Fremtiden må bli mer bærekraftig. Nå lanserer Høyskolen Kristiania Bachelor i sirkulærøkonomi – studiet som skal hjelpe næringslivet bli mer lønnsomt og miljøvennlig. Foto: Pixabay

Bærekraftighet er et høyt prioritert område både i Norge og utlandet. Om vi skal komme fremtiden i møte på en god måte, må måten vi jobber og lever på få et grønnere preg. 

Stadig flere bedrifter ser sammenhengen mellom bærekraft og langsiktig lønnsomhet, og etterspørselen etter dyktige medarbeidere som kan guide bedriften mot bærekraftige mål øker for hvert år. 

Derfor har Høyskolen Kristiania lansert Bachelor i bærekraft og forretningsutvikling – et studium som gjør deg i stand til å hjelpe bedrifter og organisasjoner operere på en mer bærekraftig måte enn i dag.

Interessert? Søk nå! Søk studieplass her

Fokus på lønnsomt gjenbruk

Samfunnets forbruk er skyhøyt. Altfor mange av våre eiendeler har kort levetid og er produsert for kun ett formål, noe som ikke er miljøvennlig i lengden. 

Dette studiet tar for seg en sirkulær økonomimodell. Det handler om hvordan man sørger for at alle ressurser ivaretas i et kretsløp, slik at økonomisk vekst kan gjøres bærekraftig.

Sirkulærøkonomi handler om å gjenbruke avfall, til forskjell fra lineær økonomi. Kilde: Framtiden i våre hender – Sirkulær framtid – om skiftet fra lineær til sirkulær økonomi

La oss ta et eksempel: Et gammelt kontorbygg skal rives for å gjøre plass til et nytt. Bærebjelkene i det gamle bygget er ennå fullt brukbare, og utbyggeren velger å bruke dem på nytt i det nye kontorbygget. 

Dermed sparer utbyggeren penger på materialer, og ettersom man slipper å produsere nye bærebjelker sparer man i tillegg miljøet for CO2-utslipp. 

Denne metoden benyttes allerede i Norge og er et godt eksempel på hvordan man kan øke lønnsomheten i bedrifter ved å tenke grønt, eller sirkulært

Det handler i bunn og grunn om hvordan man kan skape verdiøkning med mindre ressurser. 

Se flere eksempler på sirkulær økonomi! State of Green byr på mange.

Et studium for fremtiden

Økt bærekraftighet og et mer miljøvennlig fokus er helt nødvendig for fremtidens næringsliv, også i et økonomisk perspektiv.

I følge Sintef er bruk-og-kast-metodikken klar for utskiftning, og sirkulære økonomimodeller vil by på store muligheter innen innovasjon og verdiskapning for norske og internasjonale bedrifter.  

Sirkulær økonomi er et veldig spennende fagfelt med uendelige muligheter, og arbeidsmarkedet trenger derfor flere medarbeidere med kompetansen til å tenke nytt – av gammelt. 

Vårt nylanserte studium vil gi deg en solid innføring i hvordan organisasjoner bedre kan lede, styre, markedsføre og levere verdi til kunder på en bærekraftig – og verdiøkende – måte.

Om du ønsker å lære mer om bærekraft og sirkulær økonomi anbefaler vi deg rapporten Sirkulær framtid – om skiftet fra lineær til sirkulær økonomi av Framtiden i våre hender. 

Vil du lede Norge til en mer bærekraftig fremtid?

Med en Bachelor i bærekraft og forretningsutvikling går du mange spennende jobbmuligheter i møte, og blir en del av fremtidens næringsliv. Søk studieplass allerede i dag!