Om du studerer HR ved Høyskolen Kristiania har du et fortrinn når du skal ut i jobb.

Våre tidligere studenter fra både Oslo og Bergen er høyt ettertraktet på arbeidsmarkedet takket være høyskolens kombinasjon av dyktige forelesere, relevant fagstoff og praksisnære studier.

Amna Zafar studerer 2. året på Høyskolen Kristiania i Oslo. Hun valgte en Bachelor i HR og personalledelse ettersom hun er opptatt av mennesker og hvordan de reagerer – både som enkeltindivid og i grupper.

Se hvorfor Amna anbefaler Bachelor i HR og personalledelse i videoen over.

Ønsker du å jobbe med å utvikle mennesker i arbeidslivet? Søk på bachelor i HR og personalledelse

Et studium for fremtiden

I en tid hvor mange jobber overtas av roboter og automatisering, er det naturlig å stille spørsmål rundt fremtiden innenfor yrket du velger.

Mette L. Marstrander er partner og COO i rekrutteringsbyrået Hammer & Hanborg, og hun kan fortelle at HR-rollen vil bli enda viktigere i tiden som kommer:

– HR-rollen har vokst veldig de siste årene. Det har gått fra å være en ren personaladministrativ rolle til å bli noe som er mye større på et mer strategisk nivå.

Mette Marstrander fra Hammer & Hanborg er iført en svart topp og ser inn i kameraet mens hun smiler
Mette Marstrander ved Hammer & Hanborg har lang erfaring innen jobbrekruttering og sier at HR-rollen vil bli enda viktigere i tiden som kommer. Foto: Corinne Alice N Skau.

Marstrander nevner at mange selskaper er i omstilling på grunn av en enorm digital utvikling, og at det derfor har blitt mye viktigere å ivareta de ansatte.

– På grunn av den digitale utviklingen jobber HR i dag mye mer aktivt og proaktivt med menneskene som er ansatt. Man må ivareta dem på en god måte, sørge for at de blir brukt på rett vis og videreutvikle samarbeidsevnene deres, sier Marstrander og fortsetter:

– Jeg tror at HR-rollen kommer til å utvides enda mer, at rollen vil bli mer fragmentert, mer kompleks og at HR-avdelingen vil utvides og jobbe mye mer på tvers av de ulike avdelingene i en organisasjon, avslutter Mette L. Marstrander.

Klar for en mulighetsrik fremtid innen HR? 

Vi tilbyr fire HR-spesialiseringer som er skreddersydd for fremtidens arbeidsmarked. Det er felles første år, så om du ønsker å endre spesialisering kan du gjøre dette fra 2. studieår.

Bachelorstudier