Tidligere nettstudent på Fagskolen Kristiania, Tine Cecilie Hansen, studerte Juridisk assistent på nett mens hun jobbet som saksbehandler. Her sitter hun hjemme i sofaen og jobber med studiene.
Fagskolen Kristiania tilbyr nettstudier på deltid innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon og markedsføring. Disse er fleksible, og lar seg kombinere med jobb og familie.Foto: Fredrikke Wiheden

Lånekassens nye regler gir større fleksibilitet og økt støtte for voksne. Målet er at flest mulig skal ha mulighet til å utdanne seg, uavhengig av alder og livssituasjon. Fra neste studieår kan du søke om lån til du er 50 år, uten at støttebeløpet reduseres, mot 45 år tidligere. I tillegg heves aldersgrensen for når lånet må være tilbakebetalt, fra 65 til 70 år.

Som nettstudent får du tett oppfølgning og kan studere i ditt eget tempo, når du vil og hvor enn du vil.

Kristianias nettstudier er fleksible, og lar seg kombinere med jobb og familie. Du blir en del av et klassemiljø, med tett oppfølging av lærerne og mulighet for å sparre med medstudenter underveis.

Du vil følge en fast studieprogresjon og delta på ukentlige samlinger på nett. Går du glipp av en samling, kan du se opptak av undervisningen i ettertid.

Dette er perfekt for deg som er i jobb, men som ønsker å videreutdanne deg for å få nye muligheter, få faglig påfyll, eller rett og slett ønsker å formalisere kompetansen din.

Kombinerte nettstudier med jobb

Tidligere nettstudent på Fagskolen Kristiania, Tine Cecilie Hansen studerte Juridisk assistent på nett mens hun jobbet som saksbehandler. Her sitter hun på kontoret foran PC-en med hodetelefoner.
– Å kombinere jobb og studier gikk veldig fint. Jeg har allerede hatt stort utbytte av det jeg har lært i min nåværende jobb, sier tidligere nettstudent på Fagskolen Kristiania, Tine Cecilie Hansen.Foto: Fredrikke Wiheden

Tine Cecilie Hansen (31) jobbet som saksbehandler da hun ønsket å fylle på med mer kunnskap for å få flere muligheter i arbeidslivet. Nettstudiet Juridisk assistent lot seg enkelt kombinere med Tines fulltidsstilling.  

Undervisningsopplegget var veldig bra. Nettsamlingene var gull verdt, og jeg kunne ikke vært dem foruten.

– Å kombinere jobb og studier gikk veldig fint. Jeg har allerede hatt stort utbytte av det jeg har lært i min nåværende jobb, sier den tidligere nettstudenten.

Tine var veldig fornøyd med den nettbaserte undervisningen og oppfølgingen hun fikk fra lærerne på fagskolen.

– Undervisningsopplegget var veldig bra. Nettsamlingene var gull verdt, og jeg kunne ikke vært dem foruten. De ga meg veldig mye, og jeg anbefaler at man prioriterer disse for å få god læring.

– Jeg synes lærerne gjorde en kjempejobb. De er flinke til å formidle og lære bort over nett, og det er lett å ta kontakt med dem om det skulle være noe. De er også fleksible, noe som kommer godt med når man studerer ved siden av jobb, sier Tine.

Fikk ettertraktet kompetanse med nettstudier

Tidligere nettstudent på Fagskolen Kristiania, Stanislava Vasileva, studerte Regnskapsmedarbeider på nett i tillegg til å jobbe fulltid og ta vare på familien.
Etter å ha studert Regnskapsmedarbeider på nett, fikk Stanislava Vasileva jobb som kandidatansvarlig i et bemanningsselskap i Østfold og Follo-området.Foto: Stanislava Vasileva

Da den bulgarske småbarnsmoren Stanislava Vasileva flyttet til Norge, opplevde hun at det var vanskelig å få seg en jobb som tilsvarte utdanningen og kvalifikasjonene hennes fra hjemlandet. I Bulgaria var hun produktsjef i salg- og markedsføringsbransjen, mens i Norge fikk hun jobb som barnehageassistent. 

Vi hadde innleveringsoppgaver omtrent hver andre uke, som gjorde at jeg måtte jobbe målrettet gjennom hele studieløpet.

Da Stanislava kom over nettstudiet Regnskapsmedarbeider på Kristiania, tenkte hun at utdanningen kunne gjøre henne mer attraktiv for norske arbeidsgivere.

– Jeg ville få kompetanse som er etterspurt på det norske arbeidsmarkedet. Økonomi og regnskap er alltid aktuelt, uansett hvilken bransje du vil inn i, sier hun.

Den største fordelen med å studere på nett, var at Stanislava kunne fortsette å jobbe og ta vare på familien ved siden av.

– Det hadde ikke fungert for meg å møte fysisk opp til forelesning. Jeg arbeider fulltid, må hente barna på SFO, handle, lage middag og utføre alle oppgavene som et familieliv innebærer. Bortsett fra samboeren min, har jeg har ingen øvrig familie her i Norge som kan avlaste meg, forteller hun.

Det å ikke være fysisk tilstede i et klasserom, synes ikke Stanislava gikk utover studieprogresjonen. Som nettstudent på Kristiania, følger du en fast fremdriftsplan og leverer obligatoriske oppgaver til fastsatte frister.

– Vi hadde innleveringsoppgaver omtrent hver andre uke, som gjorde at jeg måtte jobbe målrettet gjennom hele studieløpet. Som nettstudent får du tett oppfølgning og kan studere i ditt eget tempo, når du vil og hvor enn du vil. Jeg klarte å fortsette med mine vanlige hverdagsrutiner, uten å måtte ofre for mye av tiden sammen med familien, forteller Stanislava.

Nettstudiene gjorde Stanislava attraktiv på arbeidsmarkedet, slik hun hadde håpet. I 2019 fikk hun jobb som kandidatansvarlig i et bemanningsselskap i Østfold og Follo-området.

Lenke til nettstudier FK