Foto av PC og lærebok i et mørkt rom.

Eksamenstiden er for de fleste en utfordrende tid, preget av stress og gjerne litt for lite tid. I tillegg synes mange studenter det er vanskelig å sette seg inn i de akademiske reglene for korrekt kildehenvisning. Da er det lett å ta en liten snarvei, som for eksempel å unngå å oppgi en kilde.

– Det er helt forståelig at du i en eksamenssituasjon er stresset, men hvis du ikke oppgir kildene du har brukt, er sjansen stor for at du blir tatt i fusk. Selv om det ikke var intensjonen din.

Det sier Daniel Borgsø Jensen, som jobber i eksamensavdelingen ved Høyskolen Kristiania. Han forteller at eksamensavdelingen kjører plagiatkontroll ved alle typer oppgaveinnleveringer.

– Plagiatkontrollen foretar kontroller opp mot store databaser på Internett, blant annet tidligere eksamensbesvarelser og oppgaver. 

Hva regnes som fusk?

– Det vanligste er at studenter kopierer andres besvarelser, uten å henvise til dem. Når du henter informasjon til oppgaven din skal du alltid vise til hvor du har funnet det, sier Jensen.

Det å la være å oppgi kilder eller gjengi andre oppgaver uten å henvise til dem, regnes altså som fusk. Det samme gjelder forfalskning eller konstruering av informanter/kilder, ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper, og bruk av ulovlige hjelpemidler. 

– Emnebeskrivelsen gir en forklaring på hvilke hjelpemidler som er tillat, forteller han.

Usikker på kildehenvisning?

Få hjelp på biblioteket

Biblioteket bistår studentene i kildehenvisning og akademisk skriving – så er man usikker på om oppgaven er skrevet i tråd med høyskolens retningslinjer, så er det hjelp å få. 

Det er veldig synd i tilfeller hvor studenten ikke har hatt en intensjon om å fuske. Ofte handler det om at man ikke har vært klar over hvor strengt dette med kildehenvisning er.

Konsekvenser av fusk

Mulige konsekvenser av å bli tatt i plagiat er annullering av eksamen og i verste fall utestengning fra Høyskolen Kristiania og alle andre norske utdanningsinstitusjoner.

– Det er veldig synd i tilfeller hvor studenten ikke har hatt en intensjon om å fuske. Ofte handler det om at man ikke har vært klar over hvor strengt dette med kildehenvisning er, forteller Jensen.

Han håper studentene benytter seg av den hjelpen de kan få av både faglige og på biblioteket, og oppfordrer alle til å sette seg nøye inn i retningslinjene for eksamen.

Detaljbilde av en hånd som skriver.

Synes du akademisk skriving er vanskelig?