Ågot Iversen studerer Barn med særskilte behov på Fagskolen Kristiania. Her sitter hun sammen med fire barn i barnehagen og spiller et spill.
På Fagskolen Kristianias nettstudium Barn med særskilte behov, får studentene mulighet til å styrke sin faglige kompetanse, slik at de kan bidra til å fremme læring, trivsel og utvikling hos barn som har utfordringer. Foto: Fredrikke Wiheden
Nettstudent Ågot Iversen studerer Barn med særskilte behov på Fagskolen Kristiania. Her sitter hun sitter hun og leser en bok sammen med to barn i barnehagen.
I tillegg til å jobbe fulltid i barnehage, er Ågot småbarnsmor. Fleksibiliteten som nettstudier gir, har gjort det mulig for henne å kombinere studiene med jobb og familieliv.Foto: Fredrikke Wiheden

Etter å ha jobbet i barnehage i nærmere 20 år, ønsket Ågot å videreutdanne seg for å styrke fagkompetansen sin. Nå fullfører hun sitt første studieår på Kristianias nettstudium Barn med særskilte behov.

– Studiet gir en innføring i alt fra barn med diagnoser som autisme og ADHD, til barn med hørselsproblemer og sosiale vansker. Dette er svært relevant for meg i stillingen min som barne- og ungdomsarbeider, sier Ågot.

Gjennom studiet har jeg fått en helt annen forståelse for hvordan jeg kan møte og håndtere forskjellig typer adferd hos barn.

På studiet får studentene styrket sin faglige kompetanse, slik at de kan bidra til å fremme læring, trivsel og utvikling hos barn som har utfordringer. Ågot forteller at studiet handler om å utforske barns ulike behov, og finne metoder for å støtte og veilede dem i ulike situasjoner.

– At barn har særskilte behov betyr ikke nødvendigvis at de har en diagnose. Man kan si at alle barn har utfordringer i større eller mindre grad. Det kan være sosiale utfordringer, språkvansker eller andre ting. Man skal kunne tilrettelegge for barn som trenger hjelp, uansett hvor små eller store utfordringene er, sier hun.

Kunnskap alle kan dra nytte av

Studiet ser nærmere på kommunikasjon, samhandling og sosial utvikling hos barn i barnehagen og skolen. Studentene lærer om pedagogiske og didaktiske metoder, prosesser og verktøy som bidrar til en helhetlig utvikling hos barn. Ågot mener kompetansen hun får gjennom studiet også er relevant for foreldre, lærere og andre personer i pedagogiske yrker.

– Dette er kunnskap som alle kan dra nytte av. Gjennom studiet har jeg fått en helt annen forståelse for hvordan jeg kan møte og håndtere forskjellig typer adferd hos barn. Uavhengig av om barnet har en diagnose eller ikke, er dette en nyttig spesialkompetanse å ha for å kunne hjelpe barna med å fungere best mulig, sier Ågot.

Nettstudier gir deg fleksibilitet i hverdagen

Ågot Iversen studerer Barn med særskilte behov på Fagskolen Kristiania. Her er hun ute i snøen, og dytter to barn som sitter på en huske.
– En av grunnene til at jeg valgte dette studiet, er at jeg kan ha praksis på min egen arbeidsplass, sier Ågot.Foto: Fredrikke Wiheden

I tillegg til å jobbe fulltid i barnehage, er Ågot småbarnsmor. Fleksibiliteten som nettstudier gir, har gjort det mulig for henne å kombinere studiene med jobb og familieliv.

– Hovedgrunnen til at jeg valgte nettstudier er fleksibiliteten, og friheten til å legge opp studiet slik man selv vil. Jeg kan ta med meg data og bøker, og studere når jeg vil og hvor jeg vil. Det er luksus, sier hun.

Det som er interessant med studiet er at innholdet er relevant for mange ulike typer stillinger.

Dette året har førsteårsstudentene på Barn med særskilte behov hatt nettundervisning med faglærer én gang i uken. I tillegg har de jevnlige innleveringer som skal løses individuelt eller i grupper.

– Dersom tidspunktet for nettundervisningen ikke passer, kan man se på opptak av forelesningen i etterkant – opp til flere ganger om man har behov for det. Ellers legger jeg opp studiet slik jeg vil, og leser mye på egenhånd. Det er kjempedeilig å ha friheten til å kunne studere slik, sier Ågot.

Én gang i semesteret har studentene samling i Oslo, slik at de kan bli bedre kjent med hverandre og med faglærerne. Ågot ble positivt overasket over den allsidige kompetansen som var representert blant medstudentene.

– Det som er interessant med studiet er at innholdet er relevant for mange ulike typer stillinger. Alle studentene har forskjellig utgangspunkt og erfaringer. Noen jobber i avlastningstjenester, mens andre jobber i skole, barnehage eller SFO, sier hun.

Praksis på egen arbeidsplass

Fagskoleutdanningen gjennomføres over fire semestre på deltid, og inneholder en praksisperiode på ti uker i siste semester. Studentene kan selv velge hvor de ønsker å gjennomføre praksisen, så lenge det er relevant for utdanningen.

– En av grunnene til at jeg valgte dette studiet, er at jeg kan ha praksis på min egen arbeidsplass. Jeg er spent på om vi får helt konkrete oppgaver som vi skal løse i praksisen, eller om det blir mer fritt – men uansett blir det relevant for jobben min, avslutter en fornøyd Ågot.

Lenke til nettstudier FK