Foto av Kristine Brandal, tatt på balkongen i hennes hjem.
Kristine BrandalFoto: Privat. Kristine er nå klar for å gripe fatt i arbeidslivet som nyutdannet karriereveileder

I dag jobber Kristine Brandal som karriereveileder hos Din Utvikling AS, en tiltaksarrangør under Nav. Dette er noe hun stolt omtaler som drømmejobben.

 – Å hjelpe mennesker som er arbeidsledig eller sykemeldt å komme tilbake til arbeidslivet, samt bygge relasjoner med lokale arbeidsplasser i Bergen, er blant mine hovedoppgaver. Dette er noe jeg finner utrolig spennende og ikke minst givende, forteller hun stolt.

Fikk kombinere utdanninger

Med et stort ønske om å bli karriereveileder, startet Kristine på en bachelorgrad i HR og personalledelse ved Kristiania i Bergen tilbake i 2015. Hun visste at hun ønsket seg en bransjenær utdanning som kunne gi henne aktuell kunnskap innenfor flere ulike fagområder, og forteller at Kristiania var den eneste studieinstitusjonen som kunne tilby nøyaktig det hun ønsket.

 – Målet mitt var å få en overordnet forståelse av hvordan organisasjoner fungerer både på samfunns- og individnivå. I tillegg ønsket jeg å bli kjent med en arbeidsplass sine ulike yrkesgrupper, avdelinger, arbeidsmiljø og strategiske prosesser på en fleksibel og praksisrelevant måte. Det var faktisk ingen andre som kunne tilby akkurat det, sier den nyutdannede HR- og pedagogikkstudenten. 

Veien til drømmejobben

Veien har vært både utfordrende og spennende, men hennes store ønske om å hjelpe andre har vært en klar motivasjon. Det tok ikke lang tid før hun forsto at pedagogikk og veiledning er verdifulle fag å ha med seg i alle yrker, og det ville dessuten være en soleklar suksessfaktor for hennes fremtidsplaner.

I løpet av studietiden fikk hun i samarbeid med skolen mulighet til å kombinere bachelorprogrammet i HR og personalledelse, med pedagogikk.

– Kristiania innførte et prøveprosjekt hvor jeg fikk mulighet til å velge emner fra bachelor i pedagogikk fremfor de vanlige valgfagene i HR- og personalledelse, forteller hun engasjert.

Dette resulterte i at hun nå sitter igjen med intet mindre enn to bachelorgrader etter kun fem år på skolebenken. Ved å kombinere pedagogikkens grunnleggende teorier om læring og utvikling, med HR-fagets rekruttering og strategisk HRM, fikk Kristine den kompetansen hun trengte for å sikre seg drømmejobben.

Verdifull erfaring

26-åringen forteller at det litt utradisjonelle studieløpet var utfordrende, men samtidig svært givende. I tillegg til å studere fulltid, jobbet hun mellom 70-100 prosent ved siden av skolen.

– Det kan være tøft å jobbe mye ved siden av studiene. Grunnen til at det fungerte så fint for meg, er utvilsomt det brennende fokuset på karrieremålet mitt, en fleksibel og samarbeidsvillig utdanningsinstitusjon og interessante fag gjennom studietiden, slår Kristine fast.

På fem år har Kristine ikke bare fulført to bachelorgrader, men også tilegnet seg verdifull arbeidserfaring som daglig leder og driftsleder ved siden av studiene. I januar 2020 var hun dessuten med på å arrangere Karrieredagene hos Kristiania i Bergen.

I forkant av arrangementet fikk hun god oppfølging og opplæring av skolens egen karriereveileder, en erfaring hun har satt umåtelig stor pris på. Hun forteller om hvordan skolen er flinke til å vise sammenhengen mellom teori og praksis.

 – Kristiania er fleksible og skiller seg ut i mengden, de jobber for å gi studentene mer enn bare teoretisk kunnskap.

Brobygger

Drømmen om å hjelpe andre ble Kristines store motivasjon gjennom studietiden. Våren 2020 kunne hun stolt lukke studie-kapittelet med karakter A på begge bacheloroppgavene sine. Hun ønsker nå å fungere som en brobygger mellom mennesker og deres vei videre i livet.

 – Jeg har alltid hatt en drøm om å hjelpe andre å finne sin vei i livet. Som karriereveileder får jeg gjøre nettopp det, avslutter Kristine.

Dobbel - HR og Pedagogikk