Zoom- møte mellom fagansvarlig for Reklame og merkekommunikasjon på Fagskolen Kristiania, Aranya Rusli og studentene hennes.
Hver morgen klokken 08.45 logger både reklamestudentene og fagansvarlig Aranya Rusli seg på Zoom. Hensikten med frokostmøtene er todelt: å sørge for at studentenes læringsmål blir ivaretatt, og for å skape et fast møtepunkt der de kan treffes og løse kreative oppgaver sammen.Foto: Aranya Rusli
Studentene på Reklame og merkekommunikasjon på Fagskolen Kristiania, ble utfordret til å lage kreative fjellvettregler, basert på de tradisjonelle rådene for ferdsel i fjellet. På plakaten står detplanlegg dagen, ellers blir det bare surr, som spiller på fjellvettregel én - planlegg turen.
Ett av initiativene på frokostmøtene var å utfordre studentene til å lage «kreative fjellvettregler i koronaens tid», basert på de ni tradisjonelle rådene for ferdsel i fjellet.

– Jeg var redd for at studentene skulle stivne og pådra seg «kreativ leddgikt», da de plutselig ikke kunne møte til forelesning på campus som vanlig. Derfor innførte vi raskt daglige frokostmøter for å holde den kreative muskelen løs og ledig i dette som er en krevende tid for studentene, sier Aranya Rusli, fagansvarlig for Reklame og merkekommunikasjon på Fagskolen Kristiania.

Jeg mener vi må se på dette som en mulighet til å utforske et nytt kreativt rom, og at studentene får viktig kompetanse de kommer til å profitere på i fremtiden.

Hver morgen klokken 08.45 logger både studenter og lærere seg på Zoom. Hensikten med frokostmøtene er todelt: å sørge for at studentenes læringsmål blir ivaretatt, og for å skape et fast møtepunkt der de kan treffes og løse kreative oppgaver sammen.

– Kreativitet er veldig «hands-on», og det sier seg selv at dette er vanskelig å få til når alle sitter isolert i hvert sitt hjem. Derfor var det viktig for oss å tilby en arena der studentene kan treffes og utveksle følelser, tanker og ideer – og sammen jobbe seg gjennom denne perioden, forteller Aranya og fortsetter:

Plakat laget av reklamestudenter som spille på fjellvettregel 3, her endret til: "ta hensyn til at nettet kan gå tregt". Det er skrevet i blå tekst på en rosa bakgrunn, med symbol for wifi nederst i høyre hjørne.

– På den måten blir det også enklere å se fremover og opprettholde en form for normalitet, med tanke på studieprogresjon og læringsmål.

Nye muligheter for læring

Omleggingen til digitalt campus, har gjort at de faglige på kort tid har måttet omfavne nye undervisningsformer. For mange var det uvant å plutselig skulle undervise på Zoom. Heldigvis har det vist seg at mye av det kreative arbeidet kan løses digitalt.

Det er viktig at studentene ikke stivner i de kreative musklene sine nå, og vi jobber hardt for å «massere» dem slik at de har en indre motivasjon til å jobbe videre, selv under disse omstendighetene.

– Det sies jo at «necessity is the mother of invention” og det kan jeg egentlig skrive under på, for koronasituasjonen ga oss et spark bak når det gjelder å utforske hvilke muligheter digitale undervisningsformer gir, ler Aranya og fortsetter:

– Nå ble vi tvunget til å kaste oss ut i det, og erfaringen er at selv om kreativt arbeid i høyeste grad er konkret og fysisk, kan mye også løses digitalt.

Studentene på Reklame og merkekommunikasjon på Fagskolen Kristiania, ble utfordret til å lage kreative fjellvettregler, basert på de tradisjonelle rådene for ferdsel i fjellet. På plakaten står det spar på restene og bestill Foodora om nødvending, som spiller på Fjellvettregel ni.
Oppgaven om å lage «kreative fjellvettregler i koronaens tid» ble godt tatt imot av studentene, som sendte inn mange morsomme og kreative forslag.

Med digital undervisning oppstår også nye muligheter for læring. Fremtidens kreatører må være komfortabel med å samarbeide på digitale møteplasser – noe studentene får god trening i nå.

– Jeg mener vi må se på dette som en mulighet til å utforske et nytt kreativt rom, og at studentene får viktig kompetanse de kommer til å profitere på i fremtiden, sier Aranya.

Kreative fjellvettregler

Ett av initiativene på frokostmøtene var å utfordre studentene til å lage «kreative fjellvettregler i koronaens tid», basert på de ni tradisjonelle rådene for ferdsel i fjellet. Oppgaven ble godt tatt imot av studentene, som sendte inn mange morsomme og kreative forslag.

– Det er viktig at studentene ikke stivner i de kreative musklene sine nå, og vi jobber hardt for å «massere» dem slik at de har en indre motivasjon til å jobbe videre, selv under disse omstendighetene.

– Mitt største ansvar i denne unntakstilstanden er derfor å gi studentene ekstra oppfølging og motivere dem til å ikke gi seg – og støtte, veilede og inspirere dem til å være kreative og produsere så mye som mulig. Det håper jeg vi kan lykkes med, avslutter Aranya.