Foto av Kjetil Raknes, avbildet i samtale med en kvinne.

– Stadig flere organisasjoner står overfor store endringer og må også kunne takle kriser. Derfor er krise- og endringskommunikasjon et av fagfeltene du får stifte nærmere bekjentskap med hvis du ønsker å ta en Master i strategisk kommunikasjon, forteller høyskolelektor Ketil Raknes.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Ta kontakt med våre studentambassadører her!

Master i strategisk kommunikasjon er et nytt studium ved Høyskolen Kristiania. Det er særlig relevant for alle som jobber med kommunikasjon og formidling, og legger stor vekt på at du skal lære analytiske metoder, reflektere kritisk, utarbeide strategier og sette håndfaste mål. Dette er en tverrfaglig utdanning som bygger på kommunikasjon, strategi, organisasjon og ledelse, og du vil få avansert kunnskap om kommunikasjonsstrategier og tiltak for ulike kanaler.

Høyskolen Kristiania har utdannet dyktige kandidater med kompetanse innen kommunikasjon i årevis, fra journalister til tekstforfattere, PR-agenter og markedskommunikatører.

Les også: "Krisemysteriet" – Ketil Raknes om krisekommunikasjon med vekt på Koronaviruset i Kunnskapsmagasinet Kristiania.

Rett budskap til riktig tid

I en globalisert verden henger alt sammen med alt. Det betyr at både det offentlige og det private næringslivet i økende grad må forholde seg til omverdenen: I tett sammenvevde og spesialiserte samfunn vil endringer i både bedrifter og institusjoner påvirke flere og flere. På den andre siden vil det man kommuniserer nå enda bredere ut enn før.

Da trenger man medarbeidere som kan forstå og formidle det rette budskapet på riktig måte.

– De fleste kriseteorier koker ned til at det meste avhenger av hvordan vi fortolker og forstår den krisen vi står oppe i. Problemet er at det ofte kan være stor uenighet både internt og eksternt om krisens innhold, og dermed vil det også være stor uenighet om hvilke virkemidler som skal settes inn, forklarer Raknes.

På Høyres landsstyremøte 5. mars 2020 advarte Erna Solberg mot hysteri, og uttalte at «alle som tror vi kan stenge grensene og lukke oss inne, tar grundig feil». En uke senere, den 12. mars 2020 hadde hun en pressekonferanse hvor hun i praksis gikk inn for å stenge ned Norge.

– I håndteringen av koronaviruset hadde man lenge begrenset med data. Det førte til at kommunikasjonen om krisens alvorlighet og hvilke anbefalinger myndighetene har gitt utviklet seg underveis.

Bestemt deg? Søk her! Gå til søknadsskjema.

Vi må lære av våre feil

Kriser og krevende situasjoner vil fortsette å oppstå, og utfallet av dem vil påvirke oss alle gjennom politikk og økonomi. I en verden hvor stadig flere snakker med hverandre i mange ulike kanaler, vil en Master i strategisk kommunikasjon gi deg kompetansen som må til for å utforme, produsere og kritisk vurdere målrettet og strategisk kommunikasjon.

I organisasjoner med mange ledd og komplekse beslutningskjeder tar det ofte ekstra lang tid å skaffe seg riktig forståelse av krisen. Da kan kriseforskningen hjelpe oss med å gjenkjenne de klassiske feilene vi gjør når vi står i krisesituasjoner, slik at vi i fremtiden kan håndtere kriser bedre.

Analytisk og praktisk anvendbar kunnskap står helt sentralt i studiet, og du vil blant annet analysere digital kommunikasjon, samtidig som du lærer hvordan du produserer digitale historiefortellinger.

Klar for en fremtid innen strategisk kommunikasjon?

Master i strategisk kommunikasjon kan by på dyktige forelesere, innovativ læring og kunnskap som vil gjøre deg attraktiv i kommunikasjonsbransjen.