Foto av to menn som sitter å programmerer.
IT er et av fagfeltene som vil øke kraftig i fremtiden. Er det noe for deg? Foto: Fredrikke Wiheden

Det har vært mye snakk om roboter som vil ta over jobbene våre. IT-studier er et eksempel på kompetanse som er vanskelig eller umulig å erstatteIkke bare det – IT-bransjen er i vekst, og det er et økende behov for folk med IT-kompetanse med høyere utdanning. Dette gjør at en allerede attraktiv utdanningsretning vil kunne gi enda flere muligheter i årene som kommer.  

Før var etterspørselen etter IT-utdannede størst i teknologibedrifter. Nå har det også blitt en viktig del av flere næringer som følge av økt digitalisering – og faget vil bare bli viktigere frem mot 2030. Ifølge Samfunnsøkonomisk analyses ferske rapport fra januar 2021, vil behovet for ansatte innen IKT i Norge øke fra 56 000 i 2019 til 94 000 i 2030. For å nå dette målet må sysselsettingen økes med omtrent 3 500 personer i året.

Foto av en iPhone, airpods og en mac
Mange tror IT er programmering, det er det ikke. IT er enda mer enn du tror Foto: unsplash.com

Kampen om de beste IT-hodene er høy, og særlig dem som har størst kompetanse. Det gjenspeiles også i lønnsnivået; tall fra SSB (2018) viser at gjennomsnittslønnen til kandidater med mastergrad og doktorgrad er 25% høyere enn for kandidater med bachelorgrad.   

Foto av en kvinne og en mann som ser på en pc-skjerm

Derfor bør du ta en teknologiutdanning

Får grundig praktisk erfaring  

– Studenter som brenner for teknologi og moderne løsninger bør absolutt ta en mastergrad, sier professor Moutaz Haddara

Ifølge ham kan studentene som velger en master innen IT forvente å tilegne seg kunnskap om hvordan teknologi kan gi løsninger til samfunnet, næringslivet og andre organisasjoner. Haddara underviser i masteremnene «ERP & Supply Chain» og «Internet of things in Business».   

– Du vil lære å gjennomføre anvendt og nyskapende akademisk forskning. I tillegg får du grundig praktisk erfaring med forskjellige systemer, teknologier og plattformer, som er mye verdt videre, kanskje spesielt i arbeidslivet.   

Professoren legger til at man kan forvente å få dypere forståelse for sammenhengen mellom teknologi og forretningsøkosystemer, og hvordan bedriftsmiljøet former teknologien. 

Foto av en kvinne

IT handler ikke bare om programmering

Bli en sterkere kandidat

På bachelornivå lærer man et knippe av verktøy. Med en masterutdannelse lærer du å evaluere verktøyene.   

– Hvis du personlig har litt høyere ambisjoner står du sterkere med en mastergrad enn med en bachelorgrad. Med en masterutdannelse i teknologi vil man lære seg å bli selvstendig, kritisk og kunne vurdere en problemstilling. Ikke kun skape en problemstilling, uttalte professor ved Institutt for teknologi ved Høgskolen KristianiaTor-Morten Grønli, i 2018. Dette er en uttalelse som ikke har gått ut på dato.   

Med et master innen IT og teknologi vil du stille sterke på arbeidsmarkedet og få et ess i ermet når du søker på de attraktive jobbene på markedet. Kort fortalt kan en master være det som skiller «jobben» fra «drømmejobben»

Våre IT-master 

For å møte etterspørselen av IT-kompetanse i Norge, tilbyr Høyskolen Kristiania fem ulike masterprogram innen IT og teknologi. Flere av disse kan du ta på deltid, og dermed kombinere med jobb. 

Nærbilde av en en skjermen på en pc med et programmerings program åpent.

Master i teknologi

Vil du være en del av IT-revolusjonen som former samfunnet vi lever i? Med en mastergrad innen teknologi får du kunnskapene du trenger for å være med på å utvikle fremtiden!
Les mer