professor Nicholas Ind under en forelesning
Tom Karp, Ann Ahlqvist, Nicholas Ind gleder seg stort til oppstart av den nye mastergraden.

Det er flest hverdager – også på jobb

Opplevelsen av å bli dratt i alle retninger - med en tid som ikke strekker til. Og en utvikling som går i en forrykende fart, gjør at mange kan bli usikre på egen rolle. Kjenner du deg igjen?

Da kan Høyskolen Kristianias nye mastergrad i praktisk lederskap være noe for deg. 

— Masteren setter lederen som menneske i sentrum. Du vil bli kjent med deg selv og din arbeidsgivers hverdagsproblemer. Det er flest hverdager i livet, også på jobb, sier professor Bent Sofus Tranøy ved Institutt for ledelse og organisasjon. Han er også en av foreleserne på studiet.

Det er professor Tom Karp som er hovedarkitekten bak programmet. Han er tidligere toppleder, gründer og har drevet lederutvikling i mange år. Hans tilnærming til ledelse som fag er å observere og tolke hva ledere faktisk gjør i hverdagen:

— Vi trener på å lede andre mennesker, på å få grupper til å fungere, påvirke, kommunisere, bli kjent med egen maktbase, lede oss selv og forstå krefter i omgivelsene. Samt omsette forståelsen til handling. Vi trener i tillegg på å takle press, stress, forventninger, tåle motgang og evnen til å jobbe hardt, forteller Karp.

Sparer tid med synergier

Hvordan få tid til en mastergrad i tillegg til en allerede presset arbeidshverdag, tenker du kanskje? Dette er en utfordring høyskolen tar høyde for:

— Det er tøft å ta en deltidsmaster samtidig som man er i full jobb. Men på grunn av måten vi jobber på, oppstår det synergier mellom de to arenaene. Vi ber studentene ta med seg problemstillinger fra egen arbeidssituasjon inn i utdanningen - og utdanningen inn i jobben.

— I stedet for å sitte og gruble for seg selv, vil de kunne benytte oss som forelesere og en gruppe mennesker som er i samme situasjon. Får vi dette til, vil våre studenter spare tid sammenlignet med en situasjon der jobb og utdanning ikke supplerer hverandre. De vil forhåpentligvis merke at de gjør en bedre jobb, fremholder Tranøy.

Erfaringsutveksling med andre i samme situasjon

Ifølge Høyskolelektor Ann Ahlqvist, er nettverksbygging og erfaringsutveksling også en viktig del av dette praktisk rettede studiet.

— For studentene gjør det ofte godt å høre at andre er i «samme båt» og strever med litt av det samme. I emnet «personlig lederskap», hvor jeg underviser, lærer vi av hverandre og hjelper hverandre med å nå våre mål, sier hun, og eksemplifiserer:

— Mange kvinnelige ledere er dyktige på omsorg og relasjonsbygging. De lytter til og snakker med sine medarbeidere, hvilket er meget viktig. De er lojale, og bruker mye av sin tid – av og til for mye – til å tilfredsstille andres behov. Da er det viktig med grensesetting for å få et balansert og godt liv.

Høyskolen Kristiania Oslo

Ut av klasserommet – og ut av landet

I den praktiske ånden foregår undervisningen både i og utenfor klasserommet. Som student får du oppleve Ringebu-fjellet sammen med lederutviklingsmiljøet Timbr, et opphold i Paris hos toppskolen EDHEC, trolig noen dager i London samt et opphold på en øy i Oslofjorden.

Vil du vite mer om opptak og studiestart? Les mer her.