Foto av vinnerne som viser frem sine diplomer
Alle vinnerne av "Blue Shoe Challenge"Foto: Vilde Skorpen Wikan/Oslo Business Region

Kaia Feinberg påbegynte sin bachelorgrad i tjenestedesign høsten 2018 ved Høyskolen Kristiania. Etter å ha lagt bak seg snart to innholdsrike år, fullfører 23-åringen som det første kullet på den nylig implementerte studielinjen.

– Tjenestedesign kan være så mye forskjellig. Man kan ta i bruk flere ulike ferdigheter innenfor et bredt spekter av bransjer. Ikke minst føler jeg studiet er svært tilpasset næringslivet, noe som styrker jobbmulighetene i stor grad.

«The blue shoe cover challenge»

I forbindelse med Oslo som miljøhovedstad, har Oslo Business Region fremmet fire næringslivsutfordringer, hvorav en var å kutte engangsplast. De utfordret blant annet treningskjeden SATS med deres blå skoposer. SATS poengterte at skoposene har blitt et symbol på miljøfiendtlig engangsplast og et stort irritasjonsmoment for flere medlemmer. Dette resulterte i «Blue Shoe Cover Challenge», hvor studenter fra Høyskolen Kristiania ble involvert i håp om å skape gode løsninger. Kaia legger ikke skjul på at hun følte seg heldig som fikk lov å ta del i dette.

– Første reaksjon var selvsagt at dette var veldig spennende og et morsomt prosjekt å ta del i! Miljøfokus på engangsplast og tilknytningen til Oslo som miljøhovedstad 2019 gjorde prosjektet svært dagsaktuelt.

Prosessen

Prosjektet bestod av to hoveddeler; eksamen og konkurransen. Eksamen var obligatorisk, mens å ta del i konkurransen var frivillig. Eksamen omhandlet alt forarbeid som kreves for å komme frem til en strategisk designløsning. Dette skulle resultere i en skriftlig designbrief, som inneholdt en dybdeanalyse og kartlegging av SATS som bedrift.

Innsiktsarbeidet ble innhentet gjennom kvalitativ så vel som kvantitativ datainnsamling. I tillegg ble det gjort såkalt tjenestesafari, hvor man studerte bruken av skoposer på flere SATS-sentre. Kaia legger ikke skjul på at det var en del arbeid i denne fasen.

– Først og fremst lærte jeg veldig mye av å jobbe i lag. For å finne frem til gode løsninger, er det viktig å ha en god forståelse av virksomheten og hvordan de jobber.

Illustrasjonsfoto av mannlig ansatt ved Høyskolen Kristiania.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne!

Hensikten var å komme frem til flere løsninger, med hovedfokus på et løsningsforslag. Sistnevnte skulle presenteres foran et panel hos SATS, hvor førstepremien var på 10 000 kroner og ett års medlemskap til hver av gruppemedlemmene.

– Det var litt skummelt å presentere sitt arbeid foran en så stor aktør, men det var veldig lærerikt. Jeg er veldig glad for at vi valgte å presentere. Tilliten SATS viste oss var veldig motiverende.

SATS-winners2.jpg
Tjenestedesign ved Høyskolen Kristiania, er et studium med fokus på innovasjon og bærekraft.Foto: Vilde Skorpen Wikan/Oslo Business Region

Det enkle er ofte det beste

I tillegg til ulike forslag som robotvasker, matter og skohyller, var hovedidéen en kampanje kalt «The Nudge». Målet med kampanjen var å motivere brukerne til å ta av seg skoene ved hjelp av insentiver. Idéen var ikke radikal, men ofte kan jo det enkle være det beste. Observasjonsstudiene viste at kjefting fra ansatte om å bruke skoposer, ikke var i tråd med den atmosfæren SATS ønsket. Resultatet var overveldende, noe Feinberg understreker.

– Gruppen min endte opp med delt førsteplass, noe som var veldig gøy! Prosjektet var krevende, men også veldig givende. Premien ble også en stor bonus!

Relevant og belønnende

Som student innen tjenestedesign får man muligheten til å jobbe med et mangfold av ulike prosjekter, før man i det hele tatt er ferdig med utdannelsen. En slik tilknytning til næringslivet gjør studiet relevant, så vel som at det øker studiemotivasjonen. For den lovende tjenestedesigneren var samarbeidet med SATS intet unntak.

– Deltagelsen i prosjektet har gitt stor nytteverdi. Både i form av forarbeidet til eksamensoppgaven, utvikling og presentasjonen av løsning til konkurransen. Et slikt prosjekt vil trolig ha stor overføringsverdi til arbeidslivet.  

Foto av studenter på Bachelor i Tjenestedesign.

Ønsker du å studere tjenestedesign?

Hva blir den neste Spotify, Uber eller Airbnb? Som tjenestedesigner kan du revolusjonere fremtiden og se frem til mange gode jobbmuligheter!
Les mer og søk i dag!