Hva kan skrivementorene hjelpe deg med?

Vi tilbyr individuell veiledning i oppgaveskriving. Våre Skrivementorer er medstudenter som har vært gjennom en opplæring i akademisk skriving.

Skrivesenteret tilbyr veiledning både i Oslo (Kongens gate 22), Bergen (Kalfarveien 76) og på Teams

Våre skrivementorer kan hjelpe deg med:

  • rekkefølge på innholdet
  • problemstilling,
  • struktur, tekstflyt, drøfting og analyse.

Skriv kort om hva du ønsker hjelp til i skjemaet på bestillingssiden. Du vil motta en bekreftelse på bestillingen din, samt en påminnelse dagen før avtalen.  Dersom du må avlyse avtalen finner du informasjon om hvordan du gjør dette i den tilsendte e-posten.

For mer informasjon og ulike tips & triks, kontakt oss på studentassistenter@kristiania.no eller på Facebook

Obs, ikke skriv inn personsensitiv informasjon i fritekstfeltene.

  • Bestill skriveveiledning med mentor

    Skriveveiledning kan forhåndsbestilles av alle HK-studenter, inkludert nettstudenter.

    Bestill skriveveiledning her

Du kan også bestille veiledning med en bibliotekar, som kan hjelpe deg med litteratursøk, referanser og kildehenvisninger, men ikke generell skriveveiledning.