med å velge studier?

Bilde av studentene klippet sammen av mindre bilder.
Da masterstudentene Henrik Kiserud, Alexander Duy Hoang og Sara Karlsen ble spurt om å hjelpe førsteårsstudentene hoppet de på sjansen til å bidra.

– Vi har derfor fått stor frihet til å velge arbeidsoppgaver selv, og planlegger ulike tiltak i samråd med klassenes tillitsvalgte som vet hvor skoen trykker, sier Karlsen, nybakt studentassistent på Høyskolen Kristiania.

Stolt studieprogramleder

Det er Ingvil Lid Schow, studieprogramleder ved HR og personalledelse, som nå begynner å se resultatene av tilskuddene fra regjeringen.

– Jeg kjenner at jeg blir mørkredd at å lese Shot-undersøkelsen. Vi er så takknemlige for at vi får muligheten til å la studentene hjelpe hverandre. Dette er ryddige, varme og faglig sterke studenter som er helt gull for oss som underviser og ikke minst for førsteårsstudentene som får en medstudent med erfaring som haler dem i land dette semesteret. Takk for korona-pengene, minister, sier en stolt Lid Schow.

Relevant arbeidserfaring

Det er ikke bare førsteårsstudentene som nyter godt av denne ordningen. De tre masterstudentene mener det er god læring og ikke minst får de relevant arbeidserfaring på CV-en.

– Vi har allerede arrangert tre faglige digitale seminarer før innlevering av arbeidskrav, slik at studentene som sto fast eller hadde spørsmål kunne få hjelp med det de hadde behov for. Dette var en suksess og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger, fortsetter Karlsen.

Hendene til en student som sitter på en mac
I vanskelige tider er det viktig å tenke kreativt. Faglige studentassistenter er et tiltak for å sikre studenter bedre utbytte av studiene. Foto: Isac Skjevik Kvello

Videre er planen å tilby fysiske seminarer før eksamen for studentene som ønsker det. Her er målet både å gi faglig veiledning, men også gi studentene mulighet til å møtes på campus nå som retningslinjene tillater dette. 

– For studentene som ikke ønsker eller kan delta fysisk har vi planlagt seminarer for spørsmål og svar digitalt, da dette fungerte godt sist. Vi er opptatt av å møte studentene der de er og har forståelse for at studentene ønsker ulike tilbud, og ønsker derfor å tilby både fysiske og digitale seminarer, sier Kiserud, masterstudent på strategisk HR.

Personlig oppfølging

Studentassistentene tilbyr også veiledning enkeltvis eller i kohort for studentene, enten de ønsker faglig veiledning eller veiledning på hvordan skrive akademiske oppgaver. 

 – Målet vårt er dermed å se hver enkelt student og møte hver enkelt på sine behov. Og med god hjelp fra de tillitsvalgte håper vi på å klare dette, avslutter Karlsen.

5 studenter på Kristiania i et auditorium

Vil du også studere HR og personalledelse?

Norges viktigste verdi er ikke olje, det er mennesker. Dette studiet er starten på en spennende karriere for deg som vil jobbe med HR og ledelse.
Les mer