Hva kan skrivementorene hjelpe deg med?

Individuell veiledning i oppgaveskriving: rekkefølge på innholdet, problemstilling, struktur, tekstflyt, drøfting og analyse. Skrivementorer er medstudenter som har vært gjennom en opplæring i akademisk skriving.

Skrivesenteret ligger i 3. etasje på Campus Fjerdingen og tilbyr faste tidspunkter hver uke: tirsdag, onsdag og torsdag fra 9:30 til 15:00, inntil 30 minutter. Veiledning er også tilgjengelig via Zoom.
  • Bestill skriveveiledning med mentor

    Skriveveiledning kan forhåndsbestilles av alle HK-studenter, inkludert nettstudenter gjennom Skrivesenterets bestillingsskjema. 

Du kan også bestille veiledning med en bibliotekar, som kan hjelpe deg med litteratursøk, referanser og kildehenvisninger, men ikke generell skriveveiledning.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Skrivesenteret – Høyskolen Kristiania .

Bilde av skrivementor Benjamin Andersen

Benjamin Andersen

Jeg heter Benjamin og går siste året på tekst og skribent ved Westerdals, Høyskolen Kristiania. Jeg kan blant hjelpe til med at teksten din henger godt sammen, flyter fint og at den har en god og logisk struktur fra innledning til konklusjon og avslutning. Jeg verdsetter god kommunikasjon og tydelige konstruktive tilbakemeldinger slik at det blir lettere for begge parter å finne ut sammen av hva som funker og ikke funker. Jeg har erfaring med veiledning gjennom arbeid for TEDxYouth@Oslo og diverse skolearbeid. Jeg kan også hjelpe med problemstilling, drøfting, research, analyse og annet du skulle trenge hjelp til rundt oppgaven din. Håper vi sees!

Bilde av skrivementor Hanna Torsdatter

Hanna Torsdatter

Mitt navn er Hanna, jeg er 25 år og kommer opprinnelig fra Trondheim. Jeg går tredjeåret på bachelorutdanningen for prosjektledelse i kunst og kreativ næring, og holder til på campus Fjerdingen. Jeg er skrivementor ved Skrivesenteret, og kan hjelpe deg med mange ting i oppgaveskrivingen din, som struktur, flyt og analyse.