Foto av fagansvarlig for Interaksjonsdesign Olivier Klaver og student Ludvik Kvalsvik som sitter sammen foran en pc og diskuterer faglige temaer.
– Det som gjør studiet så bra er at man selv kan velge hvilket fagområde man ønsker å fordype seg i, sier Ludvik Kvalsvik, som går første året på Interaksjonsdesign.Foto: Kristine Ingebretsen

Det er et stadig økende behov for dyktige interaksjonsdesignere på arbeidsmarkedet. Dette byr på spennende jobbmuligheter for fagskolestudentene som studerer Interaksjonsdesign.

Fagansvarlig for Interaksjonsdesign på Fagskolen Kristiania, Olivier Klaver og student Ludvik Kvalsvik står ved siden av hverandre og smiler.
– Lærerne stiller kompetansen sin til disposisjon, og vi får personlig oppfølging. Dette er motiverende for videre utvikling og læring, og er noe av grunnen til at jeg trives så godt på fagskolen, sier Ludvik (t.v).Foto: Kristine Ingebretsen

– Interaksjonsdesignere er veldig ettertraktet. Etter endt utdanning tar det ikke lang tid før de fleste er ute i jobb, og mange sikrer seg jobb allerede mens de er i praksis, sier fagansvarlig for Interaksjonsdesign på Kristiania, Olivier Klaver og fortsetter:

– Tidligere studenter har fått seg jobb i anerkjente selskaper som Tidal, Bakken & Bæck, Good Morning Naug og Finn.no.

Kan velge fordypningsområde

Interaksjonsdesign er samspillet mellom mennesker og teknologi. Det handler om å forstå brukerens behov, og å designe verktøy som kan hjelpe oss i hverdagen – enten det er å kjøpe en togbillett eller bestille mat hjem på døren.

Vi får prøve oss på faktiske arbeidsoppgaver som er relatert til utdanningen vi tar. Studiet legger vekt på at vi skal få praktisk erfaring, og vi har allerede fått løse to kundeoppdrag.

– Jobben til en interaksjonsdesigner er å gjøre teknologi tilgjengelig for alle. I praksis betyr dette å designe løsninger for nettsider og apper, slik at de blir funksjonelle og brukervennlige, forklarer Olivier.

Det første studieåret er det utdanningens tre kjerneområder som står i sentrum: teknologi, design og markedsføring. Studentene får lære om programmering, ulike designverktøy og strategi for lansering og videreutvikling av nettsider og apper. Andre studieår åpner for muligheten til å spesialisere seg innenfor ett av disse områdene.

Etter hvert får studentene også jobbe med større helhetlige prosjekter, hvor de får lage mer komplekse løsninger for kampanjer, nettbutikker og digitale magasiner.

– Studiet er veldig variert, og vi får jobbe med mye forskjellig. Jeg har blant annet jobbet med design, frontend, backend og prototyping siden jeg startet. Man må ikke kunne HTLM og CSS på forhånd, og man trenger ikke nødvendigvis å være så teknisk anlagt. Det som gjør studiet så bra er at man selv kan velge hvilket fagområde man ønsker å fordype seg i, sier Ludvik Kvalsvik, som går første året på Interaksjonsdesign.

Foto av fagansvarlig for Interaksjonsdesign Olivier Klaver og student Ludvik Kvalsvik som sitter sammen i klasserommet og diskuterer faglige temaer.
— Jobben til en interaksjonsdesigner er å gjøre teknologi tilgjengelig for alle. I praksis betyr dette å designe løsninger for nettsider og apper, slik at de blir funksjonelle og brukervennlige, forklarer Olivier Klaver (t.h.), fagansvarlig for Interaksjonsdesign.Foto: Kristine Ingebretsen

Får jobbe med reelle kundeoppdrag

På interaksjonsdesignutdanningen får studentene lære gjennom å jobbe praktisk med yrkesnære utfordringer. Undervisningen gjenspeiler hvordan det er å jobbe i bransjen, og underveis i studiet får studentene arbeide med reelle prosjekter for bedrifter.

 – Vi får prøve oss på faktiske arbeidsoppgaver som er relatert til utdanningen vi tar. Studiet legger vekt på at vi skal få praktisk erfaring, og vi har allerede fått løse to kundeoppdrag, forteller Ludvik.

En del av studiet handler om brukertesting. Studentene får jobbe analytisk gjennom å identifisere utfordringer og muligheter ved et produkt.

Studiet passer godt for dem som liker å jobbe med design, programmering og markedsføring. Dersom du er analytisk, og ønsker å lære mer om hvordan nettsider og apper fungerer, så er dette utdanningen for deg.


– Når vi får utlevert en oppgave fra en kunde, har den som regel en klar målsetning. Det første vi må gjøre er å undersøke hvordan brukeropplevelsen kan forbedres. Dette gjør vi ved å gjennomføre undersøkelser, intervjuer og brukertesting. Målet er å sitte igjen med en mer brukervennlig versjon, forteller Ludvik.

– Gruppearbeid er veldig givende fordi vi da får mulighet til å diskutere oppgaven, og sammen komme frem til de beste løsningene. Lærerne stiller kompetansen sin til disposisjon, og vi får personlig oppfølging. Dette er motiverende for videre utvikling og læring, og er noe av grunnen til at jeg trives så godt på fagskolen, sier Ludvik.

Interaksjonsdesign gir mange muligheter

Etter endt utdanning, kan studentene blant annet jobbe som interaksjonsdesignere, frontend-utviklere, digitale designere eller webdesignere. Studiet egner seg både som en selvstendig utdanning, og som en tilleggsutdanning for dem som ønsker å bygge på eksisterende kompetanse.

– Studiet passer godt for dem som liker å jobbe med design, programmering og markedsføring. Dersom du er analytisk, og ønsker å lære mer om hvordan nettsider og apper fungerer, så er dette utdanningen for deg, sier Olivier og fortsetter:

– Man kan også kombinere studiet med andre utdanninger, som for eksempel grafisk design. Dersom du har jobbet som grafiker i noen år, og ønsker mer kompetanse innen design av digitale medier, så er dette et bra studium å velge.