Wenche Witberg står med hodet på skakke foran en glassvegg.

Wenche Witberg har vært fast ansatt ved Høyskolen Kristiania i tre år, og brenner for innovasjon og strategi. Nå har hun blitt ansatt som studieprogramleder for Bachelor i digital markedsføring. 

— Studienavnet er egentlig et paradoks, for det er en selvfølge at markedsføring skal være digitalt. Vi står ved foten av det digitale fjellet, og det er ingen annen vei enn opp.

En av studiets nøkkelfaktorer er praktisk arbeid. Skal studentene lykkes i arbeidslivet må de være forberedt på hva som venter dem, mener Witberg. Forelesere fra bransjen og oppgaver med reelle kunder gir studentene innsikt og åpner dører til et innovativt miljø.

— Bachelor i digital markedsføringen bringer sammen det beste fra kommunikasjon og teknologi.

Følges tett opp

Witberg er opptatt av at studentene skal kjenne hverandre og følge hverandre tett. 

— Det er viktig å bygge nettverk i studietiden slik at man kan trekke veksler på nettverket senere i arbeidslivet. Ingen bygger en katedral alene, sier hun. 

For å legge til rette for god læring benytter vi en rekke undervisningsformer; fra forelesninger og diskusjoner til øvinger og presentasjoner. Studentene jobber med gruppeprosjekter gjennom hele studiet; både med sine medstudenter og på tvers av studieretninger.

Gjennom samhandling får studentene praktisert og anvendt fagstoff, og opparbeider seg ferdigheter til å løse komplekse problemstillinger.

Lærer å utvikle strategier og planlegge kampanjer

Digital markedsføring er et tverrfaglig bachelorprogram som kombinerer markedsføring og teknologi. Studiet er bransjenært, praktisk og teoretisk, og gir en grunnleggende forståelse for hva digital markedsføring går ut på.

Du lærer å utvikle strategier og planlegge digitale kampanjer, lage og sette i gang tekniske løsninger og, ikke minst, analysere og kontrollere effekter av tiltakene.

Hvilke jobber er det studentene får? 

— Når studentene er ferdig med studiene hos oss, er de klare til å gå rett ut i jobb. Enten som en del av en markedsavdeling, i et reklame- eller digitalbyrå, som en bedrifts digitale ekspert, som en konsulent, eller for seg selv i egen virksomhet.

— Når jeg sier at digital markedsføring er fremtiden, så sier jeg implisitt at våre studenter i digital markedsføring er fremtiden. Dette er folk vi kommer til å høre fra og følge med på i årene som kommer.

Brenner du for markedsføring og ønsker en digital spisskompetanse? Les mer om bachelor i digital markedsføring!