Skisse av auditorium over flere plan.
Skisse av auditorium i det nye undervisningsbygget.Foto: A-Lab

Kristiania er i vekst, og målet er å doble antall studenter fra 10 000 til 20 000 fram mot 2030. Vi har vært på jakt etter mer plass, og en stund var det snakk om å finne et storbygg til å samle studietilbudet. Kristiania valgte istedenfor å definere hele Oslo som vårt campus.

Mann med gul lue står i en skybro av glass mellom to bygg
En skybro mellom byggene er en spennende og praktisk løsningFoto: A-Lab

Kirkegata 23-25 blir nå en del av denne visjonen. Det er ingen antikvariske hindringer til disse adressene. Bygget står heller ikke oppført på Byantikvarens gule liste, til forskjell fra øvrige bygårder i samme kvartal. Fasaden er ikke bevaringsverdig og nybygget vil stå i tråd med Byrådets ambisjon om å videreutvikle Oslo til en ledende og attraktiv kunnskapsby. 

Bygget vil ligge i kort avstand til vårt andre bygg og drømmen er å binde dette sammen med en «skybro».

Kunnskapens tre i kjernen av Oslo

For å finne den aller beste løsningen på utformingen av det nye bygget, ble det avholdt en arkitektkonkurranse med fire prekvalifiserte selskaper. Juryen la vekt på ønsket om en ikonografisk arkitektur som gjør bygget til en attraksjon i seg selv og som knytter studenter sammen med et aktivt og pulserende byliv. Prosjektet skulle vektlegge miljø og fremtidsrettede løsninger, og det ble lagt opp til ambisiøse mål for bymiljø, arkitektur, fleksibilitet i arealene og energibruk.

En enstemmig jury kåret prosjektet «Kvadratrot» fra arkitektkontoret A-Lab som vinner av arkitektkonkurransen.

Yggdrasil slår rot

Skisse av atriet som går over flere plan.
Atriet i det nye bygget vil få et imponerende design som strekker seg over flere etasjer.

Vinnerprosjektet «Kvadratrot» er inspirert av Yggdrasil, som i norrøn mytologi er navnet på verdenstreet som når over himmelen og brer sine grener ut over verden.

Det nye bygget vil få en ren og særegen utforming, med en tydelig forankring i områdets klassiske arkitektur. A-Lab ønsker med sitt design at bygget blir et foretrukket valg for studenter både før, under og etter dagens undervisningsprogram. Målet er at designet skal bli til en høyskole som studentene er stolte av, føler eierskap til og ønsker å benytte sin tid i.

Utbredt bruk av treverk med lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov skal sammen med løsninger som energivennlig fasadedesign, solenergianlegg og høyeffektive energisystemer være med på å fremme innovasjon og et energi- og miljøriktig bygg. Arkitektkontoret A-Lab beskriver designet selv slik:

– Det nye bygget vil bli et dempet signalbygg som tilpasser seg sin kontekst, men likevel fremstår som moderne. Et robust bygg som er skapt for å kunne stå i 100 år, minst!

Administrerende direktør ved Kristiania, Solfrid Lind, forteller at for Kristiania er lokalisering av det nye bygget mer enn bare antall kvadratmeter og husleie.

Bygges opp fra grunnen

– Hvor vi bor er en strategisk og markedsmessig beslutning. Dette har vært krevende, da det ikke finnes så mange bygg i sentrum som kan fungere godt som moderne og fremtidsrettede undervisningsbygg. Vi er derfor svært glade for at vi nå har fått på plass Kirkegaten 23-25, som bygges fra grunnen etter våre behov. Bygget vil ligge i kort avstand til vårt andre bygg i Kirkegaten 24-26, og drømmen er å binde dette sammen med en «skybro» som blant annet finnes i Oxford, sier den administrerende direktøren. 

– Bygget blir først og fremst studentenes bygg. Det blir gode arbeidssoner, og moderne undervisningslokaler tilpasset ulike undervisningsformer. Det nye bygget får innganger direkte til bygget vårt i Kongens gate, og gir dermed kort vei mellom undervisningslokaler, arbeidssoner og bibliotek, istemmer Sander Sværi, prorektor i avdeling for utdanning.

Skissen viser fasaden på det nye undervisningsbygget
Det nye bygget vil bli et "dempet signalbygg" som tilpasser seg sin kontekst, men likevel fremstår som moderne.Foto: A-Lab


Tar på oss rollen som byutvikler

Med det nye bygget tar vi på oss rollen som en utfordrer til de etablerte, offentlige universitetene, og vi vil bli sentral i byutviklingen i hovedstaden.

– Bygget blir først og fremst studentenes bygg.

Bygget vil få to etasjer under og syv etasjer over bakken. Det skal bygges et stort auditorium på 560 plasser og en rekke andre undervisningsrom tilpasset fremtidige behov. På taket etableres en flott takterrasse – tenk så fint det blir å ta en kaffe her med medstudenter i solnedgang!

– I Kirkegata 23-25 har Kristiania fått en unik mulighet til å etablere høyskole i et nybygg. Det rives knapt bygg i Kvadraturen, noe som bidrar til det unike i dette prosjektet, forklarer Rune Laberg, eiendoms- og innkjøpsdirektør ved Kristiania.


Bygget skal stå klart fra semesterstart i 2024. Nå starter en viktig fase med detaljering av planer med rivning av det gamle bygget og oppføring av det nye. Ørjan Skyrud er leder for Westerdals institutt for kommunikasjon og design og satt i arkitektjuryen.

Grenene vokser videre

Hva vil prosjektgruppen legge mest vekt på i sin prosess fremover?

Skisse av en av hagene i det nye bygget
En frodig bakhage som innbyr til pusteromFoto: A-Lab

– Nå skal vi starte prosessen med å se inn i krystallkulen for å se hvordan fremtidens undervisning vil gjennomføres. Heldigvis har vi mange kunnskapsrike kollegaer som vil delta i dette arbeidet, samtidig som vi også kan støtte oss på eksterne. Ikke minst skal studentene våre få en tydelig stemme i denne viktige prosessen. Nå er det opp til prosjektgruppen å forvalte disse ideene videre, slik at det blir et bygg for eksellent undervisning fra 2024 og inn i framtiden, sier Skyrud.

Kristianias Yggdrasil-grener vokser videre utover byen. Vi har inngått avtale om å leie drøye 16.000 kvadratmeter av Eiendomsspar, som er kontrollert av Christian Ringnes. Høsten 2021 skal vårt kunstfaglige studietilbud samles i «Urtekvartalet», som blir Norges største kunstfaglige tilbud.

– Kristiania er en urban skole med sentrum som campus, og Kvadraturen og Urtekvartalet er våre «gravitasjonspunkter» i Oslo, sier Lind. Hun ønsker å rette en takk til alle som har bidratt så langt i prosjektet og uttrykker at Kristiania gleder seg stort til åpning i 2024!

Kvinne er sminket som en kunstnerisk klovn i en bakgate

School of Arts, Design, and Media – kreativ utdanning som utfordrer

Høyskolen Kristiania har Norges største kunstfaglige miljø!
Les mer om vårt studietilbud i nye "Urtekvartalet"