Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim var tilstede for gjenåpningen av campus for osteopati-studentene.Foto: Jonatan Arvid Quintero.

– Vi er veldig glade, og ikke minst lettet, over at campus nå har åpnet igjen.

Det sier Kristin Vinje, dekan for School of Health Sciences. Rett før påske kom den gode nyheten om at utdanningsinstitusjonene kan åpne for studenter som trenger tilgang til øvingslokaler, laboratorium og ferdighetsrom for å kunne fullføre studiene denne våren.

– De siste ukene har vi jobbet iherdig for å tilrettelegge for at våre avgangsstudenter og studenter ved videreutdanningen i osteopati kan komme tilbake til campus. De er avhengige av dette for å kunne fullføre utdanningen og få vitnemål, forteller Kristin Vinje.

Det ble en fin anledning til å vise frem hvordan vi jobber her på Høyskolen Kristiania, både med smittetiltak og generelt med studiene.

Med tilretteleggingen fulgte nøye retningslinjer for smittevernshåndtering. Les detaljert informasjon om tiltakene som er innført nederst i saken.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim på gjestelisten

Klokken åtte åpnet dørene til for avgangsstudentene og videreutdanningen i osteopati. Gjennom dagen tok studentklinikken i mot pasienter og det ble gjennomført ferdighetsundervisning i klasserommene.

Tilstede var forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, som fikk være med på en gjennomgang av de nye rutinene som er innført. I tillegg fikk han en omvisning i høyskolens lokaler og en innføring i studiemodellen og hvordan studentene jobber.

– Det ble en veldig fin anledning til å vise frem hvordan vi jobber her på Høyskolen Kristiania, både med smittetiltak og generelt med studiene, sier Kristin Vinje.

Hun forteller at Asheim synes det var fint å se studentene være i gang igjen, og var spesielt fornøyd med den unike kombinasjonen av praksis og teori Høyskolen Kristiania tilbyr.

Henrik Asheim på Høyskolen Kristiania.
Henrik Asheim fikk omvisning i Høyskolen Kristianias fasiliteter.Foto: Jonatan Arvid Quintero.

Smittevernshåndtering ved gjenåpning av campus

For gjenåpningen av campus har Høyskolen Kristiania utarbeidet egne retningslinjer for smittevern. Studentene gis kun tilgang til nødvendige rom og bygg, og kan kun være på campus når disse spesialrommene benyttes. For studentklinikken følges Helsedirektoratets nasjonale veileder for ”Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én til én kontakt (covid-19)”.

School of Health Sciences har utarbeidet et eget detaljert dokument, «Retningslinjer for delvis åpning av Høyskolen Kristiania 27. april for studenter på 3. klasse BA osteopati og videreutdanningen i osteopati», der det beskrives i detalj hvordan undervisningen skal gjennomgå.

Høyskolen Kristianias retningslinjer for smittevern Les mer her.
Helsedirektoratets nasjonale veileder for smittevern Les mer her.
Osteopat behandler en pasient. Bachelor i osteopati ved Høyskolen Kristiania.

Ta en bachelor i osteopati

Høyskolen Kristiania tilbyr Norges eneste bachelorutdanning i osteopati.